Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 16.08.2021 r. – 29.08.2021 r.

16.08.2021 r. dyżurny ukarał mandatem sprawcę wykroczenia, który zgłosił się w związku z wcześniej wystawionym wezwaniem.

16.08.2021 r. podczas prowadzonych kontroli sposobu parkowania w rej Łysiny wystawione zostały wezwania w związku z nieprawidłowym parkowaniem.

17.08.2021 r. dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, ukaranych zostało mandatami karnymi.

17.08.2021 r. podczas kontroli przestrzegania przepisów drogowych na terenie miasta: pouczono jednego kierującego a pięciu ukarano mandatami karnymi.

17.08.2021 r. pouczony został jeden z mieszkańców, który wbrew przyjętemu na terenie naszego miasta regulaminowi, zbyt wcześnie wystawiał odpady przed swoją posesję.

18.08.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przeprowadzone zostały tzw. „zielone kontrole”.

18.08.2021 r. mandatem karnym ukarany został sprawca wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego.

19.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie bezpańskiego psa. Zwierzę nie posiadało czipa i zostało przekazane do schroniska.

19.08.2021 r.  zastosowane zostały pouczenia w stosunku do sprawców spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

20.08.2021 r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski zrealizowali interwencję w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który następnie umieszczony został w izbie wytrzeźwień w Chorzowie.

20.08.2021 r. strażnicy ujawnili zerwany przewód elektryczny, który leżał na ścieżce rowerowej, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Powiadomione zostało pogotowie energetyczne a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone do czasu ich przybycia.

21.08.2021 r. z uwagi na odbywający się na os. Granitowym festyn przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w tym rejonie.

21.08.2021 r. na ul. Królikowskiego zauważono złamany konar drzewa, który wisiał bezpośrednio nad drogą i mógł stworzyć realne zagrożenie dla bezpieczeństwa poruszających się tam osób i pojazdów. Zgłoszenie przekazane zostało do PSP a miejsce zdarzenia zabezpieczone.

22.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie osoby, która na terenie plaży przy Łysinie nie stosowała się do wprowadzonego tam regulaminu.

23.08.2021 r. Aż trzykrotnie strażnicy interweniowali w sprawie bezpańskich psów. Zwierzęta przekazane zostały do schroniska.

24.08.2021 r. podczas kontroli ul. Spyry zauważono pojazd, który zaparkowany był zbyt blisko przejścia dla pieszych. Kierujący ukarany został mandatem.

24.08.2021 r. zgłaszający przywiózł do komendy dwa małe kotki. Zwierzęta przekazano do schroniska.

25.08.2021 r. mandatem ukarana została osoba, która spożywała alkohol w miejscu publicznym.

25.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie kierującego motorowerem, który nie używał obowiązkowego kasku ochronnego a w dodatku nie posiadał uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdami.

26.08.2021 r. trzech kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego w rej. Starówki, ukarano mandatami.

26.08.2021 r. pouczony został jeden z mieszkańców, który wbrew przyjętemu na terenie naszego miasta regulaminowi, zbyt wcześnie wystawiał odpady przed swoją posesję.

27.08.2021 r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski interweniowali w sprawie grupy osób, która dopuściła się kradzieży w jednym z bieruńskich sklepów.

27.08.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania przez ich właścicieli ciążących na nich obowiązków.

28.08.2021 r. na kierującego motorowerem, który nie używał obowiązkowego kasku ochronnego, nałożony został mandat.

28.08.2021 r. dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym ukarane zostały mandatami karnymi.

28.08.2021 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie bezpańskiego psa. Zwierzę przekazane zostało do schroniska.

29.08.2021 r. w związku z odbywającym się na Rynku odpustem przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w tym rejonie.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 2.08.2021 r. – 15.08.2021 r.

2.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie zanieczyszczonej jezdni ul. Logistycznej po, której została ona wyczyszczona.

2.08.2021 r. mandatem ukaranych zostało dwóch sprawców wykroczeń drogowych.

3.08.2021 r. przeprowadzono została kontrola w rej. parku kulturowego dla obszaru staromiejskiego pod kątem umieszczania tam banerów wbrew wprowadzonym przepisom. W uzgodnieniu z właścicielem usunięty został jeden baner.

