Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 2.01.2023r. – 15.01.2023r.

2.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa, który biegał luzem w bezpośrednim rejonie bardzo ruchliwej drogi. Na miejscu ustalono właściciela, którego ukarano mandatem.

2.01.2023r. przeprowadzono kilka zielonych kontroli nieruchomości, podczas których sprawdzono realizację obowiązków, ciążących na właścicielach nieruchomości, pod kątem przepisów związanych z ochroną środowiska.

3.01.2023r. dwie osoby, które zgłosiły się w związku z wcześniej wystawionymi wezwaniami, ukarano mandatami.

3.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące zanieczyszczonej jezdni. Po przeprowadzonej interwencji, jezdnia została uprzątnięta.

4.01.2023r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami. Podczas dalszych kontroli prawidłowości parkowania, wystawiono dwa wezwani do stawienia się w naszej komendzie.

5.01.2023r. podczas patrolu, ujawniono niesprawną sygnalizację świetlną. Zgłoszenie usterki zostało przekazana do odpowiednich służb.

5.01.2023r. z uwagi na niskie temperatury, przeprowadzone zostały kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych.

5.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dot. dwóch niezabezpieczonych studzienek. Studzienki zostały doraźnie zabezpieczone. Powiadomiony został również właściciel terenu, odpowiedzialny za docelowe zabezpieczenie miejsca.

6.01.2023r. zabezpieczono tradycyjne odbywający się na terenie naszego miasta Orszak Trzech Króli.

6.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa bez opieki. Zgłoszenie zostało potwierdzone, a właściciel psa został pouczony.

7.01.2023r. dwukrotnie interweniowano ws. psów, które znajdowały się bez odpowiedniej opieki. W oby przypadkach, właściciele zwierząt zostali pouczeni.

8.01.2023r. w związku z niskimi temperaturami, przeprowadzone zostały kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. Napotkane osoby nie chciały skorzystać z oferowanej im pomocy.

9.01.2023r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

9.01.2023r. na terenie jednej z ulic ujawniono podrzuconą obudowę lodówki. Zgłoszenie jej usunięcia zostało przekazane do odpowiedniej firmy. W kolejnym dniu, lodówka została usunięta.

10.01.2023r. dyżurny monitoringu przekazał strażnikom zgłoszenie, dotyczące spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Na miejscu zgłoszenie zostało potwierdzone, a sprawca wykroczenia ukarany mandatem.

10.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dot. podejrzenia spalania odpadów w piecu c.o. Na miejscu przeprowadzono kontrolę, która nie potwierdziła nieprawidłowości.

11.01.2023r. podczas jednej z rekontroli posesji, stwierdzono brak realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli. W związku z ujawnionym wykroczeniem, nałożono mandat karny.

11.01.2023r. sprawca wykroczenia polegające na wjeździe do lasu bez wymaganego zezwolenia, ukarany został mandatem.

11.01.2023r. podjęta została interwencja dotycząca niszczenia zieleni poprzez parkowanie na niej samochodem. Wystawiono wezwanie do stawienia się w komendzie.

12.01.2023r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie podejrzenia spalania odpadów w piecu c.o. Na miejscu przeprowadzono kompleksową kontrolę, która nie potwierdziła nieprawidłowości.

13.01.2023r. przeprowadzono kilka kolejnych kontroli nieruchomości, podczas których sprawdzano realizację obowiązków ich właścicieli, związanych z ochroną środowiska.