Z notatnika strażnika za okres od 2.03.2020 - 15.03.2020

02.03.2020 r. Dyżurny otrzymał informację o awaria oświetlenia ulicznego na terenie Bierunia Nowego. Zgłoszenie przekazano do serwisanta.

02.03.2020 r. Podczas patrolu ul. Ekonomicznej patrol SM ujawnił, że jezdnia tej drogi została zanieczyszczona przez kierowcę ciężarówki. Patrol SM ukarał sprawcę mandatem karnym a jezdnia została posprzątana.

02.03.2020 r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o leżącym martwym kocie na ul. Chemików. Zgłoszenie zostało skierowane do służb, które zajęły się zabraniem zwierzęcia.

02.03.2020 r. Podobne zgłoszenie dotyczyło martwej sarny leżącej przy ul Borowinowej. Informację przekazano zarządcy drogi, który uprzątnął drogę.

03.03.2020 r. dyżurny SM otrzymał informację od dyrekcji szkoły, że uczniowie palą papierosy na terenie placówki edukacyjnej i nie reagują na uwagi ze strony nauczycieli w tej kwestii. Patrol na miejscu ustalił sprawców i ukarał ich mandatami karnymi.

03.03.2020 r. na ul. Granitowej patrol SM przeprowadził interwencję w sprawie pojazdów zaparkowanych w sposób utrudniający ruch. Wystawione zostały wezwania do stawiennictwa się w komendzie SM.

03.03.2020 r. dyżurny SM otrzymał informację, że na Plantach Karola może dojść do bójki pomiędzy kilkunastoosobową grupą młodzieży. Na miejsce skierowano patrol SM. Grupa młodzieży , na widok zbliżających się strażników rozbiegła się. Nie doszło do żadnych zakłóceń ładu i porządku publicznego.

03.03.2020 r. na jezdni ul. Bojszowskiej leżał martwy kot. Przekazano informację zarządcy drogi.

03.03.2020 r. Dyżurny SM otrzymał informację, że na ul. Korfantego leży nietrzeźwy mężczyzna. Na miejscu Patrol SM ustalił, że mężczyzna posiada widoczne obrażenia w okolicach głowy. Wezwane na miejsce Pogotowie Ratunkowe udzieliło pomocy mężczyźnie. Następnie strażnicy w celach opiekuńczych umieścili mężczyznę w izbie wytrzeźwień.

04.03.2020 r. na ul. Granitowej kierowca zaparkował pojazd na trawniku. Wezwany na miejsce patrol SM wystawił wezwanie do komendy SM. 04.03.2020 r. na ul. Latochy kierowca samochodu osobowego zaparkował tak, że blokował wyjazd z posesji. Wezwany przez zgłaszającego patrol SM wystawił wezwanie do komendy SM.

04.03.2020 r. na ul. Turyńskiej, na jezdni leżała potrącona sarna. Wezwany na miejsce patrol SM stwierdził, że sarna jest martwa. Wezwane na miejsce służby porządkowe usunęły sarnę.

04.03.2020 r. na ul. Torowej zapadł się fragment chodnika. Patrol SM na miejscu wykonał dokumentację fotograficzną, doraźnie zabezpieczył miejsce i przekazał informację administratorowi drogi.

05.03.2020 r. na ul. Granitowej kierowcy zaparkowali pojazdy na trawniku, niszcząc go w ten sposób. Wezwany na miejsce patrol SM wystawił 8 wezwań do komendy SM.

05.03.2020 r. na ul. Nasypową został wezwany patrol SM, w związku z informacją o leżącym na poboczu drogi mężczyźnie. Na miejscu informacją potwierdziła się. Nietrzeźwego mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania i oddano pod opiekę rodziny.

05.03.2020 r. dyżurny SM otrzyma zgłoszenie, że na ul. Słowackiego z komina jednego z budynków unosi się nadmierny dym. Skierowany na miejsce patrol SM stwierdził zapalenie się sadzy w przewodach kominowych. Przystąpiono do ewakuacji mieszkańców a na miejsce wezwano PSP Tychy OSP Bieruń Stary.

06.03.2020 r. Podczas patrolu ul. Chemików patrol SM zauważył zniszczony znak drogowy. Stosowne zgłoszenie przekazane zostało do zarządcy drogi.

