Z notatnika strażnika za okres od 17.08.2020 do 31.08.2020

17.08.2020 r. strażnicy pouczyli trzech sprawców wykroczeń drogowych.

18.08.2020 r. na jezdnej z posesji właściciel spalał zielone części roślin. Patrol ukarał go mandatem karnym i nakazał ugaszenie ogniska.

19.08.2020 r. patrol SM został wezwany do nietrzeźwego mężczyzny. Z uwagi na znaczny stopień upojenia alkoholowego mężczyznę odwieziono do izby wytrzeźwień.

20.08.2020 r. wraz z przedstawicielami PZW przeprowadzono kontrole w rej. bieruńskich łowisk.

20.08.2020 r. strażnicy interweniowali w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Konieczna okazała się interwencja pogotowia, które zabrało mężczyznę do szpitala.

21.08.2020 r. podczas kontroli w rej. zbiornika Łysina wystawiono cztery wezwania do stawienia się w siedzibie naszej jednostki.

22.08.2020 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu instalacji gazowej na jednej z posesji. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono, zabezpieczono miejsce zdarzenia i powiadomiono odpowiednie służby.

23.08.2020 r. podczas kontroli rej. Hamrowizny pouczono sprawcę wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym.

24.08.2020 r. nałożono mandat na sprawcę wykroczenia polegającego na postoju pojazdu w obrębie skrzyżowania.

24.08.2020 r. na jedną z posesji przyleciał rój pszczół. Jedna osoba została dotkliwie pożądlona, wezwano do niej pogotowie ratunkowe. Rój został zebrany i wywieziony przez wezwanego pszczelarza.

27.08.2020 r. strażnicy łącznie pouczyli siedmiu sprawców wykroczeń drogowych.

28.08.2020 r. patrol SM zabezpieczył miejsce kolizji drogowej w rej. skrzyżowania ul. Kopcowej z ul. Chemików.

29.08.2020 r. na terenie swojej posesji mieszkaniec spalał zielone części roślin. Patrol SM nakazał ugaszenie ognia i ukarał mężczyznę mandatem karnym.

30.08.2020 r. Patrol sm przeprowadzał wzmożone kontrole w rej. Rynku, w związku z odbywającym się tam odpustem.

Z notatnika strażnika za okres od 01.08.2020 d0 16.08.2020

01.08.2020 Podczas kontroli w rej. Łysiny patrol zauważył osoby spacerujące z psami w rej. strzeżonego kąpieliska, wbrew zapisom panującego tam regulaminu. Właściciele zostali pouczeni o zachowaniu zgodnym z przepisami i opuścili rejon kąpieliska.

01.08.2020 r. Mieszkańcy jednego z osiedli skarżyli się na głośną muzykę graną w jednym z mieszkań. Patrol SM przeprowadził rozmowę z lokatorami, pouczył ich o zachowaniu zgodnym z przepisami i muzyka została ściszona.

01.08.2020 r. Dyżurnego SM powiadomiono o awarii sieci wodociągowej. Na miejsce wezwano pogotowie kanalizacyjne które usunęło awarię.

02.08.2020 r. Przeprowadzono intensywne kontrole parkowania w rej. Łysiny. Zastosowano mandaty karne, pouczenia. Wystawiane były również wezwania do stawienia się w siedzibie SM.

02.08.2020 r. Dyżurny SM został poinformowany o rannym ptaku leżącym na ul. Granitowej. Strażnicy zabezpieczyli zwierzę i przekazali je pod opiekę lekarza weterynarii.

03.08.2020 r. Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanym pojeździe w obrębie skrzyżowania, który przy ul. Diamentowej znacząco utrudniał ruch. Patrol SM na miejscu wystawił wezwanie do stawienia się w kom. SM

04.08.2020 r. Do dyżurnego skierowane zostało zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który siedział na chodniku na os. Granitowa. Z uwagi na znaczący stopień upojenia alkoholowego i zagrożenie dla życia i zdrowia, które dla siebie stwarzał, mężczyzna umieszczony został w izbie wytrzeźwień.

