Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 24.10.2022r. – 6.11.2022r.

24.10.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

24.10.2022r. przeprowadzono kolejne zielone kontrole nieruchomości. Podczas jednej z nich, stwierdzono niewielkie nieprawidłowości. Sprawca wykroczenia został pouczony i zobligowany do usunięcia nieprawidłowości.

24.10.2022r. mandatem pouczono osobę, która zaśmieciła miejsce publiczne.

25.10.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na terenie os. Granitowa. Wystawiono łącznie cztery wezwania do stawienia się w komendzie.

25.10.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. usiłowania spożycia alkoholu w miejscu publicznym. Dwóch sprawców wykroczeń pouczono.

26.10.2022r. mandatem zakończyła się interwencja ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

26.10.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi.

27.10.2022r. trzech sprawców wykroczeń, które zgłosiły się do komendy, w związku z wcześniej wystawionymi wezwaniami, ukarano mandatami.

29.10.2022r. udzielono pomocy starszej kobiecie, która miała problemy z pamięcią i nie potrafiła wrócić do domu. Strażnikom udało się ustalić kontakt do córki, która przejęła opiekę nad matką.

29.10.2022r. strażnicy otrzymali zgłoszenie, od operatora miejskiego monitoringu, o grupie osób spożywającej alkohol w miejscu publicznym. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono a sprawców wykroczeń ukarano mandatami.

30.10.2022r. podczas patrolu pieszego jednej z ulic miasta, ujawniono niezabezpieczoną studzienkę kanalizacyjną. Studzienka została zabezpieczona a informacja o sytuacji przekazana do BPIK.

30.10.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych. Wystawiono wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

1.11.2022r. w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych, przeprowadzono wzmożone kontrole w rej. bieruńskich cmentarzy.

1.11.2022r. podczas wieczornych kontroli, ukarano łącznie pięć osób za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

1.11.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. rowerzysty, który poruszał się po drodze publicznej po zmroku bez wymaganego oświetlenia. W trakcie interwencji okazało się, że kierujący rowerem jest nietrzeźwy i przekazany został patrolowi policji.

2.11.2022r. strażnicy przeprowadzili interwencję ws. spalania niewielkiej ilości odpadów zielonych. Sprawca wykroczenia został pouczony.

2.11.2022r. podczas patrolu jednego z osiedli wielorodzinnych, ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawiono wezwania do stawienia się w komendzie.

3.11.2022r. czterech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi.

3.11.2022r. podczas patrolu jednej z ulic, strażnicy zauważyli bardzo duże zadymienie. Po zidentyfikowaniu miejsca, z którego wydobywał się dym, okazało się, że doszło do spalania bardzo dużej ilości odpadów zielonych. Sprawca wykroczenia ukarany został wysokim mandatem.

3.11.2022r. do komendy SM, przyniesiono znaleziony telefon. Strażnikom udało się ustalić właściciela, któremu zwrócono jego własność.

4.11.2022r. dwie osoby, spożywające alkohol w miejscu publicznym, ukarano mandatami karnymi.

4.11.2022r. w ciągu dnia, przeprowadzono łącznie aż trzy interwencje ws. spalania odpadów zielonych. W każdym z przypadków, sprawcy opisanych wykroczeń, zostali ukarani mandatami.

4.11.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, przeprowadzili interwencję ws. osób spożywających alkohol w miejscu publicznym. Sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami.

4.11.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, przeprowadzili interwencję ws. nieletniej osoby, która leżała na chodniku. Na miejscu okazało się, że nieletnia dziewczynka się przewróciła i konieczna okazała się interwencja pogotowia ratunkowego.

5.11.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych. Wystawiono cztery wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

5.11.2022r. strażnicy przeprowadzili nietypową interwencję. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o kocie, który utknął pod pokrywą komory silnika pojazdu osobowego. Po godzinnych działania, udało się uwolnić przestraszonego kota.

6.11.2022r. dwukrotnie przeprowadzono interwencję ws. naruszenia znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”. W obu przypadkach interwencje zakończyły się na pouczeniu.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 10.10.2022r. – 23.10.2022r.

10.10.2022r. strażnicy zauważyli starszego mężczyznę, który stracił przytomność w rejonie jednego ze sklepów. Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe, a do czasu ich przybycia, zabezpieczono poszkodowanego i monitorowano funkcje życiowe mężczyzny.