06.03.2020 r. na ul. Granitowej kierowcy zaparkowali pojazdy na trawniku. Wezwany na miejsce patrol SM wystawił 3 wezwania do komendy SM.

07.03.2020 r. w czasie kontroli rejonu Grobli, patrol SM zauważył zniszczoną ławkę i uszkodzony kosz na śmieci. Wykonano dokumentację fotograficzną, którą wraz ze zgłoszeniem przekazano administratorowi obiektu.

07.03.2020 r. W czasie patrolu rejonu ul. Węglowej patrol SM ujawnił pojazd zaparkowany na trawniku. Kierującego nie zastano w pojeździe w związku z czym wystawiono wezwanie celem stawienia się w siedzibie SM.

09.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowym sposobie parkowania na ul. Granitowej. Na miejscu patrol wystawił kilka wezwań 09.03.2020 r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na jednej z posesji przy ul. Skowronków, są spalane odpady. Na miejscu patrol potwierdził zgłoszenie i ukarał sprawcę mandatem.

09.03.2020 r. W czasie kontroli rejonu ul. Granitowej, patrol ujawnił zaparkowany pojazd w obrębie skrzyżowania. Wystawiono wezwanie.

10.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację, że na ul. Warszawskiej leży martwa sarna. Dyżurny SM powiadomił zarządcę drogi.

10.03.2020r. Patrol SM ujawnił termiczne przetwarzanie materiałów zabronionych. Sprawca został ukarany MKK 400 zł.

11.03.2020r. Patrol SM ujawnił zaśmiecone pobocze ul. Wita. Informację o nieprawidłowości przekazano do zarządcy drogi.

11.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowym parkowaniu na ul. Granitowej. Na miejscu patrol wystawił wezwanie.

11.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowym parkowaniu na ul. Spyry. Na miejscu stwierdzono, że pojazdy zaparkowane są zbyt blisko przejścia dla pieszych. Na miejscu patrol wystawił wezwanie.

11.03.2020r. Patrol ujawnił, zaśmieconą elementami pochodzącymi z kolizji samochodów, jezdnię ulicy Chemików w rejonie skrzyżowania z ul. Kpocową. Informację przekazano zarządcy drogi.

11.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowym parkowaniu na miejscu dla inwalidy przy ul. Granitowej. Na miejscu patrol wystawił wezwanie.

11.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o spalaniu materiałów zabronionych na ul. Za Kopcem. Patrol SM skontrolował paleniska dwóch posesji, nie stwierdził spalania materiałów zabronionych.

11.03.2020r. Na ścieżce rowerowej przy ul. Warszawskiej patrol ujawnił plamę oleju. Powiadomiono PSP Tychy celem neutralizacji nieprawidłowości.

11.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o rozbitym szkle na chodniku przy ul. Warszawskiej. Powiadomiono dyżurnego GDDKiA w Katowicach.

12.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowym parkowaniu przy ul. Granitowej. Na miejscu patrol wystawił dwa wezwania.

12.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o rannej sarnie na poboczu drogi w Chełmie Śląskim. Dyżurny powiadomił odpowiednie służby.

12.03.2020r. Strażnicy miejscy udzielili pomocy w uruchomieniu silnika samochodu jednego z mieszkańców miasta.

12.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowym parkowaniu na miejscu dla inwalidy przy ul. Węglowej 67. Na miejscu patrol wystawił wezwanie.

12.03.2020r. Podczas patrolu ul. Mielęckiego patrol ujawnił urwane lustro drogowe. Dyżurny powiadomił Powiatowy Zarząd Dróg.

13.03.202r. Sprawca wykroczenia polegającego na składowaniu odpadów bez stosownego zezwolenia został ukarany przez patrol SM wysokim mandatem.

13.03.2020r. Patrol SM ujawnił spalanie drewna w ogrodzie posesji przy ul. Korfantego. Sprawca wykroczenia został pouczony przez patrol SM.

13.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o nieprawidłowym parkowaniu na ul. Spyry - brak 10 m od przejścia dla pieszych. Na miejscu patrol wystawił wezwanie.

15.03.2020r. Dyżurny SM otrzymał informację o palących się trawach w rejonie ul. Ekonomicznej. Informacja została przekazana do PSP Tychy. Strażacy ugasili pożar.