Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 21.06.2021 r. – 4.07.2021 r.

21.06.2021 dyżurny nałożył cztery mandaty karne na sprawcę wykroczeń drogowych, którzy zgłosili się w związku z wcześniej wystawionymi wezwaniami.

21.06.2021 strażnicy interweniowali w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Z uwagi na znaczny stopień upojenia alkoholowego konieczne okazała się umieszczenie w Izbie Wytrzeźwień.

21.06.2021 podczas kontroli otoczenia Łysiny: pouczono trzy osoby, wystawiono dwa wezwania a jedną osobę ukarano mandatem.

22.06.2021 podczas patrolu, strażnicy odnaleźli rower, który następnie przekazany został do biura rzeczy znalezionych.

22.06.2021 mandatem karnym ukarany został sprawca wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów.

22.06.2021 dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie pojazdu, który zablokował wyjazd na ul. Warszawskiej. Ustalono właściciela pojazdu, który przeparkował swoje auto. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

22.06.2021 podczas pieszego patrolu okolic Łysiny odnaleziony został telefon komórkowy, który następnie zwrócony został ustalonemu właścicielowi.

23.06.2021 sprawca wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, ukarany został mandatem.

23.06.2021 strażnicy kolejny raz interweniowali w sprawie spalania odpadów. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

23.06.2021 podczas kontroli rej. skateparku przeprowadzona została rozmowa dyscyplinująca z jedną ze znajdujących się tam osób, która zdaniem innych niewłaściwie się zachowywała.

24.06.2021 dyżurny otrzymał zgłoszenie o powalonych konarach drzewa na ul. Turystycznej, które poważnie utrudniały ruch w tym rejonie. Strażnicy usunęli konary na pobocze udrażniając ruch a następnie powiadomili zarządcę drogi.

24.06.2021 przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości pod kątem realizacji przez ich właścicieli obowiązków.

24.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie niszczenia zieleni poprzez parkowanie na nim pojazdu. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

25.06.2021 na sprawcę wykroczenia, polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego, nałożony został mandat karny.

25.06.2021 dyżurny pouczył dwóch kierowców, którzy zgłosili się do siedziby Straży Miejskiej w związku z wcześniej otrzymanym wezwaniem.

25.06.2021 wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej interweniował w sprawie próby samobójczej. Po konsultacji medycznej, mężczyzna przewieziony został do szpitala.

26.06.2021 interweniowano w sprawie spalania odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.

26.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie mężczyzny, który leżał na ławce. Okazało się, że nie potrzebuje pomocy i pouczony został o właściwym zachowaniu.

27.06.2021 patrol interweniował w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który leżał na chodniku na terenie centrum przesiadkowego przy ul. Zdrowia.

27.06.2021 z uwagi na korzystną pogodę, przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w rej. Łysiny w celu niedopuszczenia do naruszeń przepisów porządkowych.

28.06.2021 strażnicy otrzymali zgłoszenie o starszym mężczyźnie, który ma poważne problemy z pamięcią. Mężczyzna został odnaleziony w rej. Starostwa Powiatowego a następnie przekazany pod opiekę rodziny.

28.06.2021 podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny: ukarano mandatami karnymi dwóch sprawców wykroczeń i wystawiono jedno wezwanie.

29.06.2021 dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na bezprawnym wjeździe pojazdem mechanicznym do lasu, ukaranych zostało mandatami.

29.06.2021 dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie dwóch rannych ptaków. Zwierzęta zostały przekazane do lekarza weterynarii.

30.06.2021 strażnicy przeprowadzili interwencję w sprawie spalania niewielkiej ilości odpadów zielonych. Sprawca wykroczenia został pouczony.

30.06.2021 podczas kontroli sposobu parkowania w rej Łysiny wystawiono dwa wezwania w związku z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami.

1.07.2021 dwóch kierowców, którzy zignorowali znak B-1 zakaz ruchu, ukaranych zostało mandatami karnymi.

2.07.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Z uwagi na znaczny stopień upojenia alkoholowego został on osadzony w Izbie Wytrzeźwień.

2.07.2021 przeprowadzona została interwencjgo znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach” ukarano mandatem karnym.

3.07.2021 przeprowadzona została interwencja w stosunku do agresywnego, nietrzeźwego mężczyzny z widocznymi obrażeniami. Przybyła na miejsce załoga pogotowia podjęła decyzję o umieszczeniu go w szpitalu.

4.07.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie bezpańskiego psa. Zwierzę nie posiadało czipa, więc nie było możliwości ustalenia jego właściciela. Pies został przekazany do schroniska.