3.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie gniazda szerszeni. Po zlokalizowaniu jego miejsca wezwano na miejsce Straż Pożarną w celu usunięcia zagrożenia dla mieszkańców.

3.08.2021 r. mandatem ukarany został sprawca spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

4.08.2021 r. podczas patrolu ul. Borowinowej zauważono duży odłamany konar drzewa, który wisiał bezpośrednio nad jezdnią i stwarzał zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów i przemieszczających się tam pieszych. Zabezpieczono miejsce do czasu przyjazdu na miejsce Straży Pożarnej, która usunęła konar.

4.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie śpiącego na ławce mężczyzny.

4.08.2021 r. Mandatami ukarano dwie osoby, które naruszyły zakaz wjazdu pojazdem silnikowym do nienależącego do nich lasu.

5.08.2021 r. Dyżurny zastosował pouczenie w odniesieniu do sprawcy wykroczenia drogowego, który zgłosił się do komendy w związku z wystawionym wcześniej wezwaniem.

6.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie rannej sarny, która znajdowała się na terenie jednej z posesji. Zwierzę przekazane zostało pod opiekę lekarza weterynarii.

6.08.2021 r. z uwagi na intensywne opady przeprowadzona została kontrola stanu wód w rzekach na terenie miasta.

7.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, którego stan spowodował konieczność umieszczenia go w izbie wytrzeźwień.

7.08.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukarano mandatami.

8.08.2021 r. strażnicy zastosowali pouczenie w sprawie osoby, która usiłowała spożyć alkohol w miejscu publicznym.

8.08.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukarano mandatami.

9.08.2021 r. podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny: wystawiono cztery wezwania, dwóch sprawców wykroczeń pouczono i dwóch ukarano mandatami.

9.09.2021 r. wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przeprowadzone zostały kontrole posesji pod kątem realizowania przez ich właścicieli nakazanych obowiązków.

10.08.2021 r. po zgłoszeniu mieszkańca, przeprowadzona została kontrola warunków przetrzymywania psa.

10.08.2021 r. podczas kontroli przestrzegania na terenie miasta przepisów ruchu drogowego: pouczono dwóch kierowców a trzech ukarano mandatami karnymi.

11.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie zakłócania ciszy nocnej.

11.08.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przeprowadzone zostały kontrole siedmiu pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta.

12.08.2021 r. podczas kontroli ul. Starówki pouczono kierowców trzech nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

12.08.2021 r. ujawniono uszkodzenie sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Logistycznej i Oświęcimskiej. Zgłoszenie przekazane zostało do MZUiM w Tychach – zarządcy drogi.

12.08.2021 r. pouczono kierowców trzech pojazdów, którzy nieprawidłowo zaparkowali swoje samochody w rej. Łysiny.

13.08.2021 r. strażnicy interweniowali w sprawie bezpańskiego psa. Zwierzę nie posiadało czipa i w związku z tym przekazane zostało do chroniska.

13.08.2021 r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski interweniowali w sprawie nietrzeźwego kierującego, który była sprawca kolizji przy ul. Warszawskiej.

14.08.2021 r. mandatami karnymi ukarano cztery osoby, które spożywały alkohol w pobliżu jednego z placów zabaw.

15.08.2021 r. podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny: wystawiono osiem wezwań do stawienia się w komendzie, ośmiu kierujących ukarano mandatami.

15.08.2021 r. w godzinach wieczornych, patrol odnalazł torebkę z zawartością dokumentów i pieniędzy, która następnie zwrócona została właścicielce.

15.08.2021 r. w związku z działaniem mobilnego punktu szczepień przy Kościele św. Bartłomieja, wspólny patrol strażnik miejski i policjant kontrolowali wskazany rejon.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 5.07.2021 r. – 18.07.2021 r.

5.07.2021 r. dwukrotnie w ciągu dnia, podejmowana była interwencja w sprawie bezprawnego wjazdu do lasu pojazdem silnikowym. Sprawcy wykroczenia zostali pouczeni.

5.07.2021 r. podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny pouczono czterech sprawców wykroczeń a jednego ukarano mandatem.

6.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie gniazda szerszeni, które znajdowało się a terenie jednej z posesji. Na miejsce wezwana została Straż Pożarna.

6.07.2021 r. sprawca wykroczenia drogowego ukarany został mandatem karnym.

