naprawmy.png

Bieruń dołącza do NaprawmyTo.pl !

       1 listopada uruchamiamy w naszym mieście funkcjonalność Program NaprawmyTo! NaprawmyTo.pl to proste narzędzie, dzięki któremu w kilku krokach każdy mieszkaniec Bierunia może przesłać zgłoszenie na temat jego okolicy. Gmina, która korzysta z programu NaprawmyTo.pl wysyła swoim mieszkańcom jasny sygnał – chcemy słuchać Waszego głosu, naprawiać wspólną przestrzeń! Zepsuta latarnia, nierówny chodnik, zaśmiecony teren? Dzięki aplikacji na bieżąco wysyłane są na maile zarejestrowanych użytkowników powiadomienia o postępie w sprawie - o tym, kto się nią zajmuje i na jakim etapie jest jej rozwiązanie. Obsługa NaprawmyTo.pl zajmuje kilka sekund – wskazanie lokalizacji alertu, dodanie zdjęcia i kategorii sprawy. Nic prostszego! Ważnym jest to, że przy korzystaniu z aplikacji mobilnej nie musisz ręcznie wpisywać adresu. Po uzyskaniu dostępu do lokalizacji system automatycznie sczyta Naszą lokalizację i pozwoli na bardzo dokładne umiejscowienie usterki.

       Program NaprawmyTo! przyczynił się do usunięcia ponad 55 000 usterek i funkcjonuje w 25 gminach na terenie całego kraju. Teraz pora na Bieruń! Strona internetowa programu na terenie naszej Gminy: https://naprawmyto.pl/bierun Informacja na temat funkcjonalności aplikacji mobilnej: https://naprawmyto.pl/home Broszura informacyjna i regulamin dla mieszkańca pod adresem: https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Bierun-dolacza-do-NAPRAWMY-TO/idn:6251

 

 

funkcjonalność.png

 

Nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie z dniem 20 maja 2021 usystematyzowała zagadnienia związane z poruszaniem się po drogach: hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch.

Poprzez pojęcie hulajnoga elektryczna należy rozumieć pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Istotnym zatem jest, że przepis ten zabrania przebywania na hulajnodze elektrycznej więcej niż jednej osoby – kierującego tą hulajnogą.

Najważniejsze wprowadzone przepisy:

- prędkość poruszania się kierującego hulajnogą elektryczną nie może być większa niż 20 km/h,

- z hulajnogi elektrycznej na drogach korzystać może osoba w wieku 10 – 18 lat na podstawie: karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1,B1,T. Dla osób powyżej 18 lat nie są wymagane dodatkowe uprawnienia,

- Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,

- kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu a także poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

- Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się: jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach; czepiania się pojazdów; ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku

Poprzez urządzenia transportu osobistego rozumieć należy pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Do kategorii tej zaliczyć należy zatem deskorolki elektryczne itp.

Najważniejsze prowadzone przepisy:

- prędkość poruszania się kierującego urządzeniem transportu osobistego nie może być większa niż 20 km/h,

- kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Niedopuszczalne jest korzystanie z jedni,

- na drogach, z urządzenia transportu osobistego korzystać może osoba w wieku 10 – 18 lat na podstawie: karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1,B1,T. Dla osób powyżej 18 lat nie są wymagane dodatkowe uprawnienia, - Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania urządzeniem transportu osobistego na drodze. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,

- kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się: ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; czepiania się pojazdów,

- kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Urządzeniem wspomagającym ruch jest urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Do kategorii tej zaliczyć zatem należy: wrotki, rolki, deskorolka, hulajnoga napędzana siłą mięśni.

Najważniejsze wprowadzone przepisy:

- osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch zobowiązana jest do korzystania z: chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów,

- osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny, -w strefie zamieszkania, osoba poruszająca się na urządzeniu wspomagającym ruch, może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,

- osoba poruszająca się urządzeniem wspomagającym ruch, na obszarze objętym strefą zamieszkania, zobowiązana jest do ustępowania pierwszeństwa poruszającym się po tej strefie pieszym, - osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu,

- osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

- osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana: poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruch, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

- Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się: poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; ciągnięcia pojazdu lub ładunku; czepiania się pojazdów; poruszania się tyłem.

     Na naszych drogach możemy spotkać coraz większą liczbę rowerzystów. W momencie, gdy dużą uwagę zwracamy na ekologie i ekologiczne sposoby przemieszczania się, jazda na rowerze jest po prostu modna. W przeciwieństwie do wielu innych trendów zjawisko to jest jak najbardziej pożądane. Jazda na rowerze to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu, zadbanie o tężyznę fizyczną i idealny sposób na poznanie bliższej i dalszej okolicy.

