Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 27.02.2023r. – 12.03.2023r.

27.02.2023r. przeprowadzono kilka interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Dwóch pouczono a kolejnego ukarano mandatem.

28.02.2023r. przeprowadzona została interwencja ws. zanieczyszczenia jezdni. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

28.02.2023r. dwukrotnie interweniowano ws. sprawców wykroczeń drogowych. Jeden z nich ukarany został mandatem a w stosunku do kolejnego skierowany został wniosek o ukaranie do sądu.

28.02.2023r. przeprowadzona została interwencja ws. agresywnej kobiety, która znajdowała się w rej. Rynku. Kobieta została obezwładniona i przekazana następnie załodze Pogotowia Ratunkowego. Kobieta prawdopodobnie była pod wpływem środków psychoaktywnych.

1.03.2023r. przeprowadzona została interwencja w sprawie źle zachowującej się grupy młodzieży, która znajdowała się na terenie Skateparku. Przeprowadzona została rozmowa dyscyplinująca i przywrócony został porządek.

1.03.2023r. przeprowadzono kilka kolejnych zielonych kontroli, podczas których skontrolowano realizację obowiązków, nałożonych na właścicieli nieruchomości, pod kątem ochrony środowiska.

3.03.2023r. mandatem ukarana została osoba, która zaparkowała swój pojazd zbyt blisko skrzyżowania.

4.03.2023r. ujawniono sprawcę zanieczyszczenia jezdni. Sprawca wykroczenia został pouczony i zobowiązany do oczyszczenia jezdni. Jezdnia została uprzątnięta.

5.03.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dot. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, w rej. ul. Kościelnej i Św. Barbary. Zgłoszenie potwierdzono i wystawiono kilka wezwań do stawienia się w komendzie.

6.03.2023r. ujawniono spalanie odpadów. Sprawca tego czynu został ukarany mandatem.

7.03.2023r. przeprowadzono interwencje ws. psa bez opieki. Zwierzę zostało zabezpieczone w komendzie Straży Miejskiej a następnie zwrócone właścicielowi, którego pouczono o ciążących na nim obowiązkach.

7.03.2023r. trzech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

8.03.2023r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi, za popełnione wykroczenia.

8.03.2023r. przeprowadzono kilka kolejnych zielonych kontroli nieruchomości.

9.03.2023r. ujawniono spalanie odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

9.03.2023r. podczas jednej z zielonych kontroli ujawniono wiele nieprawidłowości. Skierowany zostanie w tej sprawie wniosek o ukaranie do sądu.

9.03.2023r. ujawniono podrzucone odpady. Przejrzenie ich zawartości pozwoliło ujawnić sprawcę tego czynu, który ukarany został wysokim mandatem. Sprawca wykroczenia został również zobowiązany do posprzatania odpadów. 

10.03.2023r. przeprowadzono kilka kolejnych zielonych kontroli.

11.03.2023r. na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych ujawnione zostały nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawione zostały wezwania do stawienia się komendzie Straży Miejskiej.

12.03.2023r. w rej. dw. PKP w Bieruniu Nowym, ujawniono dwóch mężczyzn, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Obaj ukarani zostali mandatami.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 13.02.2023r. – 26.02.2023r.

13.02.2023r. wysokim mandatem, ukarany został sprawca wykroczenia, który zaparkował pojazd na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, bez wymaganego zezwolenia.

13.02.2023r. przeprowadzona została interwencja w sprawie agresywnego psa, który biegał bez opieki, po jednej z ulic.

14.02.2023r. przeprowadzone były intensywne kontrole i patrole w rej. Rynku, w związku z odbywającym się Odpustem Św. Walentego. Patrol udzielił pomocy przedmedycznej osobie, która z uwagi na nieprawidłowy poziom cukru, zasłabła.

14.02.2023r. dwukrotnie podejmowane były interwencje ws. właścicieli psów bez opieki. Jedna z interwencji zakończyła się mandatem karnym a kolejne przekazaniem psa do schroniska.

15.02.2023r. przeprowadzono kolejne zielone kontrole nieruchomości, podczas których sprawdzano realizację obowiązku właścicieli nieruchomości, pod kątem przepisów związanych z ochroną środowiska. W dwóch przypadkach, kontrole zakończyły się nałożeniem mandatów.

15.02.2023r. strażnicy podjęli interwencję w związku z zauważoną kolizją drogową. Realizacją dalszych czynności zajął się przybyły na miejsce patrol W.R.D. K.P.P. Bieruń.