10.10.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który leżał na trawniku. Przewieziony został do miejsca zamieszkania i przekazany pod opiekę rodziny.

10.10.2022r. na mężczyznę, który używał niewłaściwego z zapisami uchwały antysmogowej pieca, nałożono mandat karny i zobligowano do wymiany źródła ciepła na właściwy.

11.10.2022r. przeprowadzono kolejne „zielone kontrole.”

12.10.2022r. podjęta została interwencja w sprawie osoby, która bez wystawienia karty parkingowej, zaparkowała pojazd na miejscu dla inwalidy. Wystawione zostało wezwanie do stawienia się w naszej jednostce.

12.10.2022r. mandatem ukarano osobę, która spala odpady.

12.10.2022r. jeden ze strażników, przeprowadził prelekcje dla wszystkich uczniów S.P. nr 1, na temat bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach.

13.10.2022r. dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie od starszej kobiety, która oświadczyła, że jej mąż, który niedawno przeszedł wylew, zasłabł w mieszkaniu. Zgłaszająca prosiła o pomoc bo nie wiedziała co ma zrobić. Na miejscu, strażnicy zabezpieczyli mężczyznę i przekazali go załodze wezwanego pogotowia ratunkowego.

13.10.2022r. podczas jednej z zielonych kontroli, stwierdzono naruszenie przepisów związanych z właściwym gospodarowaniem odpadami. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

14.10.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. zanieczyszczonej jezdni. Po zakończeniu interwencji, jezdnia została uprzątnięta.

15.10.2022r. strażnicy zauważyli osobę, która spożywała alkohol w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

15.10.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nietrzeźwej osoby, która leżała na klatce schodowej jednego z budynków wielorodzinnych. Po zakończonej interwencji, mężczyzna udał się do miejsca zamieszkania.

15.10.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. podejrzenia spalania odpadów, na terenie jednej z posesji. Na miejscu zgłoszenie zostało potwierdzone, a sprawca wykroczenia ukarany mandatem.

16.10.2022r. przeprowadzono interwencję w sprawie spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

16.10.2022r. podczas kontroli ul. Strefowej, ujawniono zanieczyszczenie jezdni poprzez wyciek płynów eksploatacyjnych z pojazdu. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

17.10.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o psie biegającym luzem po drodze. Ujawniono właściciela zwierzęcia, którego pouczono o ciążących na nim obowiązkach.

17.10.2022r. czterech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami. Wystawiono także kilka wezwań do stawienia się w komendzie.

18.10.2022r. podczas patrolu ul. Warszawskiej, na poboczu ujawniono martwą sarnę. Zgłoszenie przekazano do zarządcy drogi.

18.10.2022r. dwóch sprawców wcześniej popełnionych wykroczeń drogowych i wezwanych do komendy, ukarano mandatami.

18.10.2022r. mandatami ukarano także sprawców innych wykroczeń: bezprawnego wjazdu do lasu i spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

19.10.2022r. przeprowadzono interwencję, w sprawie psa, który uciekł z jednej z posesji i luzem biegał po ulicy. Ustalono właściciela, któremu zwrócono zwierzę i pouczono o ciążących na nim obowiązkach.

19.10.2022r. przeprowadzona została interwencja, w sprawie włączonego alarmu włamaniowego, w jednej z bieruńskich szkół.

20.10.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. niszczenia zieleni, poprzez postój na nim pojazdów. Na miejscu wystawiono dwa wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

20.11.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi, a dwóch kolejnych pouczono.

21.10.2022r. dwóch kierujących, którzy zaparkowali swoje pojazdu na zieleńcu i przez to go zniszczyli, ukarano mandatami.

21.10.2022r. Dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. mężczyzny na rowerze, który zaczepia kobiety. Mężczyznę ujęto a następnie przekazano patrolowi Policji.

22.10.2022r. przeprowadzono intensywne kontrole parkowania w rej. starówki. Łącznie wystawiono cztery mandaty karne.

22.10.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. nietrzeźwej osoby, która leżała przy jednej ze ścieżek rowerowych. Mężczyzna został przewieziony do izby wytrzeźwień.

23.10.2022r. dwie osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym, ukarano mandatami.

