Wybrane interwencje z notatnika strażnika w okresie 19.07.2021 r. – 1.08.2021 r.

19.07.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania obowiązków właścicieli.

19.07.2021 r. mandatem karnym ukarany został sprawca wykroczenia drogowego.

20.07.2021 r. na sprawcę wykroczenia, polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego, nałożony został mandat karny.

20.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie podejrzenia, że w mieszkaniu jednego z budynków wielorodzinnych może znajdować się martwa osoba.

21.07.2021 r. w rowie przy ul. Zarzyna, znaleziony został rower. Odnaleziony przedmiot zabezpieczono i przewieziono do siedziby Straży Miejskiej i udostępniono stosowną informację do ewentualnego właściciela.

21.07.2021 r. przy ul. Warszawskiej zauważona została potrącona sarna. Miejsce zdarzenia zabezpieczono i powiadomiono lekarza weterynarii, który zaopiekował się zwierzęciem.

21.07.2021 r. podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny: wystawiono jedno wezwanie, pouczono jednego kierującego a na drugiego nałożono mandat karny.

22.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie potraconego kota. Zwierzę przekazane została pod opiekę lekarza weterynarii.

22.07.2021 r. pouczony został sprawca wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym.

23.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie zauważonej w trakcie patrolu awarii wodociągu. Awaria została usunięta przez odpowiednie służby.

23.07.2021 r. wspólny patrol: policjant i strażnik miejski przeprowadzili interwencję w sprawie awantury dwóch osób przed klatką schodową jednego z budynków wielorodzinnych.

23.07.2021 r. przeprowadzona została kontrola warunków przetrzymywania psa na terenie jednej z posesji. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

24.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie włączonego alarmu włamaniowego w jednym z budynków komunalnych.

24.07.2021 r. podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny: wystawiono trzy wezwania nieprawidłowo zaparkowanym pojazdom, jednego kierowcę pouczono.

24.07.2021 r. w godzinach wieczornych przeprowadzona została interwencja w sprawie załączonego alarmu, który zakłócał spoczynek nocny, w jednym z lokali usługowych na terenie miasta. Ustalono właściciela, który wyłączył alarm.

25.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie mężczyzny, który zasłabł. Mężczyźnie udzielono pomocy, zażył przyjmowane przez niego leki po, których poczuł się lepiej i nie potrzebował dalszej pomocy medycznej.

25.07.2021 r. sprawcy wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, zostali pouczeni.

25.07.2021 r. podczas kontroli sposobu parkowania w rej. Łysiny, założona została blokada na koło nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu. Interwencją zakończyła się następnie mandatem karnym.

26.07.2021 r. strażnicy podczas kontroli zauważyli nieprawidłowo ustawiony znak, który następnie został odpowiednio ustawiony.

26.07.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

27.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie psa, który biegał bez opieki. Ustalono właściciela zwierzęcia, który następnie został pouczony o ciążących na nim obowiązkach.

27.07.2021 r. podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny pouczono dwóch kierowców w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi a następnie wskazano im odpowiednie miejsca parkingowe.

28.07.2021 r. w trakcie kontroli ul. Świerczynieckiej ujawniono dwa nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami karnymi.

28.07.2021 r. przeprowadzono interwencję w sprawie pojazdu, który uległ awarii i blokował wjazd na rondo przy ul. Warszawskiej. Pojazd został przemieszczony w miejsce, gdzie mógł bezpiecznie oczekiwać na naprawę.

29.07.2021 r. strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia drogowego przy ul. Warszawskiej i wahadłowo regulowali ruch.

29.07.2021 r. osoba, która luzem puszczała swoje psa i pozostawiała go bez nadzoru, ukarana została mandatem karnym.

30.07.2021 r. podczas pieszego patrolu rej. dw. PKP ujawnione zostało miejsce, w którym znajdowały się liczne odpady. Sporządzona została dokumentacja a sprawa jest w toku.

30.07.2021 r. mandatem karnym ukarana została osoba, która bezprawnie wjechała pojazdem silnikowym do lasu.

31.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w stosunku do mężczyzny, który spożywał alkohol w miejscu publicznym. W toku dalszej czynności okazało się, że posiadał on przy sobie woreczek z zawartością niedozwolonej substancji. Dalsze czynności w tym zakresie przeprowadziła Policja.

1.08.2021 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o pojeździe zaparkowanym w nietypowym, leśnym rejonie. Skierowany na miejsce patrol ujawnił, że obok pojazdu leży nieprzytomny mężczyzna. Udzielona została mu niezbędna pomoc a na miejsce wezwana została załoga Pogotowia Ratunkowego i patrol Policji. Stan mężczyzny oceniony został jako bardzo ciężki i w związku z tym przewieziony został do szpitala. W toku dalszych czynności prowadzonych przez f-uszy Policji ustalono, że mężczyzna poszukiwany jest jako osoba zaginiona.