16.02.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa, który znajduje się w rej. jednej ze szkół podstawowych. Zwierzę zostało zabrane do komendy i następnie przekazane do schroniska.

16.02.2023r. podjęta została interwencja ws. spalania odpadów. Sprawca tego czynu, ukarany został mandatem.

17.02.2023r. mandatem karnym zakończyła się interwencja ws. sprawcy wykroczenia drogowego.

17.02.2023r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski przeprowadzili interwencje ws. osób spożywających alkohol na terenie centrum przesiadkowego w Bieruniu Nowym. Sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami.

18.02.2023r. przeprowadzono kolejnych kilka zielonych kontroli.

19.02.2023r. przeprowadzono interwencję ws. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Wystawiono 3 wezwania do stawieni się w komendzie, dwóch sprawców wykroczeń pouczono.

20.02.2023r. podczas kontroli parkowania w rej. Starówki. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

20.02.2023r. przeprowadzono interwencję ws. nietrzeźwego mężczyzny. Osobę przewieziono do izby wytrzeźwień.

21.02.2023r. podjęto interwencję ws. dwóch kierujących, którzy naruszyli przepisy wprowadzone znakiem B-1. W tym przypadku interwencje zakończono na pouczeniu.

22.02.2023r. mandatem ukarano kierującego, który poprzez postój pojazdu zniszczył zieleń.

23.02.2023r. czterech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi.

23.02.2023r. przeprowadzono kilka kolejnych zielonych kontroli. Jedna z nich zakończyła się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, w związku z ujawnionym podczas kontroli wykroczeniem.

24.02.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i wystawiono wezwania do stawienia się w komendzie.

24.02.2023r. na przystanku autobusowym odnaleziono plecak wraz z dokumentami, który następnie został zwrócony właścicielowi.

26.02.2023r. podczas kontroli centrum przesiadkowego przy ul. Chemików, ujawniono dwie osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym. Interwencję zakończono poprzez nałożenie mandatów.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 16.01.2023r. – 29.01.2023r.

16.01.2023r. strażnicy ujawnili brak dwóch dekli studzienek kanalizacyjnych. Miejsce zdarzenia zostało doraźnie zabezpieczona, a właściciel infrastruktury został zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

16.01.2023r. przeprowadzona została interwencja ws. dwóch mężczyzn, którzy spożywali alkohol na placu zabaw. Obaj ukarani zostali mandatami.

17.01.2023r. podczas pieszego patrolu Plan Karola, ujawniono dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Interwencja zakończyła się nałożeniem mandatów.

17.01.2023r. przeprowadzonych zostało kilka kolejnych zielonych kontroli nieruchomości, podczas których sprawdzano realizację obowiązków właścicieli nieruchomości, związanych z ochroną środowiska.

18.01.2023r. z uwagi na trudne warunki pogodowe, przeprowadzone zostały kontrole przejezdności dróg i chodników. W przypadku ujawnianie nieprawidłowości, na miejsce kierowane były odpowiednie służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg i chodników.

18.01.2023r. podczas patrolu ul. Oświęcimskiej, ujawniono w jednym miejsu zapadnięte puzzle na chodniku. Zgłoszenie zostało przekazane do odpowiednich służb.

19.01.2023r. mandatem karnym, zakończyła się interwencja w stosunku do sprawcy wykroczeń drogowych.

19.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o dużym zadymieniu, związanym z gęstym dymem wydobywającym się z komina. Na miejscu nie stwierdzono użytkowania niewłaściwego paliwa lub pieca. Wskazano odpowiedni sposób palenia w piecu, czyli tzw. palenie od góry.

20.01.2023r. z uwagi na trudne warunki pogodowe, przeprowadzone zostały kontrole przejezdności dróg i chodników. W przypadku ujawnianie nieprawidłowości, na miejsce kierowane były odpowiednie służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg i chodników.

21.01.2023r. przeprowadzona została interwencja związana z włączonym alarmem włamaniowym w jednym z budynków użyteczności publicznej. Nieprawidłowości nie ujawniono.

21.01.2023r. w związku z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi, koordynowano zimowe utrzymanie miasta. Na miejsce kierowano odpowiednie służby odpowiedzialne za: odśnieżanie, usuwanie uszkodzeń w infrastrukturze energetycznej, drogowej i telekomunikacyjnej.

23.01.2023r. wysokim mandatem, ukarany został właściciel pojazdu, który wbrew ciążącym na nim obowiązku nie wskazał komu powierzył pojazd, którym popełniono wykroczenie.

