Liczba samochodów coraz szybciej rośnie. Posiadanie własnych „czterech kółek” nie jest już luksusem, ale normą. Dość często zdarza się, że jedna osoba posiada kilka samochodów. Wszystko to powoduje, że miejsc parkingowych brakuje, a najlepszym miejscem do pozostawienia swojego auta, zdaniem niektórych kierowców, jest chodnik. Zastanówmy się czy wolno nam parkować swoje auta na chodniku, a jeśli tak to w jakich przypadkach? Odpowiedzi na te i podobne pytania szukać należy oczywiście w przepisach prawa, w tym przypadku w zapisach art. 47 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze znajdującymi się tam informacjami, dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

     Przy spełnieniu opisanych wyżej warunków, dopuszcza się także zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

     Podkreślić zatem należy, że chodnik to ta część drogi, która przeznaczona jest dla pieszych, a kierujący pojazdami są tam jedynie „gośćmi”, którzy mogą się tam znaleźć jedynie przy spełnieniu określonych warunków. Nie może być tak, że parkujemy swój samochód z przeświadczeniem „przecież pieszy i tak się przeciśnie” i pozostawiamy im minimalną ilość miejsca na chodniku. Pamiętajmy, że chodnikiem poruszają się też matki z dziećmi w wózkach czy osoby niepełnosprawne.

     Niedostosowanie się do przepisów mówiących o zatrzymaniu i postoju na chodniku stanowi wykroczenie zagrożone mandatem w wysokości 100 zł. Dodatkowo nasze konto punktów karnych zostanie wtedy zwiększone o 1 punkt. Warto jednak podkreślić, że kary grzywny w przypadku skierowania wniosku o ukaranie w takiej sprawie są wyższe i sięgać mogą do 5 000 zł. Nie o kary tutaj jednak chodzi. Przecież każdy z nas bywa pieszym i oczekuje, że na chodniku będzie mógł czuć się bezpiecznie. Niedopuszczalna i bardzo niebezpieczna jest konieczność omijania zaparkowanych na chodniku pojazdów poprzez schodzenie pieszego na jezdnię. Będąc świadomymi i odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego nie zapominajmy o innych, a zwłaszcza o tych niechronionych uczestnikach, którymi są właśnie piesi.