Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 21.11.2022r. – 4.12.2022r.

21.11.2022r. podczas kontroli jednego z osiedli wielorodzinnych, ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawiono wezwania do stawienia się w naszej komendzie.

21.11.2022r. czterech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi.

21.11.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. spalania odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

22.11.2022r. podczas patrolu jednej z ulic, ujawniono zanieczyszczenie jezdni. Sprawca wykroczenia został pouczony i zobowiązany do uprzątnięcia jezdni.

22.11.2022r. na jednej z ulic, ujawniono awarię wodociągu. Zgłoszenie przekazano do RPWiK.

23.11.2022r. ujawniono niszczenie zieleni, poprzez postój na niej pojazdu. Kierujący został ukarany mandatem.

24.11.2022r. przeprowadzono kilka kolejnych zielonych kontroli nieruchomości, podczas których sprawdzano realizację obowiązków, nałożonych na właścicieli nieruchomości.

24.11.2022r. na jednej z ulic, ujawniono niedostosowanie się do znaku „zakaz zatrzymywania się”. Dwóch kierujących ukarano mandatami.

25.11.2022r. podczas jednej z kontroli nieruchomości, ujawniono wykroczenie polegające na wykorzystywaniu niezgodnego z zapisami uchwały antysmogowej, źródło ciepła. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem. wyznaczony został również termin rekontroli.

25.11.2022r. Przeprowadzona została interwencja w sprawie psa bez opieki. Zwierzę nie posiadało czipa i zostało przekazane do schroniska.

26.11.2022r. w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, przeprowadzono kontrole warunków, w których przebywają psy.

27.11.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie od starszej Pani, która nie pochodziła z terenu naszego miasta i się w nim zagubiła. Skierowany na miejsce patrol, udzielił jej odpowiedniej pomocy.

27.11.2022r. podczas patrolu jednego z osiedli wielorodzinnych, stwierdzono zaśmiecone miejsca. Zgłoszenie, w sprawie uprzątnięcia wskazanych miejsc, przekazane zostało do odpowiednich służb.

28.11.2022r. przeprowadzona została interwencja, w stosunku do osoby, która zaśmieciła miejsce publiczne. Sprawca wykroczenia, ukarany został mandatem.

28.11.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach, na terenie jednego z osiedli. Na miejscu, zgłoszenie potwierdzono i wystawiono wezwanie do stawienia w naszej jednostce.

29.11.2022r. Podczas pieszego patrolu jednego z osiedli wielorodzinnych, ujawniono kilka nieprawidłowości. Jedna osoba została ukarana mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Wystawiono również kilka wezwań do stawienia się w komendzie, w związku z ujawnionymi wykroczeniami drogowymi.

29.11.2022r. czterech sprawców wykroczeń drogowych, którzy zgłosili się do naszej jednostki w związku z wcześniej popełnionymi wykroczeniami, ukarano mandatami.

30.11.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie kierującego, który zaparkował swoje auto na przejściu dla pieszych. Kierujący, ukarany został mandatem.

30.11.2022r. w stosunku do dwóch sprawców wykroczeń, którzy zgłosili się do komendy, w związku z wcześniej popełnionymi wykroczeniami, zastosowano pouczenia.

1.12.2022r. ujawniono kolejne wykroczenie, związane z parkowanie samochodu na przejściu dla pieszych. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem.

2.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o osobie, która wycinała drzewo na publicznym terenie. Na miejscu ujęto sprawcę czynu. Ze wstępnych ustaleń okazało się, że prace te były wykonywane bezprawnie a szkoda jest znaczna.

2.12.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach, na terenie osiedla wielorodzinnego. Na miejscu, wystawiono łącznie siedem wezwań do stawienia w naszej komendzie.

3.12.2022r. podczas zielonych kontroli nieruchomości, ujawniono wykroczenie związane z nieprawidłowym obchodzeniem się z nieczystościami ciekłymi. Sprawca wykroczenia, ukarany został mandatem i zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

3.12.2022r. w związku ze zgłoszeniem, przeprowadzono kontrole warunków przebywania psów.

4.12.2022r. w związku z Barbórką, zabezpieczono uroczystości związane z tym świętem. Szczególnym nadzorem, objęty został również teren odpustu przy parafii św. Barbary.