05.08.2020 r. patrol SM podjął interwencję w stosunku do właściciela psa, biegającego bez opieki w rej. ul. Licealnej. Z uwagi na fakt, że nie była to pierwsza tego typu interwencja, właściciela zwierzęcia ukarano mandatem karnym.

05.08.2020 r. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o bezpańskim psie, który znajdował się na klatce schodowej jednego z bieruńskich osiedli a mieszkańcy obawiali się wyjść z mieszkań. Na miejscu udało się ustalić właściciela psa a zarazem sprawcę wykroczenia, którego ukarano mandatem karnym.

6.08.2020 r. Strażnicy interweniowali w sprawie rannego ptaka, który odnaleziony został w rej. ul. Homera. Zwierzę przekazane zostało pod opiekę lekarza weterynarii.

6.08.2020 r. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o obcym psie, który wszedł na teren jednej z posesji i nie chciał jej opuścić. Strażnikom udało się ustalić, że zwierzę należy do poprzednich właścicieli nieruchomości i przekazali je pod ich opiekę.

7.08.2020 r. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnie nietrzeźwym mężczyźnie, który ma leżeć na jednej z ławek znajdujących się w rej. centrum przesiadkowego na ul. Chemików. Na miejscu okazało się, że mężczyzna jest trzeźwy. Został pouczony przez funkcjonariuszy o odpowiednim zachowania w miejscu publicznym.

8.08.2020 r. strażnicy interweniowali w sprawie mężczyzny usiłującego spożywać alkohol w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia został pouczony.

9.08.2020 r. przeprowadzono intensywne kontrole w rej. Łysiny. Łącznie wystawiono 8 wezwań do stawienia się w naszej siedzibie.

10.08.2020 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o nisko zwisających przewodach energetycznych przy ul. Bogusławskiego. Zgłoszenie zostało potwierdzone i przekazane odpowiednim służbom.

11.08.2020 r. Jadący rowerem ul. Krakowską nastolatek przewrócił się i mocno poobijał. Znajdujący się w pobliżu patrol SM udzielił mu pomocy przedmedycznej, wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe i rodziców. Po opatrzeniu nastolatek przekazany został pod opiekę rodziny.

12.08.2020 r. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym w rej. ul. Warszawskiej. Patrol SM na miejsce wezwał pogotowie ratunkowe, którego załoga zdecydowała o zabraniu mężczyzny na badania do szpitala.

13.08.2020 r. Patrol SM interweniował w sprawie grupy młodzieży, która poprzez głośne puszczanie muzyki zakłócała spokój mieszkańcom okolicznych domów. Po przeprowadzonej rozmowie i pouczeniu znajdujących się tam osób, muzyka została ściszona.

14.08.2020 r. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o gnieździe szerszeni znajdującym się na poddaszu jednego z budynków, w którym m.in. znajduje się przedszkole. Po potwierdzeniu zgłoszenia na miejsce wezwane zostały odpowiednie służby.

15.08.2020 r. Patrol interweniował w sprawie kilku pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych w rej. ul. Św. Barbary. Wystawione zostały cztery wezwanie a jeden sprawca wykroczenia został pouczony.

16.08.2020 r. na jednym z placów zabaw, znajdujący się tam mężczyzna bezceremonialnie spożywał alkohol. Patrol SM ukarał sprawcę mandatem karnym.

Z notatnika strażnika za okres od 6.07.2020r. - 19.07.2020r.

6.07.2020 Podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny strażnicy miejscy: dwóch sprawców wykroczeń pouczyli i wystawili 4 wezwania celem stawienia się w naszej jednostce.

7.07.2020 Interweniowano w sprawie sarny leżącej na poboczu ul. Hodowlanej. Zwierzę było chore lub osłabione, gdyż nie uciekało na widok ludzi. Przekazane zostało pod opiekę lekarza weterynarii.

7.07.2020 Nałożono mandat na sprawce niewłaściwego parkowania przy ul. Jerzego. Sprawca wykroczenia zastawił praktycznie cały chodnik co zmuszało pieszych do zejścia na jezdnię.

