Z notatnika strażnika za okres 1.04.2020 - 19.04.2020

01.04.2020r. w godz. porannych patrol SM przeprowadził kontrole w placówkach handlowych w rej. Rynku, ul. Węgłowej, ul. Granitowej, pod kątem nowowprowadzonych przepisów związanych z epidemią nakładających obowiązki na właścicieli sklepów i klientów. 

01.04.2020r. podczas patrolu ul. Granitowej, patrol SM ujawnił pojazd zaparkowany zbyt blisko skrzyżowania. Z uwagi na brak na miejscu kierowcy, wystawione zostało zawiadomienie o wykroczeniu a czynności wyjaśniające są w toku.

01.04.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o młodej sowie, która znajdowała się na krawężniku przy ul. Chemików. Wysłany na miejsce patrol przewiózł ptaka do siedziby SM, skąd został zabrany do lecznicy przez lekarza weterynarii.

02.04.2020r. w rej. ścieżki rowerowej przy ul. Zarzyna, patrol ujawnił niebezpiecznie pochylone drzewo. Zgłoszenie przekazane zostało do odpowiednich służb.

02.04.2020 wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej przeprowadził interwencję w sprawie grupy młodzieży znajdującej się w rej. kładki kolejowej przy ul. Staromłyńskiej.

02.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się na ul. Węglową i przeprowadził interwencję w sprawie kradzieży.

02.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Bojszów w sprawie interwencji związanej ze zniszczeniem mienia.

02.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Chełmu Śląskiego w sprawie zgłoszonej int. w sprawie lokalu gastronomicznego, w którym przebywają klienci.

03.04.2020r. Dyżurny SM. otrzymał zgłoszenie o zaśmieconym terenie wokół jednego ze sklepów na terenie Bierunia. Zobowiązano właściciela terenu do jego uprzątnięcia.

03.04.2020 wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Lędzin w sprawie interwencji związanej z kolizją drogową.

03.04.2020r. Dyż. SM otrzymał zgłoszenie w sprawie palącej się trawy przy ul. Chemików. Na miejscu inf. potwierdzono i poinformowano PSP.

03.04.2020r. Dyż. SM otrzymał zgłoszenie o osobie, prawdopodobnie bezdomnej, która leżeć ma w rej. kładki kolejowej przy ul. Rędzinnej. Na miejscu, po przeprowadzeniu kontroli, zgłoszenia nie potwierdzono.

04.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Bojszów w sprawie zgłoszenia mężczyzny, który nago idzie poboczem drogi. Na miejscu nikogo takiego nie zastano.

05.04.2020r. Patrol SM, podczas patrolu ul. Wawelskiej zauważył na jezdni martwego psa. Informacje przekazano do zarządcy drogi.

05.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Jedliny w związku ze zgłoszeniem dotyczącym pożaru traw.

05.04.2020r. na ul. Wawelskiej, patrol SM ujawnił uszkodzony znak drogowy. Zgłoszenie przekazane zostało zarządcy drogi.

06.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się na ul. Węglową, gdzie w rej. garaży grupa mężczyzna miała spożywać alkohol. Na miejscu zgłoszenie nie potwierdzono.

06.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się na jedna z ulic naszego miasta, w związku z interwencją dotyczącą sporu pomiędzy sąsiadami.

07.04.2020r. przy ul. Homera, patrol SM ujawnił przepełnione kontenery na odzież używaną. Informacja przekazana została do ich właściciela.

07.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Lędzin w związku z kolizją drogową.

07.04.2020r. patrol SM udał się w rej Grobli, w związku z interwencją związaną z dużym zadymieniem w tamtym rejonie. Na miejscu okazało się, że palą się trawy i trzciny w rej. stawów. Na miejscu obecne były już załogi Straży Pożarnej. Zabezpieczano miejsce akcji.

08.04.2020r Patrol SM przed jedną z posesji przy ul. Warszawskiej ujawnił leżącego nietrzeźwego. Mężczyzna miał widoczną ranę na głowie w związku z powyższym powiadomiono Pogotowie Ratunkowe, które zabrało wymienionego do szpitala.

08.04.2020r. Dyż. SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej z posesji znajduje się żmija zygzakowata a właścicielka obawia się o swoje bezpieczeństwo. Na miejscu ustalono, że jest to zaskroniec a nie żmija. Zwierze przeniesione zostało do lasu. 

08.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się do Bojszów w sprawie zgłoszenia o osobie, która pod wpływem alkoholu ma prowadzić samochód. Na miejscu nie potwierdzono wskazanego w zgłoszeniu pojazdu.

08.04.2020 r Dyżurny SM otrzymał informację o ujawnieniu na polu przy ul. Mielęckiego miny talerzowej. Powiadomiono Komendę Powiatową Policji wysłany na miejsce zespół potwierdził „odkrycie” Teren zabezpieczony został przez patrol SM a następnie Policji do czasu przybycia patrolu saperskiego, który wywiózł minę celem zdetonowania w bezpiecznym miejscu.

