Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 18.07.2022r. – 29.07.2022r.

18.07.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

18.07.2022r. przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości, pod kątem realizacji obowiązków nałożonych na ich właścicieli.

19.07.2022r. w przypadku dwóch sprawców wykroczeń drogowych, zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

20.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. osoby, która spożywała alkohol w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia, ukarany został mandatem.

20.07.2022r. przeprowadzono intensywne kontrole parkowania w rej. Łysiny. W związku z nieprawidłowym parkowaniem wystawiono pięć wezwań do stawienia się w naszej jednostce, a dwie osoby na miejscu ukarano mandatami karnymi.

20.07.2022r. Podczas jednej z kontroli posesji, ujawniono poważne nieprawidłowości przy pozbywaniu się odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

21.07.2022r. mandatem ukarana została osoba, która paliła papierosy na terenie jednego z placów zabaw.

21.07.2022r. dwukrotnie przeprowadzono interwencje ws. wjazdu do lasu, bez wymaganego zezwolenia. Sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami.

21.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nietrzeźwego mężczyzny, który leżał przed blokiem jednego z osiedli mieszkaniowych. Osobę, w celach opiekuńczych, przewieziono do izby wytrzeźwień.

21.07.2022r. przeprowadzono interwencję ws. Spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

22.07.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, udzielili wsparcia załodze pogotowia ratunkowego, podczas udzielania pomocy nietrzeźwej osobie. Następnie przewieziono ją do izby wytrzeźwień.

23.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych. Zgłoszenie zostało potwierdzone. Na miejscu, wystawione zostały dwa wezwania do stawienia się w naszej jednostce i jeden mandat karny.

23.07.2022r. na prośbę dyżurnego KPP w Bieruniu, przeprowadzona została interwencja ws. nietrzeźwej osoby przy jednym z bloków wielorodzinnych. Mężczyznę przewieziono do izby wytrzeźwień.

24.07.2022r. Podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny: wystawiono trzy wezwania do stawienia się w naszej jednostce, dwie osoby ukarano mandatami, w przypadku jednej interwencja zakończyła się na pouczeniu.

24.07.2022r. w trakcie patrolu ul. Warszawskiej, zauważono awarię sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu z ul. Wawelską. Zgłoszenie przekazane zostało do pogotowia sygnalizacyjnego.

25.07.2022r. mandatem zakończyła się interwencja w sprawie mężczyzny spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

25.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. plamy substancji ropopochodnej na ul. Kossaka. Na miejscu zgłoszenie zostało potwierdzone. Miejsce zabezpieczono do czasu przyjazdu na miejsce załogi OSP.

25.07.2022r. mandatem zakończyła się interwencja ws. osoby, która zaparkowała swój pojazd na zieleńcu.

26.07.2022r. przeprowadzono interwencję ws. usiłowania spożycia alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia mandatu i w związku z powyższym, sprawa zostanie skierowana do sądu.

26.07.2022r. przeprowadzone zostały dwie interwencje ws. rowerzystów, którzy poruszali się po drodze publicznej bez wymaganego oświtlenia. Obie osoby ukarano mandatami. Jeden z kierujących okazał się nietrzeźwy. Sprawę w tym zakresie przejęła policją a sprawca tego czynu ukarany został bardzo wysokim mandatem.

27.07.2022r. mandatem ukarano osobę, która zaśmieciła chodnik.

27.07.2022r. przeprowadzone zostały kolejne zielone kontrole.

27.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

28.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. nietrzeźwej osoby.

29.07.2022r. przeprowadzono interwencje ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a sprawców wykroczenia ukarano mandatami.

29.07.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowy, ukarano mandatami.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 4.07.2022r. – 17.07.2022r.

4.07.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowy, ukarano mandatami karnymi. Wystawiono również dwa wezwania, celem stawienia się w naszej jednostce.