6.07.2021 r. lekarzowi weterynarii przekazany został ranny ptak, który został znaleziony na terenie jednej z posesji.

7.07.2021 r. na terenie centrum przesiadkowego przy ul. Zdrowia, ujawnione zostało wykroczenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

7.07.2021 r. interweniowano w sprawie rozpalania ognia w miejscu do tego zabronionym.

8.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nieprawidłowego zatrzymania pojazdów przy ul. Świerczynieckiej. Sprawcy wykroczenia zostali pouczeni i odjechali ze  wskazanego miejsca. 

8.07.2021 r. podczas kontroli rej. Łysiny: wystawiono dwa wezwania w związku z nieprawidłowym parkowaniem, mandatem karnym ukarano jedną osobę.

9.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Przekazany został pod opiekę rodziny.

9.07.2021 r. mandatem karnym ukarana została osoba, która bezprawnie wjechała do lasu pojazdem silnikowym.

10.07.2021 dwóch sprawców wykroczenia polegającego na nieprawidłowym parkowaniu przy ul. Świerczynieckiej, zostało ukaranych mandatami karnymi.

10.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w stosunku do osoby, która na terenie plaży przy Łysinie, wbrew wprowadzonemu tam regulaminowi, rozpaliła grilla. Osoba została pouczona o obowiązujących w tym miejscu przepisach i zgasiła grilla.

11.07.2021 r. mandatami karnymi ukarane zostały trzy osoby, które nieprawidłowo parkowały w rej. Łysiny.

11.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie włączonego alarmu na terenie jednej z szkół.

12.07.2021 r. podczas kontroli miejsc, w których przebywają bezdomni, ujawniono zwłoki mężczyzny. Na miejsce wezwany został patrol Policji, który przejął dalsze czynności.

12.07.2021 r. pouczonych zostało czterech kierowców, którzy nieprawidłowo zaparkowali swoje pojazdy przy ul. Świerczynieckiej.

12.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie niedziałającej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej i Warszawskiej.

13.07.2021 r. na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych przeprowadzona została interwencja w sprawie psa w typu owczarka niemieckiego, który regularnie wypuszczany był bez opieki przez swojego właściciela. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

13.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja ws. zakłócania spokoju na terenie jednego z osiedli.

13.07.2021 r. ujęto i przekazano Policji mężczyznę, który był w ich zainteresowaniu w związku ze zniszczeniem mienia.

14.07.2021 r. mandatem karnym ukarana została osoba, która w miejscu publicznym używała słów powszechnie uważanych za nieprzyzwoite.

15.07.2021 r. wysokim mandatem karnym ukarany został sprawca wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów.

15.07.2021 r. mandatem karnym ukarano dwie osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym.

15.07.2021 r. na jezdni zauważony został potrącony kot. Zwierzę przekazane zostało lekarzowi weterynarii.

16.07.2021 r. interweniowano w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Niezbędna okazała się interwencja pogotowia ratunkowego, które przewiozło mężczyznę do szpitala.

16.07.2021 r. dwie osoby spożywające alkohol, na terenie centrum przesiadkowe, ukarano mandatami.

17.06.2021 r. mandatem karnym ukarano sprawcę spalania odpadów.

18.06.2021 r. przeprowadzono interwencję w sprawie psa, które biegał luzem w rej. Łysiny. Zwierzę przekazane zostało do schroniska.

18.06.2021 r. w godz. wieczornych interweniowano w sprawie bójki grupy osób, która miała miejsce przy jednym z sklepów monopolowych. Ujęto i przekazano patrolowi policji trzy osoby.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika w okresie 19.07.2021 r. – 1.08.2021 r.

19.07.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania obowiązków właścicieli.

19.07.2021 r. mandatem karnym ukarany został sprawca wykroczenia drogowego.

20.07.2021 r. na sprawcę wykroczenia, polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego, nałożony został mandat karny.

20.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie podejrzenia, że w mieszkaniu jednego z budynków wielorodzinnych może znajdować się martwa osoba.

21.07.2021 r. w rowie przy ul. Zarzyna, znaleziony został rower. Odnaleziony przedmiot zabezpieczono i przewieziono do siedziby Straży Miejskiej i udostępniono stosowną informację do ewentualnego właściciela.

21.07.2021 r. przy ul. Warszawskiej zauważona została potrącona sarna. Miejsce zdarzenia zabezpieczono i powiadomiono lekarza weterynarii, który zaopiekował się zwierzęciem.

