Z notatnika strażnika za okres 20.04.2020 - 10.05.2020

20.04.2020 r. w jednym ze sklepów na terenie miasta awanturował się mężczyzna. Wezwany na miejsce patrol SM przeprowadził rozmowę z mężczyzną, w której pouczył go o odpowiednim zachowaniu. Mężczyzna opuścił sklep.

20.04.2020 r. Patrol SM ustalił i pouczył sprawcę wykroczenia polegającego na zaparkowaniu pojazdu w strefie zamieszkania przy ul. Łysinowej w miejscu innym niż do tego wyznaczone.

20.04.2020 r. podczas patrolu ul. Torowej patrol SM ujawnił przewróconą latarnie. Informacja przekazana została do odpowiednich służb.

21.05.2020 r. patrol SM ujawnił na ul. Granitowej dwa pojazdy zaparkowane w obrębie skrzyżowania. Wystawione zostały wezwania do stawienia się w komendzie SM.

21.04.2020 r. dyżurny SM otrzymał informację, że w jednym ze sklepów nie są przestrzegane przepisy wynikające z rozporządzenia o stanie epidemii (zbyt duża ilość klientów). Na miejscu patrol SM przeprowadził kontrolę obiektu pod tym kątem i nie potwierdził treści zgłoszenia. W trakcie rozmowy z kierownictwem sklepu ustalono tryb postępowania personelu w kwestii zachowania przepisów o epidemii.

21.04.2020 r. na ławkach przy Plantach Karola patrol SM napotkał grupę młodzieży, która nie zachowywała wymaganego dystansu między sobą. Strażnicy przeprowadzili rozmowę z młodzieżą, pouczyli ich i zobowiązali do właściwego zachowania.

21.05.2020 r. dyżurnemu SM zgłoszono pożar traw przy ul. Ekonomicznej. Przybyły na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie a dyżurny SM zawiadomił PSP Tychy.

22.05.2020 r. przy Skwerze Powstańców Śląskich trzech mężczyzn, bez wymaganych osłon na usta i nos, siedziało na ławce. W trakcie interwencji Patrol SM ustalił, że są to osoby bezdomne. Mężczyźni otrzymali od strażników maseczki ochronne i zostali pouczeni o wymaganych przepisami zachowaniu w miejscach publicznych.

22.04.2020 r. patrol SM zauważył na ul. Granitowej nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. W związku z tym, że na miejscu nie zastano kierowców, wystawiono wezwania do komendy SM.

22.04.2020 r. przy ul. Krakowskiej dwóch mężczyzn spożywało alkohol w miejscu publicznym. Patrol SM wylegitymował mężczyzn i ukarał mandatami karnymi.

23.04.2020 r. Patrol SM ujawnił, że teren wokół jednego ze sklepów w Bieruniu Nowym jest zaśmiecony dużą ilością zużytych rękawiczek jednorazowych. polecono posprzątanie terenu co zostało wykonane.

23.04.2020 r. na ul. Łysinowej, kierowca pojazdu osobowego, zaparkował swój pojazd w strefie zamieszkania w miejscu do tego niewyznaczonym . Patrol SM ustalił sprawcę, wylegitymował go i ukarał mandatem karnym. Wskazał także miejsce, gdzie można właściwie parkować w rej. zbiornika wodnego Łysina.

24.04.2020 r. wezwano patrol SM na ul. Krzemową, gdzie mieszkaniec znalazł rannego ptaka drapieżnego, prawdopodobnie jastrzębia. Na miejscu patrol zabezpieczył ptaka i przewiózł go do komendy SM. Następnie zwierzę przekazane zostało weterynarzowi.

25.04.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o braku zasilania na Barańcu. Powiadomiono TAURON. Awarię usunięto.

25.04.2020 r. do komendy SM zgłosiła się osoba, która znalazła portfel. Na podstawie analizy zawartości portfela ustalono dane właściciela i powiadomiono go o odnalezieniu jego własności. Właściciel odebrał go następnego dnia.

26.04.2020 r. dyżurny SM otrzymał informację o potrąconej sarnie na poboczu ul. Turyńskiej. Na miejscu patrol SM stwierdził, że sarna jest martwa. Powiadomiono GDDKiA. Sarnę usunięto.

26.04.2020 r. patrol SM wezwano na ul. Chemików, gdzie grupa młodzieży nie stosowała się do przepisów wynikających z rozporządzenia o stanie epidemii. Na miejscu przeprowadzono rozmowę z młodzieżą, nakazano stosowanie masek i utrzymywanie odpowiedniej odległości od siebie.

27.04.2020 r. na ul. Jagiełły grupa młodzieży zakłócała spoczynek nocny.  Strażnik przeprowadził z młodzieżą rozmowę, polecił zachowanie zgodne z prawem i udanie się do miejsc zamieszkania. Polecenie zostało wykonane.

27.05.2020 r. na ul. Łysinowej patrol SM pouczył trzech kierowców a także wystawił dwa wezwania do komendy SM.

28.04.2020 r. na ul. Oświęcimskiej biegał pies bez opieki. Patrol SM ustalił właścicielkę, oddał jej psa, oraz pouczył o obowiązkach ciążących na właścicielu.

28.04.2020 r. patrol SM ujawnił w rejonie Łysiny pożar torfowiska. Powiadomiono PSP Tychy.