     Pamiętajmy jednak, że cyklista jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Pełnoprawnym, czyli obowiązują go wszystkie przepisy związane z poruszaniem się po drodze. Dość często kierowcy pojazdów mechanicznych traktują rowerzystę jak uczestnika ruchu drogowego drugiej kategorii, który w myśl porzekadła „duży może więcej” nie ma żadnych praw. Tak oczywiście nie jest. Rowerzysta poruszający się drogą ma takie same prawa jak inny pojazd. Powinien ustępować pierwszeństwa wtedy gdy jest to konieczne, ale powinno także jemu być ustępowane pierwszeństwo gdy, w myśl przepisów, je posiada. Nie zapominajmy także, że poruszając się po jezdni, w momencie wyprzedzania pojazdu jednośladowego, musimy zachować odległość przynajmniej jednego metra. Jest to minimalna odległość, która może zapewnić cykliście poczucie bezpieczeństwa i względny komfort poruszania się po drodze. Pamiętajmy o tym, że kierujący rowerem może nagle rozpocząć omijanie jakiejś przeszkody. Same pęd powietrza spowodowany prędkością naszego samochodu może sprawić też, że rowerzysta się zachwieje. Konsekwencje wpadnięcia pod samochód, zwłaszcza przy dużej prędkości nie są trudne do wyobrażenia.

     Jak już zostało wspomniane kierujący rowerem są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu. Ciążą zatem na nich także pewne obowiązki. Obserwując niektórych rowerzystów można wpaść w zakłopotanie. Z jednej strony, słusznie oczekują poważnego traktowania na drodze, a z drugiej poruszając się po chodnikach, wjeżdżając nagle na jezdnie, przejeżdżając przez przejścia dla pieszych sami stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Przypomnijmy zatem o przepisach, które w sposób wyjątkowy odnoszą się do ruchu rowerów:

• Kierujący rowerem zobowiązany jest do poruszania się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów a w przypadku gdy ich nie ma, po jezdni.

• Zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, wyjątkowo jazda po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru jest dopuszczalna, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

• Zabrania się jazdy na rowerze po chodnikach lub drogach dla pieszych. Wyjątkiem są sytuacje gdy mamy pod opieką dziecko do lat 10, która kieruje rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów lub warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Oczywiście rowerzysta poruszający się chodnikiem lub drogą dla rowerów zobowiązany jest jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym.

• Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach a także czepiania się innych pojazdów.

• Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazd.

     Jak pokazują statystyki, analizujące przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów, jednym z głównych ich powodów jest to, że rowerzyści nie są widoczni w dostateczny sposób. Pamiętajmy, że rower jest pojazdem stosunkowo cichym, dlatego też musimy zadbać o to abyśmy byli widoczni dla innych. Przepisy także zobowiązują nas do tego, aby nasz rower był odpowiednio po zmierzchu oświetlony. Obowiązkowo musimy posiadać:

• co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem - czyli np lampka przednia na baterie, lub dynamo.

• co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe.

• co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym, lub migającym światłem.

     Nie zapominajmy, że to na nas jako na rowerzystach ciąży głównie obowiązek zapewnienia sobie bezpieczeństwa na drodze. Podczas wypadku z pojazdem mechanicznym nie chronią nas, jak w przypadku samochodów, pasy bezpieczeństwa, setki kilogramów blachy czy coraz nowocześniejsze systemy bezpieczeństwa. Naszą ochroną jest zdrowy rozsądek, który zawsze powinniśmy zabierać ze sobą na rowerową wycieczkę. Przede wszystkim bądźmy po prostu życzliwymi i bezpiecznymi dla innych uczestnikami ruchu drogowego. Przecież każdy z nas jest czasem pieszym, rowerzystą a innym razem kierowcą samochodu. Traktujmy innych na drodze tak, jakbyśmy chcieli sami być traktowani.

     Liczba samochodów coraz szybciej rośnie. Posiadanie własnych „czterech kółek” nie jest już luksusem, ale normą. Dość często zdarza się, że jedna osoba posiada kilka samochodów. Wszystko to powoduje, że miejsc parkingowych brakuje, a najlepszym miejscem do pozostawienia swojego auta, zdaniem niektórych kierowców, jest chodnik. Zastanówmy się czy wolno nam parkować swoje auta na chodniku, a jeśli tak to w jakich przypadkach? Odpowiedzi na te i podobne pytania szukać należy oczywiście w przepisach prawa, w tym przypadku w zapisach art. 47 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze znajdującymi się tam informacjami, dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

     Przy spełnieniu opisanych wyżej warunków, dopuszcza się także zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

     Podkreślić zatem należy, że chodnik to ta część drogi, która przeznaczona jest dla pieszych, a kierujący pojazdami są tam jedynie „gośćmi”, którzy mogą się tam znaleźć jedynie przy spełnieniu określonych warunków. Nie może być tak, że parkujemy swój samochód z przeświadczeniem „przecież pieszy i tak się przeciśnie” i pozostawiamy im minimalną ilość miejsca na chodniku. Pamiętajmy, że chodnikiem poruszają się też matki z dziećmi w wózkach czy osoby niepełnosprawne.

