Z notatnika strażnika za okres od 18.11.2019r. do 8.12.2019r. 

 

18.11.2019 r. Na ul. Świerczynieckiej kilku kierowców pojazdów ciężarowych nieprawidłowo zaparkowało swoje pojazdy, utrudniając tym ruch drogowy. Patrol SM przywrócił płynność ruchu, nakazując przeparkowanie pojazdów . Trzech kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi.

18.11.2019 r. Na ul. Spyry dwa pojazdy były zaparkowane w miejscach niedozwolonych. Patrol SM ustalił kierowców, ukarał ich mandatami karnymi i nakazał przeparkowanie pojazdów.

18.11.2019 r. Dyżurny SM otrzymał informację o możliwości przebywania osoby bezdomnej w jednym z kanałów ciepłowniczych na terenie miasta. We wskazanym miejsce nikogo nie zastano, ale jest pod stałą kontrolą patroli SM.

19.11.2019 r. Na ul. Świerczynieckiej kierowca pojazdu ciężarowego zaparkował pojazd na znakiem B-36 zakaz zatrzymywania. Patrol SM ukarał kierowcę mandatem karnym i nakazał przeparkowanie pojazdu.

19.11.2019 r. Patrol SM zauważył, że tarcza lustra drogowego jest obrócona w niewłaściwą stronę, co stwarzało zagrożenie dla ruchu drogowego. Strażnicy ustawili lustro we właściwym kierunku.

20.11.2019 r. Na ul. Spyry oraz ul. Słowackiego interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Patrol SM pouczył trzy osoby, jedną ukarał mandatem karnym a jeden kierowca został wezwany do stawiennictwa w kom. SM

20.11.2019 r. Na ul. Bohaterów Westerplatte patrol SM zauważył uszkodzony znak drogowy. Wykonano dokumentacje fotograficzną i przesłano do administratora drogi. Znak został naprawiony.

21.12.2019 r. Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o bezpańskim psie na ul. Węglowej. Pies nie posiadał chipa. Umieszczono go w schronisku dla zwierząt.

23.11.2019 r. Patrol SM w trakcie kontroli paleniska w domu jednorodzinnym, stwierdził spalanie drewna nasączonego środkami konserwującymi. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym.

23.11.2019 r. Patrol SM zauważył substancję ropopochodną na ulicach starówki. Ustalono sprawcę i ukarano go mandatem karnym. Substancja ropopochodna została zneutralizowana przez OSP.

23.11.2019 r. Po zmroku patrol SM zauważył rowerzystę, który poruszał się drogą publiczną bez wymaganego oświetlenia. W trakcie kontroli stwierdzili, że rowerzysta może być pod wpływem alkoholu. Wezwano na miejsce patrol policji. Rowerzysta został ukarany przez SM mandatem karnym za brak wymaganego oświetlenia. Dalsze czynności w sprawie podejrzenia o prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości podjęła Policja.

25.11.2019 r. Patrol SM został wezwany na ul. Promienną, gdzie miała być zabrudzona jezdnia. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie i ustalono sprawę wykroczenia, który odmówił przyjęcia mandatu karnego. W związku z powyższym skierowano przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sądu.

26.11.2019 r. Dyżurny SM został powiadomiony o podejrzeniu spalania materiałów zabronionych w palenisku jednej z nieruchomości na terenie miasta. Na miejscu patrol SM, podczas kontroli paleniska, stwierdził, że spalane były płyty meblowe. Sprawca został ukarany mandatem karnym.

26.11.2019 r. na ul. Słowackiego oraz na Rynku interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Patrol SM pouczył cztery osoby, w jednym przypadku zastosował blokadę na koło. Kierowca tego pojazdu został ukarany mandatem.

28.11.2019 r. Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, patrol SM przewiózł osobę małoletnią do ośrodka opiekuńczego w Jaworznie.

01.12.2019 r. Do komendy SM zgłosił się obywatel sąsiedniego kraju, który zgłosił pobicie go przez swoich pobratymców. Zgłaszający obawiał się o swoje bezpieczeństwo. Dyżurny SM udzielił mu pomocy i powiadomił policję, która przejęła sprawę.

01.12.2019 r. Na Rynku, patrol SM zauważył nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Kierowca został wylegitymowany i ukarany mandatem karnym.

02.12.2019 r. Na ul. Zdrowia miała miejsce awantura, która zakończyła się odwiezieniem jednego z uczestników do izby wytrzeźwień. Interweniował patrol Policji i SM

03.12.2019 r. na ul. Łysinowej patrol SM zauważył nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Ustalono kierowcę pojazdu, wylegitymowano go i ukarano mandatem karnym.

04.12.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie zanieczyszczonej jezdni ul. Warszawskiej. Patrol SM zobligował kierownika budowy do usunięcia zanieczyszczeń z jezdni i pouczył o właściwym postępowaniu. Następnie jezdnia została posprzątana.

05.12.2019 r. na ul. Granitowej w jednym z lokali usługowych awanturował się nietrzeźwy klient. Wezwany na miejsce patrol SM ujął mężczyznę i z uwagi na agresywne zachowanie, umieścił w izbie wytrzeźwień.

06.12.2019 r. kierowca zaparkował pojazd na wjeździe do posesji, uniemożliwiając w ten sposób wjazd i wyjazd na jej teren. Wezwany na miejsce patrol SM ustalił kierowcę pojazdu, ukarał go mandatem karnym i nakazał przeparkowanie pojazdu.

08.12.2019 r. na ul. Turyńskiej patrol SM zauważył, że znak drogowy ma obróconą tarczę w niewłaściwym kierunku. Ustawiono znak drogowy w odpowiedni sposób.