Z notatnika strażnika za okres od 6.07.2020r. - 19.07.2020r.

6.07.2020 Podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny strażnicy miejscy: dwóch sprawców wykroczeń pouczyli i wystawili 4 wezwania celem stawienia się w naszej jednostce.

7.07.2020 Interweniowano w sprawie sarny leżącej na poboczu ul. Hodowlanej. Zwierzę było chore lub osłabione, gdyż nie uciekało na widok ludzi. Przekazane zostało pod opiekę lekarza weterynarii.

7.07.2020 Nałożono mandat na sprawce niewłaściwego parkowania przy ul. Jerzego. Sprawca wykroczenia zastawił praktycznie cały chodnik co zmuszało pieszych do zejścia na jezdnię.

7.07.2020 Patrol ujawnił rozwieszone na słupach oświetlenia ulicznego ulotki. Przypominamy, że umieszczanie takich materiałów poza miejscami do tego wyznaczonymi jest zabronione. Zostały one usunięte. Przeprowadzono także czynności wyjaśniające w stosunku do sprawcy wykroczenia.

8.07.2020 Dyżurny SM otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pojazdach zaparkowanych na zieleńcach przy ul. Granitowej. Patrol na miejscu ujawnił trzy takie pojazdy. Wystawione zostały wezwania ich właścicielom, celem zgłoszenia się w siedzibie SM.

8.07.2020 Wspólnie z pracownikami MOPS-u udano się do bezdomnej osoby przebywającej w rej. os. Homera. Mężczyzna odmówił skorzystania z oferowanej mu pomocy.

8.07.2020 Patrol interweniował w sprawie mężczyzny spożywającego alkohol w rej. jednego ze sklepów przy os. Granitowa. Sprawca wykroczenia został pouczony.

9.07.2020 Podczas kontroli ul. Słowackiego ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Dwóch sprawców wykroczeń ukaranych zostało mandatami .

9.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu jezdni przez poruszające się po niej pojazdy wykonujące prace rolne. Na miejscu ustalono sprawcę wykroczenia, którego pouczono. Polecono także uprzątnięcie jezdni co niezwłocznie uczynił.

9.07.2020 podczas kontroli skateparku przy ul. Królowej Jadwigi zauważono młodego mężczyznę, spożywającego alkohol w miejscu publicznym. Nałożono na niego mandat karny i nakazano opuszczenie tego miejsca.

10.07.2020 podczas patrolu w rej. Rynku ujawniono nieprawidłowo zaparkowane na nim pojazdy. Wystawiono dwa wezwania celem stawienia się w naszej jednostce.

10.07.2020 podczas kontroli ul. Ekonomicznej, patrol ujawnił uszkodzony znak ustawiony przy przejeździe kolejowym. Zgłoszenie przekazane zostało do odpowiednich służb.

10.07.2020 podczas kontroli ul. Łysinowej ukarano sprawcę wykroczenia polegającego na nieprawidłowym postoju w strefie zamieszkania. Wystawiono również dwa wezwania celem stawienia się w naszej jednostce.

11.07.2020 patrol SM ujawnił złamany konar, który blokował przejazd przez ul. Królikowskiego. Na miejsce wezwano straż pożarną, która usunęła nieprawidłowość.

12.07.2020 z uwagi na odbywające się wybory, przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w rej. lokali wyborczych.

12.07.2020 patrol interweniował w sprawie grupy młodych osób, które spożywały alkohol w rej. Grobli. Nałożono cztery mandaty karne a w stosunku do jednej z przebywających tam osób skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

13.07.2020 dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że na ul. Warszawskiej leży latarnia i zerwane przewody. Na miejscu okazało się, że jest to wynikiem nieumiejętnych manewrów kierowcy pojazdu ciężarowego. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy KPP w Bieruniu oraz PSP Tychy. Zabezpieczano miejsce akcji i udrażniano ruch.

13.07.2020 patrol SM interweniował w sprawie usiłowania spożywania alkoholu w rej. centrum przesiadkowego przy ul. Chemików i placu zabaw przy ul. Rędzinnej. Na sprawców tego wykroczenia łącznie nałożono trzy mandaty.

13.07.2020 podczas kontroli ul. Bojszowskiej ujawniono spalanie odpadów na jednej ze znajdujących się tam posesji. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

14.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym przy jednym ze sklepów przy ul. Chemików. Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe a następnie z uwagi na brak przeciwskazań zdrowotnych mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodzinie.

15.07.2020 Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o dwóch pojazdach zaparkowanych na zieleńcach przy ul. Granitowa. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono. Wystawione zostały wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

17.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu spalania odpadów na jednej z posesji. Przeprowadzona przez strażników kontrola nie potwierdziła naruszeń przepisów prawa.

18.07.2020 Podczas kontroli ul. Soleckiej strażnicy zauważyli śpiącego na ławce nietrzeźwego mężczyznę, którego następnie przekazano pod opiekę rodzine.

18.07.2020 podczas kontroli os. Homera ujawniono uszkodzenie jednego z urządzeń siłowni plenerowej. Zabezpieczono je taśmą ostrzegawczą i przekazano informację do BOSiR-u.

19.07.2020 przeprowadzone zostały wzmożone działania w rej. Łysiny. Zwracano kierowca uwagę, wskazywano właściwe miejsca do parkowania. Czterech sprawców wykroczeń pouczono, dwóch ukarano mandatami karnymi. Wystawiono także dwa wezwania.