Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 5.12.2022r. – 18.12.2022r.

5.12.2022r. podczas kolejnych zielonych kontroli nieruchomości, ujawniono dwa wykroczenia. W jednym z przypadków sprawca wykroczenia został ukarany za niewłaściwe pozbywanie się odpadów, a w drugim skierowany został wniosek o ukaranie do sądu, w związku z ujawnionym spalaniem odpadów.

5.12.2022r. w godzinach wieczornych, przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który miał myśli samobójcze. Po interwencji pogotowia, mężczyzna został umieszczony w izbie wytrzeźwień.

5.12.2022r. w stosunku do trzech sprawców wykroczeń drogowych, zastosowano mandaty karne. Wystawione zostały również dalsze wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

6.12.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. psów, które biegały bez opieki. Ustalono właściciela zwierząt i pouczono go o ciążących na nim obowiązkach.

6.12.2022r. podczas jednej z zielonych kontroli nieruchomości, ujawniono wykroczenie związane z naruszeniem przepisów uchwały antysmogowej woj. śląskiego. Właściciel nieruchomości używał starego pieca C.O. Ukarany został mandatem i zobowiązany do wymiany źródła ciepła.

7.12.2022r. przeprowadzono interwencje ws. nietrzeźwej kobiety, która idąc wzdłuż ruchliwej drogi, miała bardzo duże problemy z poruszaniem się. Kobieta została przewieziona do miej. zamieszkania i przekazana pod opiekę syna.

7.12.2022r. przeprowadzono interwencję dotyczącą spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

8.12.2022r. w godzinach wieczornych, podczas patrolu jednej z ulic, zauważono kierującego rowerem, który poruszał się po jezdni bez wymaganego oświetlenia. Sprawca wykroczeni został ukarany mandatem.

8.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o rannym, prawdopodobnie potrąconym kocie. Zwierzę zostało zabezpieczone i przekazane pod opiekę weterynarza.

9.12.2022r. w godzinach nocnych, przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwej osoby. Koniecznym okazało się umieszczeni jej w izbie wytrzeźwień.

9.12.2022r. ujawniono zanieczyszczenie jednej z ulic. Ustalono sprawcę wykroczenia i zobowiązano go do usunięcia nieprawidłowości.

9.12.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, a także kilka innych patroli policji, interweniowało ws. awantury na karczmie piwnej. Jeden z uczestników umieszczony został w izbie wytrzeźwień, a w miejscu interwencji przywrócono porządek.

10.12.2022r. przeprowadzone zostały intensywne kontrole Rynku i przyległych ulic, pod kątem prawidłowości parkowania. Łącznie wystawiono 4 wezwania do stawienia się w naszej komendzie.

11.12.2022r. w związku z bardzo intensywnymi opadami śniegu, przeprowadzono szczegółowe kontrole miasta. Zauważone nieprawidłowości, była niezwłocznie przekazywane do firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg.

11.12.2022r. przeprowadzono interwencje ws. psa bez opieki. Zwierzę nie posiadało czipa, który pozwoliłby ustalić właściciela zwierzęcia i przekazane zostało do schroniska.

12.12.2022r. przeprowadzono kolejną interwencje ws. psa bez opieki. Zwierzę nie posiadało czipa, który pozwoliłby ustalić właściciela zwierzęcia i przekazane zostało do schroniska.

12.12.2022r. w stosunku do dwóch sprawców wykroczeń drogowych, zastosowano postępowanie mandatowe.

12.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o drzewie, która powaliło się na ul. Wita. Zgłoszenie potwierdzono, miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone do czasu przybycia OSP.

14.12.2022r. strażnicy ujawnili niebezpieczne nawisy śnieżne na dachu jednej z kamienic na terenie Rynku. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a na miejsce wezwano OSP, które zajęło się usunięciem nieprawidłowości.

14.12.2022r. w godzinach wieczornych, przeprowadzono interwencję ws. nietrzeźwego mężczyzny, który spał na jednej z klatek schodowych. Z uwagi na niskie temperatury, a także wyraźne problemy w poruszania się mężczyzny, został on umieszczony w izbie wytrzeźwień.

15.12.2022r. strażnicy przeprowadzili interwencję ws. rannego/osłabionego łabędzia. Zwierzę zostało przekazane lekarzowi weterynarii.

15.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. drzewa, która powaliło się na jedną z dróg. Zgłoszenie zostało potwierdzone. Miejsce zdarzenia zabezpieczono do czasu przybycia OSP.

15.12.2022r. z uwagi na trudne, zimowe warunki na drogach, przeprowadzone zostały kontrole pod kątem przejezdności dróg. Zauważone nieprawidłowości zostały niezwłocznie przekazywane do firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg.

17.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nisko zwisających konarów drzew, które zagrażają powaleniem i przez to bezpieczeństwu pieszych. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i zabezpieczono do czasu przyjazdu PSP.

18.12.2022r. w ramach prowadzonych zielonych kontroli nieruchomości, ujawniono spalanie odpadów w piecu CO. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

18.12.2022r. podczas pieszego patrolu centrum miasta, ujawniono dwa luźno biegające psy. Strażnicy ustalili właściciela zwierząt, a co za tym idzie sprawcę wykroczenia, i z uwagi na fakt, że nie było to pierwsze tego typu wykroczenie właściciela psów, sprawę zakończono poprzez nałożenie mandatu.

18.12.2022r. przeprowadzono kontrolę wypełniania przez właścicieli nieruchomości, obowiązków związanych z sezonem zimowym (odśnieżaniem chodników, usuwaniem zagrażających sopli i nawisów śnieżnych). W sytuacji ujawnienia nieprawidłowości w tym zakresie, sprawcy wykroczeń byli pouczani i obligowani do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.