Regularnie, na terenach łowisk usytuowanych w naszym mieście, przeprowadzamy wspólne patrole z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej kontrolowalują szczegółowe przepisy wynikające z Ustawą o rybactwie śródlądowym, natomiast my przeprowadzamy kontrolę pod kątem przepisów porządkowych. Zwracamy także szczególną uwagę na kwestię czystości na terenie i w rejonie kontrolowanych akwenów.

 

Obraz5.jpg