23.01.2023r. przeprowadzona została interwencja ws. nietrzeźwej osoby, która miała duże trudności z poruszaniem się o własnych siłach. Na miejsce wezwane zostało Pogotowie Ratunkowe, które przejęło dalszą opiekę nad mężczyzną.

24.01.2023r. podczas kontroli ul. Starówki, ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawiono wezwania do stawienia się sprawców wykroczeń w komendzie.

24.01.2023r. przeprowadzona została interwencja ws. dwóch psów, które bez opieki biegały po ternie Czarnuchowic.

25.01.2023r. ujawnione zostało spalanie odpadów zielonych. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

25.01.2023r. przeprowadzono kilka kolejnych zielonych kontroli nieruchomości.

26.01.2023r. ujawniono zanieczyszczenie jezdni jednej z ulic na terenie miasta. Sprawca wykroczenia został pouczony i zobowiązany do niezwłocznego wyczyszczenia jezdni, co zostało wykonane.

27.01.2023r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, przeprowadzili interwencję ws. kradzieży sklepowej w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych na terenie miasta.

27.01.2023r. podczas kontroli ul. Starówki ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Zastosowano pouczenia i wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

28.01.2023r. mandatem karnym zakończyła się interwencje dotycząca niszczenia zieleni poprzez parkowanie na niej pojazdów. 29.01.2023r. przeprowadzono interwencje ws. psa bez opieki. Niestety nie miał czipa i nie udało się ustalić jego właściciela. Pies został przekazany do schroniska.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 30.01.2023r. – 12.02.2023r.

30.01.2023r. Przeprowadzona została interwencja ws. psa, który był bez opieki i musiał zostać zabrany do schroniska. Kolejnego dnia, do komendy zgłosił się właściciel psa, który ukarany został mandatem.

30.01.2023r. mandatem ukarano osobę, która użytkowała niewłaściwego z zapisami uchwały antysmogowej pieca.Sprawca wykroczenia został również zobowiązany do wymiany pieca, co zostanie zweryfikowane podczas kolejnej kontroli.

30.01.2023r. w stosunku do trzech sprawców wykroczeń drogowych, zastosowano postepowanie mandatowe.

30.01.2023r. podczas pieszego patrolu ul. Granitowej, strażnicy zauważyli wyciek wody, spowodowany awarią wodociągu. Na miejsce wezwano RPWiK.

31.01.2023r. przeprowadzono interwencję w stosunku do nietrzeźwego mężczyzny. W konsekwencji mężczyzna przewieziony został do izby wytrzeźwień.

1.02.2023r. strażnicy ujawnili spalanie odpadów. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny.

1.02.2023r. przeprowadzono kolejnych sześć zielonych kontroli nieruchomości.

3.02.2023r. w związku z silnym wiatrem, przeprowadzono wiele interwencji związanych z: połamanymi konarami drzew, uszkodzeniami w infrastrukturze energetycznej, wodociągowej, drogowej itp.

4.02.2023r. przeprowadzono interwencje w stosunku do dwóch mężczyzn, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Interwencja zakończona została poprzez nałożenie mandatów na sprawców.

4.02.2023r. przeprowadzona została interwencje ws. psa bez opieki. Udało się szybko zidentyfikować jego właściciela, któremu zwrócono zwierzę, równocześnie pouczając go o ciążących na nim obowiązkach.

5.02.2023r. na jednej z ulic ujawniono uszkodzoną studzienkę kanalizacyjną. Miejsce zdarzenia doraźnie zabezpieczono, tak aby nie doszło do zagrożenia w ruchu drogowym i powiadomiono odpowiednie służby.

5.02.2023r. na sprawcę wykroczenia drogowego, nałożono mandat karny.

6.02.2023r. w stosunku do kierującego, który zaparkował pojazd chodniku, zastosowano postępowanie mandatowe.

8.02.2023r. ujawniono łącznie trzy wykroczenia drogowe. W każdej sytuacji, czynności zakończyły się nałożeniem mandatów na ich sprawców.

8.02.2023r. z uwagi na bardzo niskie temperatury, przeprowadzono kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. Zastane osoby odmówiły udzielenia pomocy w postaci umieszczenia w noclegowni.

9.02.2023r. wysokimi mandatami ukarano dwie osoby, które bez wymaganego zezwolenia, zaparkowały swoje pojazdy na miejscu dla osób niepełnosprawnych.