21.07.2021 r. podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny: wystawiono jedno wezwanie, pouczono jednego kierującego a na drugiego nałożono mandat karny.

22.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie potraconego kota. Zwierzę przekazane została pod opiekę lekarza weterynarii.

22.07.2021 r. pouczony został sprawca wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym.

23.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie zauważonej w trakcie patrolu awarii wodociągu. Awaria została usunięta przez odpowiednie służby.

23.07.2021 r. wspólny patrol: policjant i strażnik miejski przeprowadzili interwencję w sprawie awantury dwóch osób przed klatką schodową jednego z budynków wielorodzinnych.

23.07.2021 r. przeprowadzona została kontrola warunków przetrzymywania psa na terenie jednej z posesji. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

24.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie włączonego alarmu włamaniowego w jednym z budynków komunalnych.

24.07.2021 r. podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny: wystawiono trzy wezwania nieprawidłowo zaparkowanym pojazdom, jednego kierowcę pouczono.

24.07.2021 r. w godzinach wieczornych przeprowadzona została interwencja w sprawie załączonego alarmu, który zakłócał spoczynek nocny, w jednym z lokali usługowych na terenie miasta. Ustalono właściciela, który wyłączył alarm.

25.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie mężczyzny, który zasłabł. Mężczyźnie udzielono pomocy, zażył przyjmowane przez niego leki po, których poczuł się lepiej i nie potrzebował dalszej pomocy medycznej.

25.07.2021 r. sprawcy wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, zostali pouczeni.

25.07.2021 r. podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny, założona została blokada na koło nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu. Interwencją zakończyła się następnie mandatem karnym.

26.07.2021 r. strażnicy podczas kontroli zauważyli nieprawidłowo ustawiony znak, który następnie został odpowiednio ustawiony.

26.07.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

27.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie psa, który biegał bez opieki. Ustalono właściciela zwierzęcia, który następnie został pouczony o ciążących na nim obowiązkach.

27.07.2021 r. podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny pouczono dwóch kierowców w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi a następnie wskazano im odpowiednie miejsca parkingowe.

28.07.2021 r. w trakcie kontroli ul. Świerczynieckiej ujawniono dwa nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami karnymi.

28.07.2021 r. przeprowadzono interwencję w sprawie pojazdu, który uległ awarii i blokował wjazd na rondo przy ul. Warszawskiej. Pojazd został przemieszczony w miejsce, gdzie mógł bezpiecznie oczekiwać na naprawę.

29.07.2021 r. strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia drogowego przy ul. Warszawskiej i wahadłowo regulowali ruch.

29.07.2021 r. osoba, która luzem puszczała swoje psa i pozostawiała go bez nadzoru, ukarana została mandatem karnym.

30.07.2021 r. podczas pieszego patrolu rej. dw. PKP ujawnione zostało miejsce, w którym znajdowały się liczne odpady. Sporządzona została dokumentacja a sprawa jest w toku.

30.07.2021 r. mandatem karnym ukarana została osoba, która bezprawnie wjechała pojazdem silnikowym do lasu.

31.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w stosunku do mężczyzny, który spożywał alkohol w miejscu publicznym. W toku dalszej czynności okazało się, że posiadał on przy sobie woreczek z zawartością niedozwolonej substancji. Dalsze czynności w tym zakresie przeprowadziła Policja.

1.08.2021 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o pojeździe zaparkowanym w nietypowym, leśnym rejonie. Skierowany na miejsce patrol ujawnił, że obok pojazdu leży nieprzytomny mężczyzna. Udzielona została mu niezbędna pomoc a na miejsce wezwana została załoga Pogotowia Ratunkowego i patrol Policji. Stan mężczyzny oceniony został jako bardzo ciężki i w związku z tym przewieziony został do szpitala. W toku dalszych czynności prowadzonych przez f-uszy Policji ustalono, że mężczyzna poszukiwany jest jako osoba zaginiona.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 21.06.2021 r. – 4.07.2021 r.

21.06.2021 dyżurny nałożył cztery mandaty karne na sprawcę wykroczeń drogowych, którzy zgłosili się w związku z wcześniej wystawionymi wezwaniami.

