Pies.jpg

30.07.2019 Pies zabrany przez Strażników z ul. Granitowej, przekazany do schroniska w Chełmku. 

Ul. Jaworznicka 67, 32-660 Chełmek 

Tel: 577-000-945