9.02.2023r. przeprowadzono intensywne kontrole sposobu parkowania w rej. starówki. Trzech kierujących, którzy zaparkowali samochody zbyt blisko przejść dla pieszych, ukarano mandatami.

10.02.2023r. przeprowadzona została interwencja dotycząca spalania odpadów. Osoba, która dokonała tego czynu, ukarana została mandatem.

10.02.2023r. przeprowadzono kilka kolejnych zielonych kontroli nieruchomości, podczas których sprawdzano realizację obowiązków z zakresu ochrony środowiska i właściwego gospodarowania odpadami.

11.02.2023r. mandatem ukarano sprawcę wykroczenia drogowego.

11.02.2023r. strażnicy przeprowadzili interwencje w stosunku do grupy młodzieży, która niewłaściwie zachowywała się w rej. Dworca PKP w Bieruniu Nowym. Po jej zakończeniu młodzież rozeszła się do domu.

12.02.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o stadzie łabędzi, które prawdopodobnie przymarzły do tafli jednego ze stawów na terenie miasta. Po przyjeździe na miejsce, nie potwierdzono nieprawidłowości.

Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 2.01.2023r. – 15.01.2023r.

2.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa, który biegał luzem w bezpośrednim rejonie bardzo ruchliwej drogi. Na miejscu ustalono właściciela, którego ukarano mandatem.

2.01.2023r. przeprowadzono kilka zielonych kontroli nieruchomości, podczas których sprawdzono realizację obowiązków, ciążących na właścicielach nieruchomości, pod kątem przepisów związanych z ochroną środowiska.

3.01.2023r. dwie osoby, które zgłosiły się w związku z wcześniej wystawionymi wezwaniami, ukarano mandatami.

3.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące zanieczyszczonej jezdni. Po przeprowadzonej interwencji, jezdnia została uprzątnięta.

4.01.2023r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami. Podczas dalszych kontroli prawidłowości parkowania, wystawiono dwa wezwani do stawienia się w naszej komendzie.

5.01.2023r. podczas patrolu, ujawniono niesprawną sygnalizację świetlną. Zgłoszenie usterki zostało przekazana do odpowiednich służb.

5.01.2023r. z uwagi na niskie temperatury, przeprowadzone zostały kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych.

5.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dot. dwóch niezabezpieczonych studzienek. Studzienki zostały doraźnie zabezpieczone. Powiadomiony został również właściciel terenu, odpowiedzialny za docelowe zabezpieczenie miejsca.

6.01.2023r. zabezpieczono tradycyjne odbywający się na terenie naszego miasta Orszak Trzech Króli.

6.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa bez opieki. Zgłoszenie zostało potwierdzone, a właściciel psa został pouczony.

7.01.2023r. dwukrotnie interweniowano ws. psów, które znajdowały się bez odpowiedniej opieki. W oby przypadkach, właściciele zwierząt zostali pouczeni.

8.01.2023r. w związku z niskimi temperaturami, przeprowadzone zostały kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. Napotkane osoby nie chciały skorzystać z oferowanej im pomocy.

9.01.2023r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

9.01.2023r. na terenie jednej z ulic ujawniono podrzuconą obudowę lodówki. Zgłoszenie jej usunięcia zostało przekazane do odpowiedniej firmy. W kolejnym dniu, lodówka została usunięta.

10.01.2023r. dyżurny monitoringu przekazał strażnikom zgłoszenie, dotyczące spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Na miejscu zgłoszenie zostało potwierdzone, a sprawca wykroczenia ukarany mandatem.

10.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dot. podejrzenia spalania odpadów w piecu c.o. Na miejscu przeprowadzono kontrolę, która nie potwierdziła nieprawidłowości.

11.01.2023r. podczas jednej z rekontroli posesji, stwierdzono brak realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli. W związku z ujawnionym wykroczeniem, nałożono mandat karny.

11.01.2023r. sprawca wykroczenia polegające na wjeździe do lasu bez wymaganego zezwolenia, ukarany został mandatem.

11.01.2023r. podjęta została interwencja dotycząca niszczenia zieleni poprzez parkowanie na niej samochodem. Wystawiono wezwanie do stawienia się w komendzie.

12.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie podejrzenia spalania odpadów w piecu c.o. Na miejscu przeprowadzono kompleksową kontrolę, która nie potwierdziła nieprawidłowości.

13.01.2023r. przeprowadzono kilka kolejnych kontroli nieruchomości, podczas których sprawdzano realizację obowiązków ich właścicieli, związanych z ochroną środowiska.