4.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. osoby spożywającej alkohol w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

4.07.2022r. podczas kontroli ul. Węglowej, ujawniono uszkodzenie stacji naprawy rowerów. Zgłoszenie, celem naprawy urządzenia, przekazano do odpowiedniej komórki urzędu miejskiego.

5.07.2022r. mandatem karnym zakończyła się interwencja w sprawie właściciela psa, który wypuszczał swoje zwierzę bez opieki.

5.07.2022r. w związku z wypadkiem, który miał miejsce na DK-44 w Babicach, kierowano pojazdy ciężarowe na objazd (DK-44 była dla nich zamknięta). Całe działania trwały łącznie kilka godzin.

6.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa bez opieki, który znajdował się na terenie jednego z zakładów na terenie miasta. Pies nie posiadał czipa, ale dzięki udostępnieniu informacji na profilu w mediach społecznościowych naszej jednostki, właściciel został ustalony. Odebrał psa i został pouczony o ciążących na nim obowiązkach.

6.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. kierującego pojazdem, który pomimo zmroku nie miał obowiązkowego oświetlenia.

7.07.2022r. podczas patrolu, ujawniono wyciek z hydrantu. Zgłoszenie zostało przekazane do RPWiK.

7.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. zatrzymania pojazdu zbyt blisko skrzyżowania. Kierujący otrzymał zgłoszenie celem stawienia się w naszej jednostce.

8.07.2022r. przeprowadzona została nietypowa interwencja ws. rannego gołębia. Dzięki obrączce, którą posiadało zwierzę, udało się ustalić jego właściciela i ptak został mu zwrócony.

8.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie intensywnego zadymiania z komina jednej z posesji. Na miejscu przeprowadzona została kontrola, która nie stwierdziła spalania odpadów, zabronionych paliw czy innych nieprawidłowości.

9.07.2022r. przeprowadzonych zostało pięć kolejnych zielonych kontroli nieruchomości.

10.07.2022r. przeprowadzone zostały kontrole parkowania w rej. Łysiny. Dwóch sprawców wykroczeń pouczono.

10.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym, na terenie centrum przesiadkowego. Sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia mandatu i w związku z powyższym skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

11.07.2022r. dwóch sprawców wykroczeń, polegających na zaśmieceniu miejsca publicznego ukarano mandatami.

11.07.2002r. przeprowadzone zostały kontrole parkowania w rej. Starówki. Stosowane były pouczenia i mandaty karne, w związku z ujawnionymi wykroczeniami drogowymi.

11.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. bezpańskiego psa, który znajdował się w pobliżu jednego ze sklepów. Zwierzę nie posiadało czipa i w konsekwencji zostało przekazane do schroniska.

12.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa. Właściciel, a zarazem sprawca wykroczenia, ukarany został mandatem.

13.07.2022r. przeprowadzonych zostało kolejnych sześć zielonych kontroli.

14.07.2022r. dyżurny otrzymał informację o rowerze, który znajduje się w rowie przy wysokiej skarpie. Skierowany na miejsce patrol nie ujawnił właściciela. Rower został zabezpieczony i przekazany do biura rzeczy znalezionych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

14.07.2022r. przeprowadzona została nietypowa interwencja, w sprawie grupy łabędzi, która spacerowała po ruchliwych drogach miasta, stwarzając tym samym zagrożenie w ruchu drogowym i dla siebie samych. Zwierzęta przetransportowano do rzeki Mlecznej.

15.07.2022r. przeprowadzono kolejne cztery zielone kontrole.

15.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa bez opieki, który znajdował się w rejonie jednego z placów zabaw. Zwierzę przekazane zostało do schroniska.

16.07.2022r. osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym, ukarane zostały mandatami.

17.07.2022r. dwukrotnie interweniowano w sprawie spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Łącznie trzy osoby, ukarane zostały mandatami.

17.07.2022r. dwóch kierujących, którzy wjechali do lasu bez stosownego zezwolenia, ukarano mandatami.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 6.06.2022r. – 19.06.2022r.