7.07.2020 Patrol ujawnił rozwieszone na słupach oświetlenia ulicznego ulotki. Przypominamy, że umieszczanie takich materiałów poza miejscami do tego wyznaczonymi jest zabronione. Zostały one usunięte. Przeprowadzono także czynności wyjaśniające w stosunku do sprawcy wykroczenia.

8.07.2020 Dyżurny SM otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pojazdach zaparkowanych na zieleńcach przy ul. Granitowej. Patrol na miejscu ujawnił trzy takie pojazdy. Wystawione zostały wezwania ich właścicielom, celem zgłoszenia się w siedzibie SM.

8.07.2020 Wspólnie z pracownikami MOPS-u udano się do bezdomnej osoby przebywającej w rej. os. Homera. Mężczyzna odmówił skorzystania z oferowanej mu pomocy.

8.07.2020 Patrol interweniował w sprawie mężczyzny spożywającego alkohol w rej. jednego ze sklepów przy os. Granitowa. Sprawca wykroczenia został pouczony.

9.07.2020 Podczas kontroli ul. Słowackiego ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Dwóch sprawców wykroczeń ukaranych zostało mandatami .

9.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu jezdni przez poruszające się po niej pojazdy wykonujące prace rolne. Na miejscu ustalono sprawcę wykroczenia, którego pouczono. Polecono także uprzątnięcie jezdni co niezwłocznie uczynił.

9.07.2020 podczas kontroli skateparku przy ul. Królowej Jadwigi zauważono młodego mężczyznę, spożywającego alkohol w miejscu publicznym. Nałożono na niego mandat karny i nakazano opuszczenie tego miejsca.

10.07.2020 podczas patrolu w rej. Rynku ujawniono nieprawidłowo zaparkowane na nim pojazdy. Wystawiono dwa wezwania celem stawienia się w naszej jednostce.

10.07.2020 podczas kontroli ul. Ekonomicznej, patrol ujawnił uszkodzony znak ustawiony przy przejeździe kolejowym. Zgłoszenie przekazane zostało do odpowiednich służb.

10.07.2020 podczas kontroli ul. Łysinowej ukarano sprawcę wykroczenia polegającego na nieprawidłowym postoju w strefie zamieszkania. Wystawiono również dwa wezwania celem stawienia się w naszej jednostce.

11.07.2020 patrol SM ujawnił złamany konar, który blokował przejazd przez ul. Królikowskiego. Na miejsce wezwano straż pożarną, która usunęła nieprawidłowość.

12.07.2020 z uwagi na odbywające się wybory, przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w rej. lokali wyborczych.

12.07.2020 patrol interweniował w sprawie grupy młodych osób, które spożywały alkohol w rej. Grobli. Nałożono cztery mandaty karne a w stosunku do jednej z przebywających tam osób skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

13.07.2020 dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że na ul. Warszawskiej leży latarnia i zerwane przewody. Na miejscu okazało się, że jest to wynikiem nieumiejętnych manewrów kierowcy pojazdu ciężarowego. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy KPP w Bieruniu oraz PSP Tychy. Zabezpieczano miejsce akcji i udrażniano ruch.

13.07.2020 patrol SM interweniował w sprawie usiłowania spożywania alkoholu w rej. centrum przesiadkowego przy ul. Chemików i placu zabaw przy ul. Rędzinnej. Na sprawców tego wykroczenia łącznie nałożono trzy mandaty.

13.07.2020 podczas kontroli ul. Bojszowskiej ujawniono spalanie odpadów na jednej ze znajdujących się tam posesji. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

14.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym przy jednym ze sklepów przy ul. Chemików. Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe a następnie z uwagi na brak przeciwskazań zdrowotnych mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodzinie.

15.07.2020 Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o dwóch pojazdach zaparkowanych na zieleńcach przy ul. Granitowa. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono. Wystawione zostały wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

17.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu spalania odpadów na jednej z posesji. Przeprowadzona przez strażników kontrola nie potwierdziła naruszeń przepisów prawa.