21.06.2021 strażnicy interweniowali w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Z uwagi na znaczny stopień upojenia alkoholowego konieczne okazała się umieszczenie w Izbie Wytrzeźwień.

21.06.2021 podczas kontroli otoczenia Łysiny: pouczono trzy osoby, wystawiono dwa wezwania a jedną osobę ukarano mandatem.

22.06.2021 podczas patrolu, strażnicy odnaleźli rower, który następnie przekazany został do biura rzeczy znalezionych.

22.06.2021 mandatem karnym ukarany został sprawca wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów.

22.06.2021 dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie pojazdu, który zablokował wyjazd na ul. Warszawskiej. Ustalono właściciela pojazdu, który przeparkował swoje auto. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

22.06.2021 podczas pieszego patrolu okolic Łysiny odnaleziony został telefon komórkowy, który następnie zwrócony został ustalonemu właścicielowi.

23.06.2021 sprawca wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, ukarany został mandatem.

23.06.2021 strażnicy kolejny raz interweniowali w sprawie spalania odpadów. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

23.06.2021 podczas kontroli rej. skateparku przeprowadzona została rozmowa dyscyplinująca z jedną ze znajdujących się tam osób, która zdaniem innych niewłaściwie się zachowywała.

24.06.2021 dyżurny otrzymał zgłoszenie o powalonych konarach drzewa na ul. Turystycznej, które poważnie utrudniały ruch w tym rejonie. Strażnicy usunęli konary na pobocze udrażniając ruch a następnie powiadomili zarządcę drogi.

24.06.2021 przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości pod kątem realizacji przez ich właścicieli obowiązków.

24.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie niszczenia zieleni poprzez parkowanie na nim pojazdu. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

25.06.2021 na sprawcę wykroczenia, polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego, nałożony został mandat karny.

25.06.2021 dyżurny pouczył dwóch kierowców, którzy zgłosili się do siedziby Straży Miejskiej w związku z wcześniej otrzymanym wezwaniem.

25.06.2021 wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej interweniował w sprawie próby samobójczej. Po konsultacji medycznej, mężczyzna przewieziony został do szpitala.

26.06.2021 interweniowano w sprawie spalania odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.

26.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie mężczyzny, który leżał na ławce. Okazało się, że nie potrzebuje pomocy i pouczony został o właściwym zachowaniu.

27.06.2021 patrol interweniował w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który leżał na chodniku na terenie centrum przesiadkowego przy ul. Zdrowia.

27.06.2021 z uwagi na korzystną pogodę, przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w rej. Łysiny w celu niedopuszczenia do naruszeń przepisów porządkowych.

28.06.2021 strażnicy otrzymali zgłoszenie o starszym mężczyźnie, który ma poważne problemy z pamięcią. Mężczyzna został odnaleziony w rej. Starostwa Powiatowego a następnie przekazany pod opiekę rodziny.

28.06.2021 podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny: ukarano mandatami karnymi dwóch sprawców wykroczeń i wystawiono jedno wezwanie.

29.06.2021 dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na bezprawnym wjeździe pojazdem mechanicznym do lasu, ukaranych zostało mandatami.

29.06.2021 dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie dwóch rannych ptaków. Zwierzęta zostały przekazane do lekarza weterynarii.

30.06.2021 strażnicy przeprowadzili interwencję w sprawie spalania niewielkiej ilości odpadów zielonych. Sprawca wykroczenia został pouczony.

30.06.2021 podczas kontroli sposobu parkowania w rej Łysiny wystawiono dwa wezwania w związku z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami.

1.07.2021 dwóch kierowców, którzy zignorowali znak B-1 zakaz ruchu, ukaranych zostało mandatami karnymi.

2.07.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Z uwagi na znaczny stopień upojenia alkoholowego został on osadzony w Izbie Wytrzeźwień.

2.07.2021 przeprowadzona została interwencjgo znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach” ukarano mandatem karnym.

3.07.2021 przeprowadzona została interwencja w stosunku do agresywnego, nietrzeźwego mężczyzny z widocznymi obrażeniami. Przybyła na miejsce załoga pogotowia podjęła decyzję o umieszczeniu go w szpitalu.

4.07.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie bezpańskiego psa. Zwierzę nie posiadało czipa, więc nie było możliwości ustalenia jego właściciela. Pies został przekazany do schroniska.