6.06.2022r. trzy osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym, ukarane zostały mandatami.

6.06.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie bezpańskiego psa, który znajdował się w rej. jednego z osiedli wielorodzinnych. Ustalono właściciela zwierzęcia, zwrócono mu zwierzę i nałożono mandat karny.

7.06.2022r. dwie osoby, które paliły papierosy na terenie jednego z placów zabaw, ukarane zostały mandatami.

7.06.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwej osoby. Umieszczona została w izbie wytrzeźwień w Chorzowie.

7.06.2022r. podczas kontroli przestrzegania przepisów drogowych w rej. Łysiny, wystawiono dwa mandaty i dwa wezwania celem stawienia się w naszej siedzibie.

8.06.2022r. podczas patrolu ujawniono dwa przypadki spożywania alkoholu w miejscy publicznym. Pierwsze na terenie placu zabaw, kolejne na terenie centrum przesiadkowego. W obu przypadkach interwencje zakończono nałożeniem mandatów.

8.06.2022r. przeprowadzono cztery kontrole nieruchomości, pod kątem przestrzegania przez ich właścicieli, ciążących na nich obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

9.06.2022r. dyżurny, w ciągu dnia, otrzymał trzy zgłoszenie dot. osób spożywających alkohol w miejscach publicznym. Na miejscu zgłoszenia potwierdzono a sprawcy wykroczenia zostali ukarani mandatami.

9.06.2022r. przeprowadzona została interwencje w sprawie psa bez opieki. Dzięki temu, że posiadał czipa, udało się ustalić właściciela i zwrócić mu zwierzę. Został on także pouczony o ciążących na nim obowiązkach.

10.06.2022r. przeprowadzonych zostało kilka kolejnych zielonych kontroli.

11.06.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi.

12.06.2022r. w związku ze zgłoszeniem mieszańca, przeprowadzona została kontrola warunków przetrzymywania psa, na terenie jednej z posesji.

12.06.2022r. Przeprowadzone zostały intensywne kontrole przestrzegania przepisów drogowych w rej. Łysiny. Wystawiono łącznie cztery mandaty. Wystawiano także wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

13.06.2022r. udzielono pomocy starszej osobie, która błąkała się przy jednym z dużych zakładów pracy na terenie miasta. Kobietę przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodziny.

13.06.2022r. przeprowadzono interwencje w sprawie mężczyzny, który leżał na ławce w rej. centrum przesiadkowego.

14.06.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. bardzo głośnej muzyki wydobywającej się z jednego z mieszkań w wielorodzinnym budynku. Po zakończonej interwencji, muzyka została uciszona.

14.06.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

14.06.2022r. dwóch sprawców wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, ukarano mandatami.

15.06.2022r. dwie osoby, spożywające alkohol na terenie placu zabaw, ukarano mandatami.

15.06.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie chorego kota, który znajdował się przy jednej z ruchliwych dróg. Zwierzę zostało przekazane do schroniska.

16.06.2022r. w związku z Uroczystością Bożego Ciała, zabezpieczono dwie procesje, które przebiegały ulicami naszego miasta.

16.06.2022r. w trakcie kontroli centrum przesiadkowego, napotkano bezdomnego mężczyznę. Udzielono mu pomocy w postaci przetransportowania go do noclegowni.

17.06.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwej kobiety, która przewieziona została następnie do miejsca zamieszkania i przekazana pod opiekę rodziny.

18.06.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi.

18.06.2022r. podczas patrolu jednego z osiedli wielorodzinnych, ujawniono spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami.

18.06.2022r. przeprowadzona została kontrola legalności handlu owocami na terenie gminnym.

19.06.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa bez opieki. Zwierzę nie posiadało czipa i w związku z powyższym, przekazane zostało do schroniska.

19.06.2022r. przeprowadzone zostały intensywne kontrole parkowania w rej. Łysiny. Sześciu sprawców wykroczeń ukarano mandatami.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 21.06.2022r. – 3.07.2022r.

