Z notatnika strażnika za okres od 28.10.19 r. do 17.11.19 r.

28.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nietrzeźwej kobiety. W celach opiekuńczych umieszczona została w izbie wytrzeźwień.

29.10.2019 r. Po informacji otrzymanej z miejskiego monitoringu, patrol interweniował w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Słowackiego. Trzech kierowców pouczono, oraz wystawiono trzy wezwania do stawiennictwa się w naszej jednostce.

29.10.2019 r. Ukaraliśmy mandatem sprawcę nieprawidłowego parkowania na ul. Granitowej.

30.10.2019 r. Sprawca wykroczenia, polegającego na nieprawidłowym zatrzymaniu pojazdu na ul. Spyry, został pouczony.

30.10.2019 r Interweniowaliśmy w sprawie zapadniętej studzienki kanalizacyjnej na jezdni ul. Jagiełły. Informację przekazano odpowiednim służbom.

31.10.2019 r. Podczas patrolu ul. Soleckiej, patrol ujawnił uszkodzoną studzienkę. Miejsce zostało doraźnie zabezpieczone a informacja przekazana odpowiednim służbom.

1.11.2019 r. W okazji dnia Wszystkich Świętych, przeprowadzaliśmy intensywne kontrole w rej. cmentarzy przy ul. Chemików i Soleckiej. Podczas tych kontroli nie dopuszczaliśmy do naruszeń przepisów porządkowych i drogowych oraz wskazywaliśmy kierującym właściwe miejsca parkingowe.

2.11.2019 r. Dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na nieprawidłowym parkowaniu w rejonie Starówki, zostało pouczonych.

2.11.2019 r. Podczas patrolu remontowanego odcinka ul. Łysinowej, patrol ujawnił wykroczenie polegające na niedostosowaniu się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

2.11.2019 r. Ukaraliśmy mandatem karnym sprawców spalania odpadów na ul.: Bojszowskiej i Sowińskiego.

2.11.2019 r. Zabezpieczaliśmy miejsce działania służb prowadzących akcję gaśniczą, związaną z pożarem przy ul. Mlecznej.

3.11.2019 r. Przeprowadziliśmy interwencję w sprawie psa biegającego bez opieki w rej. ul. Trochy. Po sprawdzeniu okazało się, że pies posiadał wszczepiony chip, ale dane właściciela nie znajdowały się w systemie. W związku z powyższym zwierzę przekazano do schroniska.

4.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo działającej sygnalizacji świetlnej przy ul. Warszawskiej. Informacja została przekazana odpowiednim służbom.

4.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie psa biegającego bez opieki w rej. ul. Kamiennej. Ustalono i pouczono właściciela a zarazem sprawcę wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń.

5.11.2019 r. Dwóch sprawców niszczenia zieleńca przy ul. Granitowej (parkowanie na nim pojazdów) zostało ukaranych mandatami.

5.11.2019 r. Patrol zauważył betoniarkę, z której na rondzie przy ul. Warszawskiej wylał się na jezdnię beton. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem oraz powiadomiono odpowiednie służby, które zajęły się usunięciem nieprawidłowości.

5.11.2019 r. Podczas kontroli remontowanego odcinka ul. Łysinowej, pouczyliśmy jednego kierowcę, który wjechał za znak B-1

5.11.2019 r. Kierujący pojazdem, który na ul. Świerczynieckiej naruszył przepisy związane ze znakiem B-1 został ukarany mandatem.

6.11.2019 r. Kierowca, który zaparkował swój pojazd na przejściu dla pieszych ul. Słowackiego, został ukarany mandatem.

6.11.2019 r. Wystawiono dwa wezwanie, w związku z pojazdami zaparkowanymi na zieleńcu przy ul. Granitowej.

6.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie psa biegającego bez opieki na ul. Węglowej. Ustalono właściciela zwierzęcia, który został pouczony.

6.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie dużego zadymienia w rejonie ul. Krakowskiej. Na miejscu okazało się, że spalane są odpady zielone. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

7.11.2019 r. Otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie z zakrwawioną twarzą, który siedzi w rej. centrum przesiadkowego. Na miejscu potwierdziliśmy zgłoszenie. Mężczyźnie udzielono doraźnej pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe. Następnie, z uwagi na znaczy stopień upojenia alkoholowego, mężczyznę umieszczono w izbie wytrzeźwień.

7.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Granitowej. Dwóch kierowców pouczono.

7.11.2019 r. Przeprowadziliśmy kontrolę sposobu parkowania w rej. starówki. Dwóch kierowców pouczono, jednego ukarano mandatem, wystawiono dwa wezwania.

7.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawię nietrzeźwej kobiety, która znajdowała się na ul. Warszawskiej. Kobieta odwieziona została do miejsca zamieszkania i przekazana pod opiekę znajomym.

8.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie psa bez opieki w rej. ul. Homera. Patrol ustalił właściciela i ukarał go mandatem.

10.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawię niedziałającego oświetlenia w rej. Rynku.

10.11.2019 r. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w rejonie ul. Granitowej 72 znajduje się ranny zając. Na miejscu informacja została potwierdzona a zwierzę przewieziono do lecznicy w Pszczynie.

10.11.2019 r. Udzieliliśmy wsparcia załodze pogotowia ratunkowego, od którego przejęto nietrzeźwą osobę i przewieziono ją do Izby Wytrzeźwień.

10.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie niedziałającego oświetlenia ulicznego przy ul. Wawelskiej. Informacja została przekazana do odpowiednich służb.

11.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie bezpańskiego psa, który znajdował się w rejonie ul. Węglowej. Zwierzę nie posiadało chipa i zabrane zostało do schroniska.

11.11.2019 r. Kierowca, który naruszył przepisy dotyczące postoju pojazdu w strefie zamieszkania, został ukarany mandatem.

11.11.2019 r. Patrol przeprowadził kontrolę sposobu przestrzegania znaku B-1 na remontowanym odcinku ul. Marcina i Lysinowej. Dwóch sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatami.

11.11.2019 r. Zabezpieczaliśmy obchody związane z Świętem Niepodległości oraz odsłonięciem Pomnika Powstańców Śląskich.

12.11.2019 r. Podczas kontroli przestrzegania przepisów, związanych z właściwym parkowaniem pojazdów w rej. Starówki, jedna osoba została pouczona a jedna ukarana mandatem.

13.11.2019 r. Patrol interweniował w sprawie nisko zwisających nad chodnikiem konarów drzew, w rejonie ul. Krakowskiej.

13.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie dwóch pojazdów zaparkowanych na zieleńcu. Jedna osoba została pouczona a druga ukarana mandatem.

14.11.2019 r. W związku ze zgłoszeniem otrzymanym od operatora monitoringu miejskiego, udaliśmy się na ul. Słowackiego, gdzie miały znajdować się nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Na koła czterech pojazdów założone zostały blokady. Następnie dwie osoby zostały pouczone a dwie ukarane mandatami.

14.11.2019 r. Otrzymaliśmy zgłoszenie na temat dwóch nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w rej. Domu Kultury „Gama”. Kierowcy zostali pouczeni i przeparkowali pojazdy.

14.11.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nietrzeźwej kobiety, która znajdowała się na ul. Marcina. Kobieta umieszczona została w izbie wytrzeźwień.

17.11.2019 r. Przeprowadziliśmy interwencje w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Kościelnej. Wystawiliśmy pięć wezwań a dwóch kierowców pouczyliśmy.

17.11.2019 r. Na ul. Wawelskiej patrol zabezpieczył akcję gaśniczą płonącego samochodu.