28.04.2020 r. na ul. Łysinową wezwano patrol SM, w związku z dwoma nieprawidłowo zaparkownymi pojazdami. Z uwagi na brak na miejscu kierowców, wystawiono wezwania do stawienia się w komendzie SM.

28.04.2020 r. Dyż. SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Rycerskiej niebezpiecznie nisko wiszą przewody elektryczne. Na miejscu informacja została potwierdzona. Zgłoszenia przekazano do PSP Tychy i firmy energetycznej. Miejsce zdarzenia zabezpieczono do czasu przybycia służb.

29.04.2020 r. na Rynku w sposób nieprawidłowy zaparkowano trzy pojazdy. Patrol SM dwóch dostawców towaru pouczył, oraz wystawił jedno wezwanie do stawienia się w komendzie SM.

29.04.2020 r. na ul. Licealnej dwóch kierowców zaparkowało w sposób nieprawidłowy swoje pojazdy. Patrol SM ustalił sprawców, wylegitymował ich i pouczył. Wskazano im także miejsca, gdzie można prawidłowo zaparkować.

29.04.2020 r. przy ul. Remizowej patrol SM ujawnił zerwanie klosza lampy oświetleniowej. Informację przekazano serwisowi.

30.04.2020 r. przy jednym ze sklepów w Bieruniu Nowym ujawniony został przepełniony kosz na śmieci z którego wysypywały się rękawiczki jednorazowe. Patrol SM nakazał kierownikowi sklepu uporządkowanie terenu. Polecenie wykonano.

01.05.2020 r. przy ul. Majowej nieznany Sprawca uderzył w znak drogowy, mocno go przy tym przechylając. Informację w tym zakresie przekazano zarządcy drogi.

01.05.2020 r. na ul. Strefowej patrol SM zauważył przepełniony kontener na śmieci. Informację przekazano osobie odpowiedzialnej za usunięcie nieprawidłowości.

02.05.2020 r. podczas patrolu ul. Królikowskiego, patrol ujawnił zaśmiecone odpadami komunalnymi miejsce. Ustalonego sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym i zobowiązano do posprzątania.

02.05.2020 r. na ul. Szarych Szeregów dwie osoby nie stosowały się do przepisów rozporządzenia o stanie epidemii. Patrol SM przeprowadził ze sprawcami wykroczenia rozmowe i ukarał mandatami karnymi.

03.05.2020 r. w rejonie Łysiny kierowca wjechał do nienależącego do niego lasu. Patrol SM ukarał kierowcę mandatem karnym Mandat nie został przyjęty. W związku z powyższym skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

04.05.2020 r. dyżurny SM został poinformowany, że pracownicy jednego ze sklepów w Bieruniu Starym nie zakrywają ust i nosa podczas obsługi klientów. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Ukarano pracownika mandatem karnym.

04.05.2020 r. na ul. Chemików osoba wcześniej już pouczana za niezasłanianie ust i nosa, kolejny raz zlekceważyła ten przepis. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym.

05.05.2020 r. przy ul. Warszawskiej leżał ranny kot, który wcześniej został prawdopodobnie potrącony przez samochód. Patrol SM zabezpieczył zwierzę i przekazał weterynarzowi.

06.05.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Jerzego nietrzeźwy mężczyzna ma chodzić całą szerokością jezdni. Wezwany na miejsce patrol SM nie potwierdził zgłoszenia.

06.05.2020 r. podczas patrolu ul. Majowej ujawniono obróconą tarczę znaku drogowego, przez co znak nie był czytelny. Patrol SM ustawił tarczę znaku w sposób prawidłowy.

07.05.2020 r. na ul. Kamiennej patrol SM stwierdził zabrudzenie jezdni. Ustalono sprawcę, pouczono go i nakazano oczyszczenie jezdni. Polecenie zostało wykonane.

07.05.2020 r. na ul. Warszawskiej został rozlany beton. Ustalono sprawcę i nakazano wyczyszczenie jezdni. Wykonano.

08.05.2020 r. patrol SM zauważył palący się torf w rejonie Łysiny. Powiadomiono PSP Tychy. 08.05.2020 r. Podczas kontroli w rej. wiaty rowerowej przy Łysinie ujawniono przepełnione kosze na śmieci i zaśmiecony teren. Powiadomiono odpowiedzialne, za usunięcie nieprawidłowości, osoby.

08.05.2020 r. przy ul. Mieszka I mężczyzna spożywał alkohol w miejscu publicznym. Kontrolujący rejon patrol SM ukarał mężczyznę mandatem karnym.

08.05.2020 r. przy ul. Bohaterów Westerplatte, na poboczu drogi nieznana osoba przesunęła betonową pokrywę studzienki kanalizacyjnej, stwarzając tym zagrożenie dla przechodzących tam osób. Wezwany na miejsce patrol SM ustawił pokrywę na swoim miejscu.

09.05.2020 r. na jednej z posesji w Ścierniach mieszkaniec spalał odpady zielone. Wezwany na miejsce patrol SM ukarał sprawcę mandatem karnym i nakazał zagaszenie ognia.

10.05.2020 r. dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o roju pszczół na przydrożnym drzewie. Wezwany na miejsce patrol SM zabezpieczył miejsce i powiadomił odpowiednie osoby.