21.06.2022r. dyżurny dwukrotnie, w ciągu dnia, otrzymał zgłoszenie ws.rannych ptaków. W obu przypadkach, zwierzęta przekazana zostały weterynarzowi.

22.06.2022r. wykonano cztery kontrole nieruchomości, pod kątem realizowania przez ich właścicieli, ciążących na nich obowiązków.

22.06.2022r. patrol ujawnił sprzedaż alkoholu osobie nieletniej. Sprawa przekazana została policji a nieletniego pod opiekę rodziców.

23.06.2022r. podczas patrolu znaleziono rannego psa. Zwierzę zostało zabezpieczone i przekazane pod opiekę lekarza weterynarii.

24.06.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, przeprowadzili interwencję w sprawie spożywania alkoholu na terenie jednego z osiedli mieszkaniowych. Trzech sprawców ukarano mandatami.

24.06.2022r. dwukrotnie, w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych, zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

25.06.2022r. zabezpieczono imprezę Nocy Świętojańskiej, podczas której dwukrotnie podjęto interwencje stosunku do nietrzeźwych mężczyzn. W obu przypadkach przewieziono ich do miejsca zamieszkania i przekazana pod opiekę rodziny.

26.06.2022r. przeprowadzono intensywne kontrole w rej. ul. Kossaka i przyległych, pod kątem odbywającego się tam odpustu.

26.06.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowych, ujawnionych w rej Łysiny, ukarano mandatami karnymi.

27.06.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa bez opieki. Zwierzę nie posiadało czipa i przekazane zostało pod opiekę schroniska.

27.06.2022r. dwóch mężczyzn, spożywających alkohol w miejscu publicznym, ukaranych zostało mandatami karnymi.

28.06.2022r. w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, przeprowadzona została kontrola warunków przetrzymywania psa.

28.06.2022r. wykonano cztery zielone kontrole nieruchomości.

28.06.2022r. trzy osoby, spożywające alkohol w miejscu publicznym, ukarano mandatami karnymi.

29.06.2022r. mandatem ukarany został sprawca spalania odpadów.

29.06.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

29.06.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie psa bez opieki, który błąkał się w rej Rynku. Zwierzę nie posiadało czipa i przekazane zostało do schroniska.

29.06.2022r. do naszej siedziby zgłosiła się dziewczynka, której koleżanka obawiała się os, które jak się okazało miały swoje gniazda wewnątrz jednego z urządzeń na terenie skateparku. Dziewczynce udzielono pomocy w bezpiecznym opuszczeniu skateparku, a na miejsce wezwano OSP Bieruń Nowy, które zajęło się usunięciem os.

30.06.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie dwóch nietrzeźwych mężczyzn. W celach opiekuńczych umieszczono ich w izbie wytrzeźwień w Chorzowie.

30.06.2022r. podczas patrolu wału rzeki Mlecznej, zauważono dziwnie zachowującego się chłopca. Okazało się, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zajęło się nieletnim i przetransportowało do szpitala w Tychach.

30.06.2022r. w godz. późnowieczornych, przeprowadzona została kolejna interwencja ws. nietrzeźwego mężczyzny, który znajdował się na terenie jednego ze sklepów. Mężczyzna umieszczony został w izbie wytrzeźwień.

1.07.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski przeprowadzili interwencje ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawców wykroczenia ukarano mandatami.

1.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nietrzeźwego mężczyzny, który opiekował się dwoma kilkuletnimi chłopcami. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i na wezwano policję. W konsekwencji interwencji, małoletni przekazani zostali do rodziny zastępczej. 

2.07.2022r. sześciu sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami. Wystawione zostały także wezwania w związku z innymi, nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami.

2.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. dwóch mężczyzn, którzy wyrwali i zabrali kwiaty z miejskich kwietników. Sprawców wykroczenia ustalono i sporządzono stosowną dokumentację, która następnie przekazana została policji.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 23.05.2022r. – 5.06.2022r.

