Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 15.08.2022r. – 28.08.2022r.

15.08.2022r. przeprowadzono kontrole parkowania w rej. Starówki. Jednego z kierowców pouczono a kolejnego ukarano mandatem.

15.08.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

15.08.2022r. mandatem ukarana została osoba, która na terenie placu zabaw, paliła papierosy.

15.08.2022r. przeprowadzono interwencję ws. nietrzeźwego mężczyzny, który nie potrafił wstać i iść o własnych siłach. Mężczyzna został zabezpieczony i przekazany pod opiekę rodziny.

16.08.2022r. dwie osoby zostały ukarane mandatami karnymi, za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

16.08.2022r. wspólny patrol, policjant i strażnik miejski, podjęli interwencję ws. grupy osób spożywających alkohol na terenie Plant Karola. Łącznie trzy osoby, ukarane zostały mandatami.

17.08.2022r. wysokim mandatem, zakończyła się interwencja w stosunku do osoby, która w piecu spalała odpady w postaci płyt meblowych.

19.08.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. dwóch dużych psów, które bez opieki biegały po ul. Warszawskiej. Psy udało się złapać i ustalić właściciela, któremu zwierzęta zostały zwrócone. Właściciel psa otrzymał również mandat karny.

19.08.2022r. w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, przeprowadzona została kontrola warunków trzymania psa.

20.08.2022r. mandatem ukarano dwie osoby, spożywające alkohol w miejscu publicznym.

20.08.2022r. w związku z festynem, który odbywał się na terenie arboretum, przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w tym miejscu.

21.08.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o chorym, małym kocie. Zwierzę zostało zabezpieczone i przekazane pod opiekę lekarza weterynarii.

22.08.2022r. strażnicy przeprowadzili interwencję ws. bezpańskiego psa. Zwierzę nie posiadało czipa i w konsekwencji przekazane zostało do schroniska.

22.08.2022r. podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Starówki, ujawniono wykroczenia drogowe. Trzech kierujących, ukarano mandatami.

23.08.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

23.08.2022r. przeprowadzone zostały „zielone kontrole” nieruchomości, pod kątem realizacji przez ich właścicieli, obowiązków związanych z ochroną środowiska.

24.08.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie, w sprawie rannej sarny, która znajdowała się przy jednej z ruchliwych ulic. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono, zwierzę zabezpieczono i przekazano lekarzowi weterynarii.

24.08.2022r. dwie osoby, spożywające alkohol w miejscu publicznym, ukarane zostały mandatami karnymi.

24.08.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. rowerzysty, który po zmroku poruszał się rowerem po jezdni, bez wymaganego oświetlenia. Podczas interwencji okazało się, że rowerzysta jest nietrzeźwy. Sprawę, do dalszego prowadzenia, przekazano Policji.

25.08.2022r. podczas kontroli parkowania w rej Łysiny, ujawniono kilka nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Pięciu kierowców ukarano mandatami.

26.08.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa, który na terenie Grobli znajdował się bez opieki. Dzięki czipowi udało się ustalić właściciela zwierzęcia, któremu pies został zwrócony.

26.08.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. wystawiania odpadów, niezgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bierunia. Właściciel nieruchomośći został pouczony.

27.08.2022r. podczas patrolu w rej. centrum przesiadkowego przy ul. Chemików, zauważono mężczyznę, który usiłował spożywać alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie, ukarany został mandatem karnym.