Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 5.07.2021 r. – 18.07.2021 r.

5.07.2021 r. dwukrotnie w ciągu dnia, podejmowana była interwencja w sprawie bezprawnego wjazdu do lasu pojazdem silnikowym. Sprawcy wykroczenia zostali pouczeni.

5.07.2021 r. podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny pouczono czterech sprawców wykroczeń a jednego ukarano mandatem.

6.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie gniazda szerszeni, które znajdowało się a terenie jednej z posesji. Na miejsce wezwana została Straż Pożarna.

6.07.2021 r. sprawca wykroczenia drogowego ukarany został mandatem karnym.

6.07.2021 r. lekarzowi weterynarii przekazany został ranny ptak, który został znaleziony na terenie jednej z posesji.

7.07.2021 r. na terenie centrum przesiadkowego przy ul. Zdrowia, ujawnione zostało wykroczenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

7.07.2021 r. interweniowano w sprawie rozpalania ognia w miejscu do tego zabronionym.

8.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nieprawidłowego zatrzymania pojazdów przy ul. Świerczynieckiej. Sprawcy wykroczenia zostali pouczeni i odjechali ze  wskazanego miejsca. 

8.07.2021 r. podczas kontroli rej. Łysiny: wystawiono dwa wezwania w związku z nieprawidłowym parkowaniem, mandatem karnym ukarano jedną osobę.

9.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Przekazany został pod opiekę rodziny.

9.07.2021 r. mandatem karnym ukarana została osoba, która bezprawnie wjechała do lasu pojazdem silnikowym.

10.07.2021 dwóch sprawców wykroczenia polegającego na nieprawidłowym parkowaniu przy ul. Świerczynieckiej, zostało ukaranych mandatami karnymi.

10.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w stosunku do osoby, która na terenie plaży przy Łysinie, wbrew wprowadzonemu tam regulaminowi, rozpaliła grilla. Osoba została pouczona o obowiązujących w tym miejscu przepisach i zgasiła grilla.

11.07.2021 r. mandatami karnymi ukarane zostały trzy osoby, które nieprawidłowo parkowały w rej. Łysiny.

11.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie włączonego alarmu na terenie jednej z szkół.

12.07.2021 r. podczas kontroli miejsc, w których przebywają bezdomni, ujawniono zwłoki mężczyzny. Na miejsce wezwany został patrol Policji, który przejął dalsze czynności.

12.07.2021 r. pouczonych zostało czterech kierowców, którzy nieprawidłowo zaparkowali swoje pojazdy przy ul. Świerczynieckiej.

12.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie niedziałającej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej i Warszawskiej.

13.07.2021 r. na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych przeprowadzona została interwencja w sprawie psa w typu owczarka niemieckiego, który regularnie wypuszczany był bez opieki przez swojego właściciela. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

13.07.2021 r. przeprowadzona została interwencja ws. zakłócania spokoju na terenie jednego z osiedli.

13.07.2021 r. ujęto i przekazano Policji mężczyznę, który był w ich zainteresowaniu w związku ze zniszczeniem mienia.

14.07.2021 r. mandatem karnym ukarana została osoba, która w miejscu publicznym używała słów powszechnie uważanych za nieprzyzwoite.

15.07.2021 r. wysokim mandatem karnym ukarany został sprawca wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów.

15.07.2021 r. mandatem karnym ukarano dwie osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym.

15.07.2021 r. na jezdni zauważony został potrącony kot. Zwierzę przekazane zostało lekarzowi weterynarii.

16.07.2021 r. interweniowano w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Niezbędna okazała się interwencja pogotowia ratunkowego, które przewiozło mężczyznę do szpitala.

16.07.2021 r. dwie osoby spożywające alkohol, na terenie centrum przesiadkowe, ukarano mandatami.

17.06.2021 r. mandatem karnym ukarano sprawcę spalania odpadów.

18.06.2021 r. przeprowadzono interwencję w sprawie psa, które biegał luzem w rej. Łysiny. Zwierzę przekazane zostało do schroniska.

18.06.2021 r. w godz. wieczornych interweniowano w sprawie bójki grupy osób, która miała miejsce przy jednym z sklepów monopolowych. Ujęto i przekazano patrolowi policji trzy osoby.