Z notatnika strażnika za okres od 17.08.2020 do 31.08.2020

17.08.2020 r. strażnicy pouczyli trzech sprawców wykroczeń drogowych.

18.08.2020 r. na jezdnej z posesji właściciel spalał zielone części roślin. Patrol ukarał go mandatem karnym i nakazał ugaszenie ogniska.

19.08.2020 r. patrol SM został wezwany do nietrzeźwego mężczyzny. Z uwagi na znaczny stopień upojenia alkoholowego mężczyznę odwieziono do izby wytrzeźwień.

20.08.2020 r. wraz z przedstawicielami PZW przeprowadzono kontrole w rej. bieruńskich łowisk.

20.08.2020 r. strażnicy interweniowali w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Konieczna okazała się interwencja pogotowia, które zabrało mężczyznę do szpitala.

21.08.2020 r. podczas kontroli w rej. zbiornika Łysina wystawiono cztery wezwania do stawienia się w siedzibie naszej jednostki.

22.08.2020 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu instalacji gazowej na jednej z posesji. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono, zabezpieczono miejsce zdarzenia i powiadomiono odpowiednie służby.

23.08.2020 r. podczas kontroli rej. Hamrowizny pouczono sprawcę wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym.

24.08.2020 r. nałożono mandat na sprawcę wykroczenia polegającego na postoju pojazdu w obrębie skrzyżowania.

24.08.2020 r. na jedną z posesji przyleciał rój pszczół. Jedna osoba została dotkliwie pożądlona, wezwano do niej pogotowie ratunkowe. Rój został zebrany i wywieziony przez wezwanego pszczelarza.

27.08.2020 r. strażnicy łącznie pouczyli siedmiu sprawców wykroczeń drogowych.

28.08.2020 r. patrol SM zabezpieczył miejsce kolizji drogowej w rej. skrzyżowania ul. Kopcowej z ul. Chemików.

29.08.2020 r. na terenie swojej posesji mieszkaniec spalał zielone części roślin. Patrol SM nakazał ugaszenie ognia i ukarał mężczyznę mandatem karnym.

30.08.2020 r. Patrol sm przeprowadzał wzmożone kontrole w rej. Rynku, w związku z odbywającym się tam odpustem.