Z notatnika strażnika za okres od 16.03.2020 - 31.03.2020

16.03.2020r. W związku z sytuacją epidemiczną, patrol SM wraz z pracownikami MOPS skontrolowali miejsca przebywania osób bezdomnych.

16.03.2020r. Patrol SM ujawnił na ul. Peryferyjnej przepełniony kontener na odzież używaną a także worki z ubraniami leżące wokół kontenera. Informacje przekazana odpowiednim służbom.

16.03.2020r. Przeprowadzona została interwencja w sprawie bezpańskiego psa na ul. Granitowej. Zwierzę zabrane zostało do schroniska.

17.03.2020r. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi rozporządzeniem, patrol SM kontrolował place zabaw i inne miejsca wymienione w rozporządzeniu pod kątem zakazu przebywania tam osób.

18.03.2020r. Dyżurny otrzymał informację, że na ul. Chemików leży martwy kot. Informację przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg – zarządcy drogi, który zajął się zabraniem zwierzęcia.

18.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o spalaniu zielonych części roślin na posesji przy ul. Dojazdowej. Patrol na miejscu nakazał ugaszenie ogniska i pouczył sprawcę wykroczenia.

19.03.2020r. Mieszkaniec ul. Marcina zgłosił dyż. SM, że znalazł rannego ptaka, który prawdopodobnie ma złamane skrzydło. Ptak został odwieziony do lecznicy w Pszczynie.

19.03.2020r. Na wysokości banku na ul. Granitowej, patrol ujawnił mocno pochyloną latarnię oświetlenia ulicznego. Informację przekazano odpowiednim służbom.

20.032020r. Dyżurny SM otrzymał informację o spalaniu zielonych części roślin na posesji przy ul. Krakowskiej. Patrol na miejscu pouczył sprawcę wykroczenia i nakazał zgasić ognisko.

20.03.2020r. Grupa osób korzysta z placu zabaw mimo, że jest on zamknięty. Na polecenie patrolu osoby opuściły plac zabaw.

20.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowym parkowaniu pojazdu na ul. Rędzinnej – parkowanie pojazdu na trawniku. Na miejscu patrol pouczył sprawcę wykroczenia.

20.03.2020r patrol SM poinformował dyżurnego o braku oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Warszawskiej 396. Interwencja przekazana została do odpowiednich służb.

23.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o braku oświetlenia w rej. przejazdu kolejowego na ul. Soleckiej. Informacja przekazana została do odpowiednich służb.

24.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o grupie osób, które pomimo zakazu grała w piłkę nożną na boisku przy ul. Chemików. Po przeprowadzobnej na miejscu przez strażników rozmowie młodzież opuściła szybko boisko.

24.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowo ułożonej pokrywie kanału ściekowego przy sklepie „Perła” na ul. Oświęcimskiej. Wysłany na miejsce patrol w sposób prawidłowy umieścił pokrywę na wylocie kanału.

25.03.2020r Podczas patrolu ul. Chemików patrol SM udzielił pomocy osobie, która poruszała się o kulach i chciała udać się do siedziby MOPS. Mężczyznę przewieziono do placówki.

25.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o podejrzanie zachowującym się mężczyźnie poruszającym się samochodem dostawczym po ul. Bojszowskiej. Patrol SM zlokalizował wymienionego i po wylegitymowaniu nakazał udanie się do miejsca zamieszkania zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie stanu epidemii.

25.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o psie biegającym bez opieki po ul. Licealnej. Wysłany na miejsce patrol sprawdził czytnikiem czy pies jest oznakowany chipem wobec braku oznakowania powiadomiono firmę zajmującą się umieszczaniem bezpańskich zwierząt w schronisku, gdzie ostatecznie trafił pies.

26.03.2020 r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o pojeździe zaparkowanym w obrębie skrzyżowania przy ul. Szarych Szeregów. Na miejscu patrol zastał kierującego i nakazał mu przeparkowanie oraz poinformował o zasadach właściwego parkowania.

27.03.2020 r Patrol SM w obrębie skrzyżowaniu ulic Kocyndra i Krakowskiej ujawnił znak drogowy ”przejścia dla pieszych„ wyrwany z podłoża i leżący na trawniku. Dyżurny SM powiadomił o zaistniałej sytuacji zarządcę drogi.

27.03.2020r Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o zagrożeniu jakie stwarza powalone drzewo znajdujące się na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Warszawskiej. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i niezwłocznie powiadomiono odpowiednie służby.

27.03.2020r Dyżurny SM otrzymał informację o grupie młodych osób gromadzących się w lesie przy ul. Wylotowej. Wysłany na miejsce patrol zastał pięcioro dzieci grających w piłkę , po rozmowie wymienieni udali się do miejsc swojego zamieszkania.

28.03.2020 r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na jednej z posesji przy ul. Okrężnej są spalane odpady w ognisku. Na miejscu patrol potwierdził zgłoszenie i nakazał ugaszenie ogniska.

30.03.2020r Dyżurny SM został powiadomiony o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym przy drodze biegnącej od działek przy ul. Granitowej do miejsca załadunku samochodów ciężarowych. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna został przewieziony do miejsca zamieszkania

31.03.2020r Dyżurny SM został. powiadomiony o nieprawidłowo zaparkowanych samochodach przy ul. Rynek. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie , dwóch kierowców zostało pouczonych, dwóm innym nakazano przeparkowanie pojazdów.

W opisywanym okresie, patrole Straży Miejskiej wielokrotnie kontrolowały przestrzeganie przepisów wprowadzanych w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Patrole przekazywały również komunikaty głosowe we wszystkich częściach miasta a dyżurni udzielali informacji na temat wprowadzonych zakazów i nakazów.