23.05.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. naruszenia przepisów wprowadzonych znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Czterech kierowców ukarano mandatami karnymi.

23.05.2022r. mandatem ukarano osobę, która paliła wyroby tytoniowe i zaśmieciła teren jednego z placów zabaw.

23.05.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. psa bez opieki. Ustalono właściciela zwierzęcia, któremu zwrócono psa i pouczono o ciążących na nich obowiązkach.

24.05.2022r. dwóch kierowców ukarano mandatami, w związku z popełnionymi przez nich wykroczeniami drogowymi.

24.05.2022r. mandatem ukarano osobę, która spożywała alkohol w miejscu publicznym.

24.05.2022r. dzięki zgłoszeniu z miejskiego monitoringu, ustalono trzy osoby, które spożywały alkohol na terenie Grobli. Sprawcy tego wykroczenia ukarani zostali mandatami.

25.05.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukarano mandatami.

25.05.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. małego dzika, który znajdował się przy jednej ze ścieżek rowerowych na terenie miasta. Zwierzę zostało zabezpieczone i przekazane lekarzowi weterynarii.

26.05.2022r. dwie osoby, które spożywały alkohol na terenie skateparku, ukarano mandatami.

26.05.2022r. podczas kontroli parkowania w rej. starówki, ukarano dwóch kierujących, którzy naruszyli panujące tam przepisy drogowe.

27.05.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, przeprowadzili czynności ws. zdarzenia drogowego przy ul. Turyńskiej.

27.05.2022r. mandatem ukarano osobę, która przyklejała ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

27.05.2022r. Podczas patrolu ujawniono powalone drzewo. Miejsce zabezpieczono do czasu przybycia, wezwanej na miejsce straży pożarnej.

29.05.2022r. prowadzone zostały intensywne kontrole parkowania w rej. Łysiny. Na miejscu zastosowane były: wezwania, pouczenia i mandaty karne.

30.05.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowych ukarano mandatami.

30.05.2022r. podczas kontroli prowadzonych na terenie miasta, ujawniono czterokrotnie, wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym. Wszyscy sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami.

31.05.2022r. podczas kontroli Plant Karola, ujawniono spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami.

31.05.2022r. przeprowadzona została nietypowa interwencja. Na jezdni jednak z mocno uczęszczanych dróg, znajdowała się kaczka z dziesięcioma młodymi kaczuszkami. Zwierzęta zostały przeniesione w bezpieczne miejsce.

1.06.2022r. kolejny raz przeprowadzona została interwencja ws. palenia tytoniu na terenie placu zabaw przy ul. Homera. Sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami.

1.06.2022r. przeprowadzone zostały kolejne cztery zielone kontrole.

1.06.2022r. mandatem ukarany został sprawca spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

2.06.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. zanieczyszczonej jezdni.

02.06.2022r. przeprowadzone zostały kontrole posesji, pod kątem realizacji przez ich właścicieli, obowiązków związanych z ochroną środowiska.

3.06.2022r. mandatem ukarany został sprawca spalania odpadów.

3.06.2022r. w Przedszkolu nr 1 przeprowadzona została prelekcja dotycząca bezpiecznego poruszania się na rowerze.

3.06.2022r. łącznie pięciu sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

3.06.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, zabezpieczyli miejsce odnalezienia niewybuchu.

4.06.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. nietrzeźwego mężczyzny, który przekazany został pod opiekę rodziny.

4.06.2022r. w związku z otrzymanym zgłoszeniem, przeprowadzona została kontrola warunków trzymania psa. Na miejscu wydane zostały zalecenia, które następnie pozytywnie zweryfikowano.

5.062022r. Podczas Żywiołowego Dnia Dziecka na terenie mini arboretum, zainicjowano akcje oznakowywania rowerów przed kradzieżą. Łącznie oznakowano 75 rowerów.