Z notatnika strażnika za okres 11.05.2020 - 31.05.2020

11.05.2020 r. na ul. Oświęcimskiej n/n sprawcy wybili szyby na przystankach autobusowych. Przekazano informację administratorom obiektów.

12.05.2020 r. podczas kontroli Rynku, patrol Straży Miejskiej pouczył czterech kierowców w związku z wykroczeniem polegającym na niewłaściwym postoju pojazdów w strefie zamieszkania.

12.05.2020 r. patrol SM, podczas kontroli rej. Paciorkowców ujawnił przepełnione kosze na śmieci znajdujące się w rej. wiaty rowerowej. Informację przekazano zarządcy terenu.

12.05.2020 r. Patrol SM interweniował w sprawie naruszenia znaku B-1 przy ul. Świerczynieckiej. Sprawca wykroczenia został pouczony.

12.05.2020 r. w rej. ul. Wawelskiej, patrol SM zwrócił uwagę i pouczył dwie osoby za brak maseczki lub innego elementu zasłaniającego usta i nos.

13.05.2020 r. dyżurny SM został poinformowany o podejrzeniu spalania odpadów w palenisku na jednej z ulic miasta. Patrol SM na miejscu potwierdził zgłoszenie. Ukarano sprawcę mandatem karnym w wys. 400 zł.

14.05.2020 r. Podczas patrolu Starówki, patrol pouczył czterech kierowców w związku z wykroczeniem polegającym na niewłaściwym postoju pojazdów w strefie zamieszkania. Wystawione zostały także dwa wezwania.

14.05.2020 r. nałożono mandat na kierowcę pojazdu, który zaparkował swój pojazd na chodniku ul. Węglowej w taki sposób, że uniemożliwiał przejście pieszych.

15.05.2020 r patrol Straży Miejskiej interweniował w sprawie mężczyzny, który stojąc w kolejce do sklepu nie miał maseczki lub innego elementu zasłaniającego usta i nos. Sprawca wykroczenia został pouczony.

15.05.2020 r. Dwóch kierowców, którzy zaparkowali swoje pojazdu na ul. Słowackiego w sposób niewłaściwy, zostało pouczonych.

15.05.2020 r. podczas patrolu ul. Spyry, patrol SM zauważył dwa pojazdy, które zaparkowane były zbyt blisko przejścia dla pieszych. Wystawiono wezwania do stawienia się w komendzie.

16.05.2020 r. patrol SM ujawnił spalanie odpadów zielonych na jednej z posesji. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

16.05.2020 r. Patrol SM udzielił pomocy starszej kobiecie, która zasłabła podczas spaceru. Przewieziono ją do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodziny – nie potrzebowała pomocy medycznej.

16.05.2020 r. Patrol SM ukarał mandatem sprawcę wykroczenia polegającego na postoju pojazdu na ul. Łysinowej w strefie zamieszkania w miejscu innym niż wyznaczone.

17.05.2020 r. Patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie wody o ciemnym zabarwieniu, która wpływała do rzeki Gostyni.

18.05.2020 r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego na Rynku pojazdu. Kierowca został pouczony.

18.05.2020 r. patrol SM przeprowadził kolejną interwencję związaną z wpływaniem wody o ciemnym zabarwieniu do rzeki Gostyni.

19.05.2020 r. patrol SM wystawił wezwania w związku z wykroczeniem polegającym na niszczeniu zieleni (parkowanie pojazdu na trawniku) przy ul. Granitowa.

19.05.2020 r. Dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym przy ul. Granitowej, zostało pouczonych.

19.05.2020 r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie trzech pojazdów zaparkowanych nieprawidłowo w strefie zamieszkania przy ul. Słowackiego. Jednego sprawcę wykroczenia ukarano mandatem, jednego pouczono i wystawiono jedno wezwanie do stawienia się w Komendzie.

19.05.2020 r. Sprawca wykroczenia polegającego na niedostosowania się do znaku B-1 przy ul. Świerczynieckiej został ukarany mandatem.

19.05.2020 r. podczas patrolu rowerowego, patrol SM ujawnił przy Skwerze Powstańców Śląskich mężczyznę, który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

19.05.2020 r. w związku z wcześniejszym wezwaniem do siedziby SM, zgłosił się sprawca wykroczenia polegającego na niewłaściwym postoju pojazdu w rej. przejścia dla pieszych przy ul. Spyry. Na sprawcę wykroczenia nałożony został mandat karny.

19.05.2020 r. patrol SM ukarał sprawce wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego.

20.05.2020 r. Patrol SM wystawił trzy wezwania do stawienia się w siedzibie SM, w związku z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami przy ul. Granitowej.

20.05.2020 r. Patrol SM wystawił dwa wezwania do stawienia się w siedzibie SM, w związki z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami przy ul. Łysinowej.

21.05.2020 r. na sprawcę wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego w rej. starówki, nałożono mandat karny.

21.05.2020 r. podczas kontroli rynku, pouczono dwóch kierowców za niewłaściwy postój pojazdów w strefie zamieszkania.

