Z notatnika strażnika za okres od 14.10.19 r. do 27.1019 r. 

14.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Świerczynieckiej. Trzy osoby zostały ukarane mandatami karnymi a dwie pouczone.

14.10.2019 r. Otrzymaliśmy zgłoszenie w sprawie zabrudzonej jezdni ul. Bogusławskiego. Na miejscu, patrol SM pouczył sprawcę wykroczenia, który dodatkowo zobowiązał się do posprzątania drogi, co uczynił.

14.10.2019 r. Pouczyliśmy trzech sprawców nieprawidłowego parkowania na Rynku. Pojazdy zostały niezwłocznie przeparkowane.

14.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie spalania niewielkiej ilości odpadów zielonych. Sprawca wykroczenia został pouczony.

14.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przy ul. Węglowej. W związku z popełnionym wykroczeniem, wystawiono 3 wezwania do stawienia się w naszej siedzibie.

15.10.2019 r. Pouczyliśmy sprawcę nieprawidłowego parkowania na Rynku.

15.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu przy ul. Łysinowej. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

15.10.2019 r. Dwukrotnie w ciągu dnia, otrzymaliśmy zgłoszenie w sprawie spalania na terenie nieruchomości odpadów. W obu przypadkach sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatem.

15.10.2019 r. W związku z alarmem smogowym, przeprowadziliśmy intensywne kontrole sposobu spalania paliw w piecach centralnego ogrzewania.

15.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie psa biegającego bez opieki w rej. os. Homera. Przybyły na miejsce patrol, ustalił właściciela zwierzęcia i ukarał go mandatem.

16.10.2019 r. Patrol SM interweniował w sprawie palenia tytoniu w miejscu objętym zakazem tj. na terenie szkoły. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

16.10.2019 r. Otrzymaliśmy zgłoszenie w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na chodniku ul. Św. Barbary. Wystawiono 4 wezwania. Czynności wyjaśniające trwają.

18.10.2019 r. Dyżurny przyjął zgłoszenie w sprawie agresywnego psa bez opieki w rej. ul. Kamiennej. Przybyły na miejsce patrol, ustalił właściciela i ukarał go mandatem.

18.10.2019 r. Przeprowadziliśmy interwencję w stosunku do sprawcy wykroczenia, polegającego na paleniu tytoniu na terenie szkoły, czyli w miejscu niedozwolonym. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

18.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie banneru reklamowego umieszczonego w miejscu zabronionym tj. na terenie parku kulturowego.

19.10.2019 r. Podczas kontroli w rej. tzw. „Rudnika” patrol SM stwierdził duże ilości odpadów. Właściciel terenu został powiadomiony o konieczności uprzątnięcia terenu.

19.10.2019 r. Kolejny sprawca spalania odpadów został ukarany mandatem.

20.10.2019 r. Patrol interweniował w sprawie rowerzysty, który jadąc ul. Warszawską, nie korzystał z wyznaczonej drogi dla rowerów. Mężczyzna został pouczony i dostosował się do obowiązujących przepisów.

20.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przy ul. Łysinowej. Dwóch kierowców pouczono.

21.10.2019 r. Na ul. Węglowej interweniowaliśmy w sprawie pojazdu, który utrudniał wjazd na teren posesji.

21.10.2019 r. Patrol interweniował w sprawie psa bez opieki, znajdującego się na ul. Granitowej. Zwierzę nie posiadało chipa i w związku z tym zostało przekazane do schroniska.

22.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu w rej. ul. Spyry. Sprawca wykroczenia został pouczony.

22.10.2019 r. Patrol podjął interwencję w spawie dwóch nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przy ul. Węglowej.

23.10.2019 r. Na terenie miasta Bieruń został ogłoszony alarm smogowy. W związku z tym przeprowadziliśmy wzmożone kontrole sposobu spalania paliw w piecach centralnego ogrzewania.

23.10.2019 r. na ul. Św. Barbary podjęliśmy czynności w stosunku do kierowcy, który nieprawidłowo zaparkował pojazd. Kierowca został wylegitymowany i pouczony.

23.10.2019 r. Jezdnią ul. Chemików, mimo istniejącej drogi dla rowerów w tym samym kierunku, poruszał się rowerzysta. Patrol SM przeprowadził rozmowę z rowerzystą, wylegitymował i pouczył.

24.10.2019 r. Interweniowaliśmy w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na chodniku. Patrol SM ustalił sprawcę wykroczenia i ukarał go mandatem karnym.

24.10.2019 r. Ponownie na terenie miasta Bieruń został ogłoszony alarm smogowy. SM wykonała czynności jak w dniu 23.10.2019 r.

25.10.2019 r. na ul. Spyry dwóch kierowców zaparkowało swoje pojazdy zbyt blisko przejścia dla pieszych (minimalna odległość to 10m.) Patrol SM ukarał sprawców wykroczeń mandatami karnymi.

25.10.2019 r. pracownicy miejskiego monitoringu powiadomili dyżurnego SM o nieprawidłowo zaparkowanych lawetach na ul. Świerczynieckiej. Na miejscu patrol SM ukarał dwóch kierowców mandatami karnymi.

26.10.2019 r. przy ul. Krakowskiej młody mężczyzna wyrzucił śmieci. Patrol SM ukarał mężczyznę mandatem karnym i nakazał umieszczenie ich w koszu na śmieci.

26.10.2019 r. wg. otrzymanego zgłoszenia w rej. Ścierni biegały dwa psy. Patrol SM przeprowadził kontrolę wskazanego rejonu. Jednego właściciela psa ustalono i pouczono, drugi pies został oddany do schroniska.

26.10.2019 r. na terenie Centrum Przesiadkowego przy ul. Chemików mężczyzna spożywał alkohol w miejscu publicznym. Patrol SM ukarał sprawcę mandatem karnym.

27.10.2019 r. pracownik miejskiego monitoringu poinformował Dyżurnego SM, że w okolicy SP nr 1 przy ul. Krakowskiej, grupa dzieci urządziła sobie niebezpieczną zabawę w kontenerze na śmieci. Przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z dziećmi. Nie stwierdzono żadnych szkód. Kilkukrotnie interweniowaliśmy także w sprawie: nieświecących lamp oświetlenia ulicznego, nisko zwisających konarów drzew, martwych zwierzętach na i przy drogach itp.