Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 16.08.2021 r. – 29.08.2021 r.

16.08.2021 r. dyżurny ukarał mandatem sprawcę wykroczenia, który zgłosił się w związku z wcześniej wystawionym wezwaniem.

16.08.2021 r. podczas prowadzonych kontroli sposobu parkowania w rej Łysiny wystawione zostały wezwania w związku z nieprawidłowym parkowaniem.

17.08.2021 r. dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, ukaranych zostało mandatami karnymi.

17.08.2021 r. podczas kontroli przestrzegania przepisów drogowych na terenie miasta: pouczono jednego kierującego a pięciu ukarano mandatami karnymi.

17.08.2021 r. pouczony został jeden z mieszkańców, który wbrew przyjętemu na terenie naszego miasta regulaminowi, zbyt wcześnie wystawiał odpady przed swoją posesję.

18.08.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przeprowadzone zostały tzw. „zielone kontrole”.

18.08.2021 r. mandatem karnym ukarany został sprawca wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego.

19.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie bezpańskiego psa. Zwierzę nie posiadało czipa i zostało przekazane do schroniska.

19.08.2021 r.  zastosowane zostały pouczenia w stosunku do sprawców spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

20.08.2021 r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski zrealizowali interwencję w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który następnie umieszczony został w izbie wytrzeźwień w Chorzowie.

20.08.2021 r. strażnicy ujawnili zerwany przewód elektryczny, który leżał na ścieżce rowerowej, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Powiadomione zostało pogotowie energetyczne a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone do czasu ich przybycia.

21.08.2021 r. z uwagi na odbywający się na os. Granitowym festyn przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w tym rejonie.

21.08.2021 r. na ul. Królikowskiego zauważono złamany konar drzewa, który wisiał bezpośrednio nad drogą i mógł stworzyć realne zagrożenie dla bezpieczeństwa poruszających się tam osób i pojazdów. Zgłoszenie przekazane zostało do PSP a miejsce zdarzenia zabezpieczone.

22.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie osoby, która na terenie plaży przy Łysinie nie stosowała się do wprowadzonego tam regulaminu.

23.08.2021 r. Aż trzykrotnie strażnicy interweniowali w sprawie bezpańskich psów. Zwierzęta przekazane zostały do schroniska.

24.08.2021 r. podczas kontroli ul. Spyry zauważono pojazd, który zaparkowany był zbyt blisko przejścia dla pieszych. Kierujący ukarany został mandatem.

24.08.2021 r. zgłaszający przywiózł do komendy dwa małe kotki. Zwierzęta przekazano do schroniska.

25.08.2021 r. mandatem ukarana została osoba, która spożywała alkohol w miejscu publicznym.

25.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie kierującego motorowerem, który nie używał obowiązkowego kasku ochronnego a w dodatku nie posiadał uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdami.

26.08.2021 r. trzech kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego w rej. Starówki, ukarano mandatami.

26.08.2021 r. pouczony został jeden z mieszkańców, który wbrew przyjętemu na terenie naszego miasta regulaminowi, zbyt wcześnie wystawiał odpady przed swoją posesję.

27.08.2021 r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski interweniowali w sprawie grupy osób, która dopuściła się kradzieży w jednym z bieruńskich sklepów.

27.08.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania przez ich właścicieli ciążących na nich obowiązków.

28.08.2021 r. na kierującego motorowerem, który nie używał obowiązkowego kasku ochronnego, nałożony został mandat.

28.08.2021 r. dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym ukarane zostały mandatami karnymi.

28.08.2021 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie bezpańskiego psa. Zwierzę przekazane zostało do schroniska.

29.08.2021 r. w związku z odbywającym się na Rynku odpustem przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w tym rejonie.