W okresie wiosenno - letnim, na terenie miasta można spotkać strażników miejskich na rowerach. Patrole takie dają możliwość dotarcia do miejsc, gdzie wjechanie samochodem jest zabronione lub niemożliwe a z drugiej strony pozwala na skontrolowanie dużego obszaru w stosunkowo krótkim czasie. Strażników miejskich na rowerach można spotkać głównie w rejonie: Grobli, Mini arboretum, Paciorkowców i Łysiny a także na terenach leśnych, gdzie istnieje zagrożenie powstaniem dzikich wysypisk

Obraz6.jpg

Obraz7.jpg