23.10.2022r. podczas kontroli w rej. Łysiny, ujawniono nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 12.09.2022r. – 25.09.2022r.

12.09.2022r. przeprowadzonych zostało kolejnych kilka zielonych kontroli. Podczas kontroli weryfikowane było realizowanie przez właścicieli nieruchomości, ciążących na nich obowiązków, związanych z ochroną środowiska.

12.09.2022r. mandatem ukarano osobę, która zignorowała znak „zakaz ruchu”, umieszczonego przy wjeździe do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Chełmeczki”.

13.09.2022r. dyżurnemu, przekazany został znaleziony przez mieszkańca portfel wraz z dokumentami, które następnie zostały zwrócone właścicielowi.

13.09.2022r. przeprowadzono interwencję ws. pojazdu, który sprawiał wrażenie nieużywanego i od dłuższego czasu zaparkowany był na terenie jednego z parkingów. Po zobowiązaniu właściciela pojazdu do jego usunięcia, pojazd został zabrany 2 dni później.

14.09.2022r. podczas patrolu jednej z ulic, zauważony został gęsty dym. Ustalono, że jego źródłem jest spalanie odpadów zielonych. Sprawca czynu został ukarany mandatem i zobowiązany do zagaszenia ogniska.

14.09.2022r. mandatem, ukarano osobę spożywająca alkohol na terenie jednego z placów zabaw, na terenie miasta.

15.09.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o gnieździe szerszeni, które znajdowało się w elewacji jednego z budynków wielorodzinnych. Na miejsce zgłoszenie zostało potwierdzone i przekazane do PSP.

15.09.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. zabrudzonej jezdni ul. Soleckiej. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i ustalono, że doszło do awarii kopalnianego rurociągu. Na miejscu, skutki usterki były już usuwane.

16.09.2022r. mandatami ukarano osoby, które naruszyły znak „zakaz ruchu”, umieszczony przy wjeździe do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Chełmeczki”.

16.09.2022r. strażnicy ujawnili podrzuconych kilka worków z odpadami, na terenach leśnych przy ul. Wita. Po przejrzeniu ich zawartości, udało się ustalić sprawcę wykroczenia, który ukarany został mandatem i zobowiązany do uprzątnięcia odpadów.

17.09.2022r. mandatem, ukarany został sprawca ujawnionego wykroczenia drogowego. 17.09.2022r. podczas patrolu ul. Równoległej, ujawniono nieprawidłowo ustawiony znak. Tarcza znaku została przez strażników ustawiona została w sposób prawidłowy.

18.09.2022r. dwie osoby, które w sposób bezprawny wjechały do lasu, ukarane zostały mandatami karnymi.

18.09.2022r. strażnicy ujawnili zapadniętą studzienkę kanalizacyjną, na jednej z ulic na terenie miasta. Zgłoszenie zostało przekazane do BPiK.

18.09.2022r. na ul. Krakowskiej, ujawnione zostało wykroczenie w postaci spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

19.09.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. dwóch osób, które na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych, zachowywały się w niewłaściwy sposób. Jedna z nich ukarana została za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a drugo za zakłócanie porządku publicznego.

19.09.2022r. dyżurny otrzymał nietypowe zgłoszenie ws. chorego jeża. Zwierzę zostało przekazane do weterynarza.

20.09.2022r. na os. Węglowym podjęta została interwencja ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany mandatem.

21.09.2022r. podczas kontroli ul. Piaskowcowej, zauważono niewielkie zapadlisko w rej. jezdni. Miejsce zabezpieczono a zgłoszenie przekazano do RPWiK.

21.09.2022r. podczas kontroli jednego z osiedli wielorodzinnych, ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawione zostały wezwania do dalszego stawienia się w komendzie.

22.09.2022r. strażnicy interweniowali ws. osoby, która naruszyła znak „zakaz ruchu w obu kierunkach” umieszczony przy wjeździe do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Chełmeczki”. Sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia mandatu, co spowodowało konieczność sporządzenia przeciw niemu wniosku o ukaranie do sądu.

22.09.2022r. podjęta została interwencja ws. spożywania alkoholu na terenie centrum przesiadkowego przy ul. Chemików. W stosunku do sprawcy wykroczenia, skierowany został wniosek o ukaranie do sądu.

