Z notatnika strażnika za okres od 20.07.2020 do 31.07.2020

20.07.2020 Przeprowadzono intensywne kontrole parkowania w rej. zbiornika Łysina. Wystawiono 11 wezwań a 4 sprawców wykroczeń ukarano na miejscu mandatami karnymi.

21.07.2020 Przeprowadzono interwencje w stosunku do sprawcy wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów. Wystawiony został wysoki mandat karny.

22.07.2020 podczas kontroli ul. Łysinowej, patrol stwierdził uszkodzenie sygnalizacji świetlnej przy znajdującym się tam przejeździe kolejowym. Zgłoszenie przekazano do PKP i usterka została usunięta.

22.07.2020 podczas kontroli w rej. Łysiny ujawnione zostały nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawiono 4 wezwania do stawienia się w jednostce SM.

23.07.2020 Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach przy ul. Granitowa (parkowanie na zieleńcu). Wystawione zostało wezwanie celem stawienia się w siedzibie SM.

23.07.2020 Podczas patrolu ulic starówki ujawniono nieprawidłowo zaparkowany pojazd na ul. Słowackiego. Kierowcy wystawiono wezwanie.

23.07.2020 Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanym pojeździe przy jednym z budynków mieszkalnych na ul. Chemików. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym i nakazano przeparkowanie samochodu.

23.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca Bierunia, na którego posesję przyszedł duży, obcy pies. Ustalono właściciela zwierzęcia i pouczono go o obowiązkach ciążących na właścicielu psa.

24.07.2020 podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny pouczono trzech kierowców i wskazano im odpowiednie miejsca do parkowania pojazdów.

25.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o gnieździe szerszeni znajdującym się przy rampie na terenie skateparku przy ul. Królowej Jadwigi. Na miejscu informację potwierdzono. Zabezpieczono miejsce przed dostępem postronnych osób a na miejsce wezwano odpowiednie służby, które zajęły się usunięciem gniazda.

26.07.2020 Nałożono mandat na sprawcę wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym.

26.07.2020 Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o mężczyźnie, który urwał i ukradł tabliczki informacyjne znajdujące się przy krzyżu na ul. Łysinowej. Po kontroli, wskazanego przez zgłaszającego terenu, udało się ująć sprawcę tego czynu i przekazać go Policji.

26.07.2020 Przeprowadzona została kontrola parkowania w rej. Łysiny. Zastosowano mandaty karne, pouczenia. Wystawiane były również wezwania do stawienia się w siedzibie SM.

27.07.2020 Patrol interweniował w sprawie mężczyzny spalającego odpady na terenie posesji. Sprawca wykroczenia nie przyjął nałożonego na niego mandatu, w związku z tym sprawa skierowana zostanie do Sądu.

27.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu jezdni ul. Warszawskiej substancja ropopochodną. Na miejsce wezwane zostało PSP Tychy, które zajęło się neutralizacją śliskiej substancji.

28.07.2020 interweniowano w sprawie niesprawnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Turystycznej i Warszawskiej. Awaria została usunięta przed odpowiednie służby.

28.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie o gałęziach drzewa zwisających niebezpiecznie blisko przewodów elektrycznych. Przybyły na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie, które przekazane zostało do odpowiednich służb.

28.07.2020 Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych w rej. Łysiny pojazdach. Na miejscu pouczonych zostało 2 kierowców a 7 wezwanych zostało do naszej jednostki.

29.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące bezpańskiego psa, który znajdował się w rej. ul. Budzyńskiej. Po sprawdzeniu okazało się, że zwierzę nie posiadało czipa i przekazane zostało do schroniska.

29.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzenia spalania odpadów na jednej z posesji przy ul. Zarzyna. Przeprowadzona na miejscu kontrola nie potwierdziła zgłoszenia.

30.07.2020 Dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące psa, który przybłąkał się na teren jego posesji. Zwierzę przekazane zostało do schroniska

30.07.2020 kolejny raz patrol ujawnił wykroczenia dotyczące nieprawidłowego parkowania w rej. Łysiny. Łącznie: 6 sprawców wykroczeń ukarano mandatami, 5 pouczono, wystawiono 13 wezwań.

31.07.2020 patrol podczas kontroli ul. Szarych Szeregów ujawnił przepełnione kosze i zaśmiecony teren wokół hali sportowej. Zgłoszenie, celem uprzątnięcia terenu, przekazane zostało do odpowiednich służb.

31.072020 przeprowadzona została interwencja w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu w rej. ul Oświęcimskiej.