     Niedostosowanie się do przepisów mówiących o zatrzymaniu i postoju na chodniku stanowi wykroczenie zagrożone mandatem w wysokości 100 zł. Dodatkowo nasze konto punktów karnych zostanie wtedy zwiększone o 1 punkt. Warto jednak podkreślić, że kary grzywny w przypadku skierowania wniosku o ukaranie w takiej sprawie są wyższe i sięgać mogą do 5 000 zł. Nie o kary tutaj jednak chodzi. Przecież każdy z nas bywa pieszym i oczekuje, że na chodniku będzie mógł czuć się bezpiecznie. Niedopuszczalna i bardzo niebezpieczna jest konieczność omijania zaparkowanych na chodniku pojazdów poprzez schodzenie pieszego na jezdnię. Będąc świadomymi i odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego nie zapominajmy o innych, a zwłaszcza o tych niechronionych uczestnikach, którymi są właśnie piesi.

     Właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny! Dzieci powrócą do wytężonej nauki i ciężkiej pracy, związanej ze zdobywaniem nowej wiedzy. Pamiętajmy jednak, że rok szkolny niesie za sobą obowiązki również dla nas - rodziców i opiekunów tych dzieci. Nasze pociechy niejednokrotnie same będą musiały przebyć drogę do szkoły, co może stanowić dla nich nie lada wyzwanie – zwłaszcza dla maluchów, które tę „samotną daleką podróż” odbędą po raz pierwszy w życiu.

     Zgodnie z kodeksem drogowym dziecko po ukończeniu 7 roku życia może samodzielnie korzystać z drogi, staje się zatem pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Do osiągnięcia tego wieku powinno poruszać się po drodze pod opieką osoby, która osiągnęła przynajmniej 10 rok życia. Pamiętajmy, że poruszające się bez opieki dorosłych dzieci często mogą spotkać się z sytuacjami dla nich nowymi i nieznanymi. Bez wątpienia brak doświadczenia i odpowiedniej wiedzy spowodować może, że nie będą wiedziały jak w takich nietypowych sytuacjach się zachować. Młodzi uczestnicy ruchu drogowego nie zawsze potrafią także przewidywać, jakie skutki może nieść za sobą określona sytuacja na drodze – jako dzieci mają pewne trudności w spostrzeganiu, ograniczone pole widzenia ale także tendencję do reagowania w sposób emocjonalny i gwałtowny. Wszystko to może spowodować, że podczas drogi do lub ze szkoły nasze dziecko może stać się uczestnikiem lub nawet sprawcą zdarzenia drogowego. W jaki sposób uchronić się przed takimi zagrożeniami? Dziecko jest wspaniałym obserwatorem i bardzo szybko uczy się odpowiednich zachowań, dlatego też zawsze bądźmy dla niego wzorem i uczmy właściwych postaw na drodze, a także przestrzegajmy przed tymi niewłaściwymi. Bez wątpienia doskonałym pomysłem jest wspólne pokonanie drogi do szkoły, podczas której omówimy z naszą pociechą zagrożenia, jakie mogą wystąpić i zwrócimy uwagę na newralgiczne, niebezpieczne miejsca. Zachęcajmy nasze dziecko do rozmowy na temat nietypowych sytuacji, które spotkały go podczas drogi.

     Zadbajmy o to aby miał przy sobie jakiś odblaskowy element ubioru lub wyposażenia. Przede wszystkim jednak uczmy dzieci od najmłodszych lat podstawowych zasad i reguł, polegających na:

• Obowiązku korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku z pobocza lub jezdni

• Konieczności poruszania się lewą stroną drogi w przypadku korzystania z pobocza lub jezdni

• Konieczności poruszania się po jezdni jeden za drugim

• Obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, szczególnie podczas poruszania się drogą po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

     Jako Straż Miejska w Bieruniu podczas działań „Bezpieczna droga do szkoły” będziemy patrolowali rejony szkół i pomagali naszym najmniejszym mieszkańcom bezpiecznie dotrzeć na lekcje. Nie zapominajmy jednak, że nikt i nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i ograniczonego zaufania, którego powinniśmy nasze dzieci nauczyć!