23.09.2022r. mandatem ukarany został kierowca pojazdu ciężarowego, który nieprawidłowo zaparkował swój pojazd, w rej. ul. Chemików.

23.09.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. osoby, która uniemożliwiała korzystanie z urządzenia użyteczności publicznej, innym osobom znajdującym się na terenie skateparku. Interwencja została zakończona mandatem.

24.09.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. spalania odpadów zielonych. Na miejscu zgłoszenie zostało potwierdzone a sprawca wykroczenia ukarany mandatem.

24.09.2022r. przeprowadzonych zostało kolejnych kilka tzw. zielonych kontroli.

25.09.2022r. podczas kontroli jednego z os. wielorodzinnych, ujawniono kilka pojazdów zaparkowanych na zieleńcach. Wystawione zostały zgłoszenia do stawienia się w naszej jednostce.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 26.09.2022r. – 9.10.2022r.

27.09.2022r. patrol ujawnił zanieczyszczenie jezdni. Na miejscu ustalono sprawcę zdarzenia, pouczono go i zobowiązano do uprzątnięcia jezdni, co zostało wykonane.

27.09.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa, który biegał luzem bez opieki. Na miejscu ustalono właściciela, któremu zwrócono zwierzę, pouczając go o ciążących na nim obowiązkach.

28.09.2022r. przeprowadzono interwencję ws. bezpańskiego psa, który błąkał się na terenie Rynku. Zwierzę nie posiadało czipa i zostało przekazane do schroniska.

28.09.2022r. przeprowadzona została interwencja w stosunku do kierującego, który naruszył przepisy wprowadzone znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

28.09.2022r. podczas kontroli jednej z nieruchomości na terenie miasta, stwierdzono nieprawidłowe postepowanie z odpadami komunalnymi. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem i zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

29.09.2022r. podczas patrolu terenu starówki, ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawione zostały wezwania do stawienia się w komendzie.

29.09.2022r. strażnicy ujawnili nieprawidłowo ustawiony znak. Znak został prawidłowo ustawiony przez strażników.

30.09.2022r. zostały przeprowadzone wzmożone kontrole pod kątem parkowania. Wystawiono łącznie cztery wezwania do stawienia się w naszej komendzie, a jeden ze sprawców wykroczeń został ukarany mandatem.

1.10.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. trzech osób, którzy jeździli motocyklami na wale rzeki Wisły. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i kierujących pojazdami ukarano mandatami karnymi.

1.10.2022r. przeprowadzone zostały kolejne zielone kontrole, podczas których skontrolowano realizację obowiązków, ciążących na właścicielach posesji.

2.10.2022r. mandatem ukarano kierującego pojazdem, który wjechał do lasu, bez stosownego zezwolenia.

2.10.2022r. dwukrotnie w ciągu dnia, przeprowadzone zostały interwencje ws. psów, które znajdowały się bez właściwej opieki. Właściciele zwierząt zostali pouczeni o ciążących na nim obowiązkach.

3.10.2022r. strażnicy, do czasu przybycia na miejsce straży pożarnej, zabezpieczyli miejsce pożaru instalacji elektrycznej, na terenie posesji przy ul. Zdrowia.

3.10.2022r. podczas kontroli jednego z osiedli wielorodzinnych, ujawniono zaparkowane samochody, które blokowały dostęp do śmietnika. Wystawiono wezwanie do stawienia się w komendzie.

4.10.2022r. mandatem ukarano osobę, która paliła wyroby tytoniowe, w miejscu zabronionym

4.10.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który awanturował się a następnie dokonał kradzieży na terenie jednego ze sklepów. Mężczyzna został ujęty przez strażników i przekazany patrolowi policji.

5.10.2022r. podczas patrolu jednej z ulic, strażnicy stwierdzili duży wyciek wody, prawdopodobnie z uszkodzonego wodociągu. Zgłoszenie przekazano do RPWiK.

5.10.2022r. przeprowadzono kilka kolejnych zielonych kontroli nieruchomości.

6.10.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. chorego kota. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę weterynarza.

6.10.2022r. mandatem karnym zakończyła się interwencja ws. wykroczenia drogowego, popełnionego na terenie jednej z ulic starówki.

7.10.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, interweniowali ws. nietrzeźwej osoby, która opuściła miejsce zamieszkania, stwierdzając, że ma zamiar popełnić samobójstwo. Po krótkiej penetracji okolicznego lasu, mężczyznę ujęto i po przebadaniu przez Pogotowie Ratunkowe, przewieziono do izby wytrzeźwień.