18.07.2020 Podczas kontroli ul. Soleckiej strażnicy zauważyli śpiącego na ławce nietrzeźwego mężczyznę, którego następnie przekazano pod opiekę rodzine.

18.07.2020 podczas kontroli os. Homera ujawniono uszkodzenie jednego z urządzeń siłowni plenerowej. Zabezpieczono je taśmą ostrzegawczą i przekazano informację do BOSiR-u.

19.07.2020 przeprowadzone zostały wzmożone działania w rej. Łysiny. Zwracano kierowca uwagę, wskazywano właściwe miejsca do parkowania. Czterech sprawców wykroczeń pouczono, dwóch ukarano mandatami karnymi. Wystawiono także dwa wezwania.

Z notatnika strażnika za okres od 20.07.2020 do 31.07.2020

20.07.2020 Przeprowadzono intensywne kontrole parkowania w rej. zbiornika Łysina. Wystawiono 11 wezwań a 4 sprawców wykroczeń ukarano na miejscu mandatami karnymi.

21.07.2020 Przeprowadzono interwencje w stosunku do sprawcy wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów. Wystawiony został wysoki mandat karny.

22.07.2020 podczas kontroli ul. Łysinowej, patrol stwierdził uszkodzenie sygnalizacji świetlnej przy znajdującym się tam przejeździe kolejowym. Zgłoszenie przekazano do PKP i usterka została usunięta.

22.07.2020 podczas kontroli w rej. Łysiny ujawnione zostały nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawiono 4 wezwania do stawienia się w jednostce SM.

23.07.2020 Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach przy ul. Granitowa (parkowanie na zieleńcu). Wystawione zostało wezwanie celem stawienia się w siedzibie SM.

23.07.2020 Podczas patrolu ulic starówki ujawniono nieprawidłowo zaparkowany pojazd na ul. Słowackiego. Kierowcy wystawiono wezwanie.

23.07.2020 Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanym pojeździe przy jednym z budynków mieszkalnych na ul. Chemików. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym i nakazano przeparkowanie samochodu.

23.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca Bierunia, na którego posesję przyszedł duży, obcy pies. Ustalono właściciela zwierzęcia i pouczono go o obowiązkach ciążących na właścicielu psa.

24.07.2020 podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny pouczono trzech kierowców i wskazano im odpowiednie miejsca do parkowania pojazdów.

25.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o gnieździe szerszeni znajdującym się przy rampie na terenie skateparku przy ul. Królowej Jadwigi. Na miejscu informację potwierdzono. Zabezpieczono miejsce przed dostępem postronnych osób a na miejsce wezwano odpowiednie służby, które zajęły się usunięciem gniazda.

26.07.2020 Nałożono mandat na sprawcę wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym.

26.07.2020 Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o mężczyźnie, który urwał i ukradł tabliczki informacyjne znajdujące się przy krzyżu na ul. Łysinowej. Po kontroli, wskazanego przez zgłaszającego terenu, udało się ująć sprawcę tego czynu i przekazać go Policji.

26.07.2020 Przeprowadzona została kontrola parkowania w rej. Łysiny. Zastosowano mandaty karne, pouczenia. Wystawiane były również wezwania do stawienia się w siedzibie SM.

27.07.2020 Patrol interweniował w sprawie mężczyzny spalającego odpady na terenie posesji. Sprawca wykroczenia nie przyjął nałożonego na niego mandatu, w związku z tym sprawa skierowana zostanie do Sądu.

27.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu jezdni ul. Warszawskiej substancja ropopochodną. Na miejsce wezwane zostało PSP Tychy, które zajęło się neutralizacją śliskiej substancji.

28.07.2020 interweniowano w sprawie niesprawnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Turystycznej i Warszawskiej. Awaria została usunięta przed odpowiednie służby.

28.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o gałęziach drzewa zwisających niebezpiecznie blisko przewodów elektrycznych. Przybyły na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie, które przekazane zostało do odpowiednich służb.

28.07.2020 Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych w rej. Łysiny pojazdach. Na miejscu pouczonych zostało 2 kierowców a 7 wezwanych zostało do naszej jednostki.

