Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 19.12.2022r. – 1.01.2023r.

19.12.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. psa bez opieki. Udało się ustalić właściciela, któremu przekazano zwierzę, równocześnie pouczając go o ciążących na nim obowiązkach.

19.12.2022r. podczas pieszego patrolu Plan Karola, ujawniono wyciek wody. Powiadomiono RPWiK, który skierował na miejsce swoją ekipę.

19.12.2022r. przeprowadzono kolejne zielone kontrole nieruchomości, podczas których sprawdzono realizację obowiązków pod kątem właściwego pozbywania się odpadów i ochrony środowiska, przez właścicieli nieruchomości.

20.12.2022r. mandatem zakończyła się interwencja, w stosunku do osoby, która pozbywała się odpadów ciekłych w niewłaściwy sposób.

20.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. mężczyzny, który zakłócał porządek publiczny na terenie klatki schodowej, na terenie jednego z bloków wielorodzinnych. Po przeprowadzonej interwencji, przywrócono na miejsce porzadek. 

21.12.2022r. z uwagi na trudne warunki pogodowe, prowadzone były regularne kontrole pod kątem przejezdności dróg. Zauważone nieprawidłowości były niezwłocznie zgłaszana do firm zajmujących się zimowym utrzymaniem miasta.

21.12.2022r. przeprowadzono interwencje dotycząca osoby, która odśnieżając swój teren, stworzyła zagrożenie w ruchu drogowym, poprzez zrzucanie śniegu na jezdnię. Sprawca wykroczenia został pouczony a nieprawidłowość niezwłocznie usunięta.

22.12.2022r. przeprowadzono interwencję ws. nietrzeźwej osoby, która z uwagi na niskie temperatury, została przewieziona do miejsca zamieszkania i przekazana pod opiekę rodziny.

22.12.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

22.12.2022r. podczas jednej z zielonych kontroli, ujawniono użytkowanie starego, niezgodnego z zapisami uchwały antysmogowej pieca c.o., na ternie jednej z posesji. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem i zobowiązany do wymiany pieca na zgodny z przepisami.

24.12.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. bezpańskiego psa.

24.12.2022r. na jednej z ulic, ujawniona została uszkodzona studzienka kanalizacyjna. Miejsce zostało doraźnie zabezpieczone i równocześnie skierowano odpowiednie służby, celem niedopuszczenia do zagrożenia w ruchu drogowym.

26.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o bezdomnym mężczyźnie, który nocował na terenie klatki schodowej jednego z budynków wielorodzinnych. Strażnicy zaproponowali mu możliwość skorzystania z pomocy, w postaci umieszczenia w noclegowni, ale mężczyzna nie chciał z niej skorzystać i opuścił miejsce interwencji.

26.12.2022r. na ul. Hodowlanej, zauważono podrzucone odpady komunalne. Przejrzenie ich zawartości, nie pozwoliło na wytypowanie ewentualnego sprawcy czynu. Do właściciela terenu, skierowana została informacją o konieczności uprzątnięcia śmieci.

27.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o rannym/osłabionym łabędziu. Zwierzę zostało złapane i przekazane pod opiekę weterynarza.

27.12.2022r. przeprowadzono interwencję dotycząca spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

28.12.2022r. ujawniono wykroczenie polegające na użytkowaniu, niezgodnego z zapisami uchwały antysmogowej, pieca c.o. Sprawca wykroczenia został zobligowany do wymiany pieca na właściwy i ukarany mandatem.

28.12.2022r. w związku z wcześniejszym zgłoszeniem, przeprowadzona została kontrola warunków przetrzymywania psa. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

29.12.2022r. przeprowadzono interwencję w sprawie psa bez opieki. Strażnikom udało się ustalić właściciela zwierzęcia, a z uwagi na fakt, że nie była to pierwsza tego typu interwencja, właściciel został ukarany mandatem.

29.12.2022r. na terenie jednego z miejskich placów zabaw, ujawniono dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Interwencja zakończyła się nałożeniem mandatów.

30.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach, na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych. Wystawiono wezwania do stawienia się w komendzie.

30.12.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. do osoby, która zaśmieciła miejsce publiczne. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

31.12.2022r. przeprowadzono interwencję w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który nie potrafił wstać i iść o własnych siłach. W związku z tym, został umieszczony w izbie wytrzeźwień.

1.01.2023r. przeprowadzono interwencję ws. psa, który znajdował się bez opieki. Zwierzę prawdopodobnie uciekło wystraszone fajerwerkami. Pies niestety nie miał czipa i został przekazany do schroniska.