08.04.2020r. wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej udał się na ul. Ekonomiczną w związku ze zgłoszeniem o motocykliście, który narusza przepisy ruchu drogowego. Na miejscu zgłoszenia nie potwierdzono.

09.04.2020r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie luźno biegającego psa bez opieki w rej. ul. Korfantego. Ustalono właściciela zwierzęcia, który w związku z popełnionym wykroczeniem został pouczony.

09.04.2020r. Patrol SM, na ul. Granitowej ujawnił nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Wystawione zostało zawiadomienie a czynności wyjaśniające są w toku.

09.04.2020 Dyżurny SM otrzymał nietypowe zgłoszenie o rannej wiewiórce. Zwierzę przewiezione zostało do weterynarza.

10.04.2020r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o pożarze traw w rej. Grobli. Na miejscu, po przeprowadzonej kontroli, zgłoszenia nie potwierdzono.

11.04.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o nietrzeźwym mężczyźnie znajdującym się w rejonie ul. Spiżowej. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.  Okazało się, że nietrzeźwy jest obywatelem Ukrainy, która jechał wraz z bratem do swojego kraju. Po kłótni z bratem został przez niego wysadzony w Bieruniu. Wymienionego odwieziono do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.

11.04.2020r. Dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie nieprzestrzegania przepisów o epidemii w jednym z bieruńskich sklepów. Na miejscu, po przeprowadzonej kontroli, nie potwierdzono zgłoszenia.

11.04.2020r. Podczas patrolu ul. Wawelskiej, patrol zauważył mężczyznę śpiącego na ławce przy Skwerze Powstańców Śląskich. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Został przewieziony do miejsca zamieszkania, gdzie opiekę nad nim przejęła jego siostra.

11.04.2020r. podczas patrolu ul. Szynowej, patrol ujawnił przepełniony kontener na odzież używaną. Informacja została przekazana do właściciela kontenera.

11.04.2020r. na ul. Chemików w rej. centrum przesiadkowego, patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie dwóch nietrzeźwych osób, które zaczepiały przechodniów. Po wykonanych czynnościach, osoby udały się do miejsca zamieszkania.

12.04.2020r. przy ul. Wiślanej, patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie wędkarza, który pomimo zakazu korzystał z łowiska. Mężczyzna udał się do miejsca zamieszkania.

15.04.2020r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie dwóch pojazdów zaparkowanych na zieleńcu przy ul. Granitowej.

15.04.2020r. patrol SM ujawnił na ul. Granitowej pojazd zaparkowany w odległości mniejsze niż 10 m od skrzyżowania. Wystawiono zawiadomienie dla kierowcy a czynności w sprawie wykroczenia są w toku.

16.04.2020r Patrol SM ujawnił samochód zaparkowany w obrębie skrzyżowania przy ul. Granitowej, wystawiono zawiadomienie dla kierowcy.

17.04.2020r. w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, Patrol SM przeprowadził interwencję na ul. Homera w sprawie grupy osób korzystających z pomieszczenia gospodarczego w celach towarzyskich. Po uświadomieniu im zagrożenia związanego z panująca epidemią i przepisów z nią związanych, osoby rozeszły się do miejsca zamieszkania.

17.04.2020r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o uszkodzonej rurze wodociągowej przy ul. Korfantego. Na miejscu inf. potwierdzono a następnie przekazano zgłoszenie do RPWiK.

18.04.2020 r podczas patrolu rowerowego, w rej. terenów zielonych miasta strażnicy zwrócili uwagę 39 osobom o obowiązku noszenia poza miejscem zamieszkania maseczek zasłaniających usta i nos.

19.04.2020r. patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa, w wyniku czego doszło do pogryzienia innego psa. Czynności wyjaśniające w tej sprawie są w toku.

19.04.2020r. podczas patrolu ul. Łysinowej, patrol ujawnił niszczenie zieleńca poprzez zaparkowanie na nim samochodu. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

19.04.2020r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o martwej sarnie leżącej w rej. przejazdu kolejowego przy ul. Bogusławskiego. Informację przekazano zarządcy drogi.

W określonym czasie Straż Miejska wykonywała szereg działań w związku z ogłoszonym stanem epidemii m. in. : kontrole nakazów, zakazów i innych obostrzeń wynikających z ustawy i rozporządzeń, kontrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych, udzielanie informacji w sprawie interpretacji przepisów związanych ze stanem epidemii, podawanie komunikatów głosowych przez megafon dotyczących właściwego zachowania, całodobowe odbieranie zgłoszeń mieszkańców (zwłaszcza seniorów) w kwestiach związanych ze specyficzną sytuacją związanych z epidemią.