8.10.2022r. strażnicy interweniowali ws. wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

8.10.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o dwóch luźno biegających psach, które zaczepiały przechodzące dzieci. Na miejscu ustalono właściciela zwierząt i ukarano go mandatem.

9.10.2022r. mandatem karnym ukarano dwie osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 29.08.2022r. – 11.09.2022r.

29.08.2022r. strażnicy ujęli i przekazali patrolowi Policji, nietrzeźwą osobę, która kierowała rowerem po drodze publicznej.

29.08.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. nieprawidłowego parkowania. Sporządzony został wniosek o ukaranie do sądu.

30.08.2022r. Przeprowadzona została interwencja ws. psa, który biegał bez opieki. Zwierzę przekazano właścicielowi, którego pouczono o ciążących na nim obowiązkach.

30.08.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych. Na miejscu informację potwierdzono. Wystawiono kilka wezwań do stawienia się w komendzie.

31.08.2022r. strażnicy interweniowali ws. potrącenia pieszego przez rowerzystę. Na miejscu udzielono pomocy poszkodowanemu i wezwano na miejsce pogotowie ratunkowe. Strażnikom udało się także ustalić prawdopodobnego sprawcę zdarzenia, a informacje w tym zakresie przekazano Policji.

31.08.2022r. mandatem ukarano kierującego pojazdem ciężarowym, który w znaczny sposób zanieczyścił jezdnię.

1.09.2022r. w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, przeprowadzono intensywne kontrole w rej szkól i zlokalizowanych przy nich przejść dla pieszych.

1.09.2022r. przeprowadzono dwie interwencje ws. zaśmiecania miejsca publicznego. Pierwszą w rej. centrum przesiadkowego przy ul. Chemików, kolejną na terenie os. Homera. W obu przypadkach, interwencje zakończył się nałożeniem na sprawców, mandatów.

1.09.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dot. bezdomnej osoby, która zaczepiała przechodniów w rej. centrum przesiadkowego.

2.09.2022r. mandatem, zakończyła się interwencje w sprawie osoby, która zaśmieciła miejsce publiczne.

2.09.2022r. przeprowadzonych zostało kilka kolejnych „zielonych kontroli” nieruchomości podczas, których sprawdzono realizacje ciążących na ich właścicielach obowiązków.

4.09.2022r. przeprowadzono interwencje, w sprawie głośno zachowującej się grupy młodzieży, na terenie Plant Karola.

5.09.2022r. mandatem ukarano sprawcę zaśmiecenia miejsca publicznego na terenie Rynku.

5.09.2022r. podczas pieszego patrolu os. Granitowa, ujawniono dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Sprawców wykroczeń ukarano mandatami.

6.09.2022r. podczas kontroli parkowania na terenie starówki, ujawniono kilka nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Trzech kierujących ukarano mandatami.

7.09.2022r. podjęta została interwencja ws. spalania odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

7.09.2022r. strażnicy zauważyli dwie osoby, które w obecności innych osób, paliły papierosy na terenie przystanku. Sprawców wykroczeń ukarano mandatami.

8.09.2022r. przeprowadzono kontrole posesji, pod kątem realizacji przez ich właścicieli, ciążących na nich obowiązków.

8.09.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. podejrzanej osoby, która kręciła się wokół budynku, w którym mieszkają uchodźcy z Ukrainy.

10.09.2022r. przeprowadzone zostały dwie interwencje w stosunku do osób spożywających alkohol. W jednym z przypadków interwencja zakończyła się mandatem, a druga skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

10.09.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który znajdował się przy jednym ze sklepów. Na miejscu okazało się, że mężczyzna nie potrzebował pomocy. 

11.09.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. dwóch psów rasy przypominającej niebezpieczne, które biegały bez opieki po ul. Bojszowskiej. Ustalono właściciela, a co za tym idzie sprawcę wykroczenia, który ukarany został mandatem.

11.09.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o starszym mężczyźnie, który prawdopodobnie jest nietrzeźwy i potrzebuje pomocy. Na miejscu okazało się, że mężczyzna nie był nietrzeźwy, ale źle się poczuł. Mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazana rodzinie.