21.05.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o roju pszczół na jednym z drzew przy przedszkolu nr 1 ul. Chemików. Rój został zabrany przez pszczelarza.

22.05.2020 r. Patrol SM podjął interwencję w sprawie niewłaściwego parkowania w rej. Rynku. Jednego sprawcę wykroczenia pouczono a na drugiego nałożono mandat karny.

22.05.2020 r. W rej. zbiornika Łysina, patrol przeprowadził interwencję w sprawie: niewłaściwego postoju pojazdu oraz nieprzestrzegania regulaminu zbiornika wodnego. W obu przypadkach sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi.

23.05.2020 r. podczas kontroli rej. Łysiny ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Na dwóch sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne.

23.05.2020 r. Patrol SM pouczył sprawcę wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym.

24.05.2020 r. Patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie niewłaściwego parkowania w rej. Łysiny. Wystawiono dwa wezwania do stawienia się w komendzie a jednego sprawcę wykroczenia ukarano mandatem.

25.05.2020r. Podczas kontroli ul. Słowackiego patrol SM wystawił wezwanie w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdu w strefie zamieszkania.

25.05.2020r. na dwóch sprawców wykroczenia polegającego na niedostosowaniu się do znaku B-35 „zakaz postoju” nałożony został mandat karny.

26.05.2020r. kierowca, który zaparkował pojazd na Rynku w strefie zamieszkania w miejscu innym niż wyznaczone, został ukarany mandatem karnym.

26.05.2020r. podczas kontroli ul. Spyry, patrol SM ujawnił pojazd zaparkowany zbyt blisko przejścia dla pieszych. Z uwagi na brak na miejscu kierowcy pojazdu, wystawione zostało wezwanie do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej.

26.05.2020r. Sprawca wykroczenia polegającego na parkowaniu pojazdu w obrębie skrzyżowania przy ul. Granitowa ukarany został mandatem karnym.

26.05.2020r. w rejonie ul. Szynowej biegał bezpański pies. W trakcie interwencji okazało się, że zwierzę posiada czip dzięki któremu udało się namierzyć właściciela. W trakcie czynności okazało się, że nie jest to pierwsza „ucieczka” tego psa. W związku z powyższym sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.

26.05.2020r. na dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na niedostosowaniu się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” nałożone zostały mandaty karne.

26.05.2020r. patrol SM interweniował w sprawie nietrzeźwej kobiety, która znajdowała się w rej. jednego z barów przy ul. Warszawskiej. Kobieta przewieziona została do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.

27.05.2020r. patrol SM interweniował w sprawie niszczenia zieleńca przy ul. Granitowej. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

27.05.2020r. podczas patrolu ul. Warszawskiej strażnicy miejscy ujawnili, że praktycznie wszystkie znaki znajdujące się w rej. ronda są poobracane a przez to nieczytelne. Tarcze znaków ustawione zostały we właściwej pozycji.

27.05.2020r. patrol SM interweniował w sprawie samochodów zaparkowanych niewłaściwie na chodniku przy ul. Jerzego. Jedną osobę ukarano mandatem. Wystawiono także dwa wezwania do stawienia się w siedzibie

SM. 27.05.2020r. Patrol SM interweniował w sprawie dwóch pojazdów zaparkowanych w strefie zamieszkania w miejscu do tego niewyznaczonym. Sprawcy wykroczenia zostali pouczeni.

28.05.2020r. Dyżurny SM otrzymał nietypowe zgłoszenie o sarnie, która weszła na ogrodzoną posesję i nie potrafiła z niej wyjść. Na miejsce wezwany został lekarz weterynarii, który zaaplikował zwierzęciu środek uspokajający a następnie zwierzę wypuszczone zostało na pobliskie łąki.

28.05.2020r. Patrol SM wystawił dwa wezwania w związku z niszczeniem zieleni na przy ul. Granitowej.

28.05.2020r. Patrol SM ukarał mandatem dwóch sprawców wykroczenia polegającego na niedostosowaniu się do znaku B-35 „zakaz postoju”, umieszczonego przy ul. Licealnej.

28.05.2020r. Patrol SM interweniował w sprawie zaśmiecenia miejsca publicznego w rej. kąpieliska „Łysina”. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

29.05.2020r. w stosunku do czterech sprawców wykroczenia polegającego na postoju pojazdów w strefie zamieszkania poza miejscami do tego wyznaczonymi, zastosowano wezwania do stawienia się w Siedzibie Straży Miejskiej.

29.05.2020r. patrol SM interweniował w sprawie potrąconej podczas kolizji drogowej sarny. Zwierzę zostało zabezpieczone przez lekarza weterynarii.

30.05.2020r. Patrol SM dwukrotnie interweniował w sprawie spalania odpadów. W obu przypadkach sprawców wykroczenia ukarano wysokimi mandatami

. 30.05.2020r. Patrol SM pouczył trzech sprawców wykroczenia polegającego na postoju pojazdu przy ul. Łysinowej w strefie zamieszkania w niewskazanym do tego miejscu.

31.05.2020r. Dyżurny SM nałożył mandat na sprawcę wykroczenia polegającego na niewłaściwym parkowaniu na chodniku przy ul. Jerzego.