29.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące bezpańskiego psa, który znajdował się w rej. ul. Budzyńskiej. Po sprawdzeniu okazało się, że zwierzę nie posiadało czipa i przekazane zostało do schroniska.

29.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzenia spalania odpadów na jednej z posesji przy ul. Zarzyna. Przeprowadzona na miejscu kontrola nie potwierdziła zgłoszenia.

30.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące psa, który przybłąkał się na teren jego posesji. Zwierzę przekazane zostało do schroniska

30.07.2020 kolejny raz patrol ujawnił wykroczenia dotyczące nieprawidłowego parkowania w rej. Łysiny. Łącznie: 6 sprawców wykroczeń ukarano mandatami, 5 pouczono, wystawiono 13 wezwań.

31.07.2020 patrol podczas kontroli ul. Szarych Szeregów ujawnił przepełnione kosze i zaśmiecony teren wokół hali sportowej. Zgłoszenie, celem uprzątnięcia terenu, przekazane zostało do odpowiednich służb.

31.072020 przeprowadzona została interwencja w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu w rej. ul Oświęcimskiej.

z notatnika strażnika za okres od 22.06.2020 r.  - 05.07.2020 r. 

22.06.2020r. Patol interweniował w sprawie luźno biegającego psa, który atakował inne zwierzęta i ich właścicieli. Wcześniejsze pouczenie właściciela nie przyniosło rezultatu i tym razem interwencja zakończyła się mandatem karnym.

23.06.2020r. strażnicy interweniowali w sprawie rannego ptaka znalezionego przy ul. Szarych Szeregów. Zwierzę przekazane zostało lekarzowi weterynarii.

23.06.2020 r. na ul. Bogusławskiego patrol SM zauważył ciągnącą na ok. 300 m plamę substancji ropopochodnej. Jezdnia była niebezpiecznie śliska. Powiadomiono Straż Pożarną, która zneutralizowała substancję a do czasu zakończenia działań strażaków zabezpieczano miejsce zdarzenia.

24.06.2020r. ukarano mandatem sprawcę zaśmiecenia terenu przy Łysinie.

28.06.2020r. w związku z odbywającymi się wyborami, przeprowadzono wzmożone kontrole w rejonie lokali wyborczych.

30.06.2020 r. otrzymaliśmy zgłoszenie o zalewaniu mieszkania wodą. Właściciel lokalu nie wiedział do kogo zwrócić się z pomocą, gdyż w mieszkaniu z którego lała się woda nikt nie przebywał. Dyżurny SM ustalił i powiadomił osoby odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego urządzeń w bloku, które odcięły dopływ wody i powiadomiły osobę zamieszkującą lokal o awarii.

30.06.2020r. pouczono sprawcę wykroczenia polegającego na zanieczyszczeniu jezdni. Po interwencji sprawca wykroczenie posprzątał jezdnię.

3.07.2020r. do dyżurnego Straży Miejskiej zadzwoniła zaniepokojona mieszkanka Bierunia, która zauważyła starszego mężczyznę chodzącego w trakcie deszczu w domowych pantoflach po ulicy Krakowskiej. Zgodnie z tym co przekazała nam zgłaszająca, sprawiał on wrażenie zagubionego i przestraszonego. Na miejscu patrol SM zaprosił mężczyznę do radiowozu. W trakcie rozmowy strażnicy ustalili, że nie pamięta on swojego adresu. Z uwagi na zgłaszane przez mężczyznę złe samopoczucie na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Ustalono także opiekunkę, jak się okazało ciężko chorego mężczyzny, którego następnie przekazano pod jej opiekę.

22.06. – 05.07.2020 r. Wielokrotnie interweniowaliśmy w sprawie niewłaściwego parkowania pojazdów. Zwłaszcza przy ul. : Rynek, Łysinowa, Jerzego, Licealna, Granitowa, Węglowa. Strażnicy wystawiali kilkanaście mandatów karnych, kilkudziesięciu kierowców pouczyli, wystawili także kilkadziesiąt wezwań do stawienia się w naszej siedzibie. Apelujemy o zwracanie uwagi na znaki i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.