Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 7.11.2022r. – 20.11.2022r.

7.11.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi.

7.11.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa, który pozostał sam w mieszkaniu, gdyż jego właściciel został dzień wcześniej zabrany do szpitala. Strażnicy ustalili członków rodziny właściciela psa, którzy zobowiązali się do przejęcia opieki nad zwierzęciem.

7.11.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. pojazdów zaparkowanych na zieleńcach, na terenie jednego z osiedli. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono. Wystawiono wezwanie do stawienia się w komendzie.

8.11.2022r. podczas kontroli sposobu parkowania na ternie starówki, ujawniono kilka nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Wystawiono łącznie trzy mandaty, kierującym, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego.

8.11.2022r. przeprowadzono została interwencja ws. spalania odpadów. Sprawca tego wykroczenia ukarany został mandatem.

9.11.2022r. do Komendy, w związku z wcześniej wystawionymi informacjami o wykroczeniu, zgłosiło się kilku sprawców wykroczeń. Dwie osoby ukarano mandatami, a w stosunku do trzech kolejnych, zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

9.11.2022r. przeprowadzonych zostało kilka kolejnych zielonych kontroli nieruchomości.

10.11.2022r. w stosunku do czterech sprawców wykroczeń drogowych, którzy zgłosili się do komendy w związku z wcześniej popełnionymi wykroczeniami, zastosowano pouczenia.

10.11.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi.

11.11.2022r. W związku z obchodami Święta Niepodległości, zabezpieczono miejskie uroczystości tego święta.

12.11.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwej osoby, która leżała na ternie jednej ze ścieżek rowerowych.

12.11.2022r. mandatem, ukarano osobę, która nie zachowała środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

13.11.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. zakłócania spokoju, poprzez głośne puszczanie muzyki. Sprawca wykroczenia został pouczony i zobowiązany do ściszenia muzyki, co uczynił.

13.11.2022r. mandatem, ukarany został kierujący motorem typu cross, który niszczył zieleniec na terenie jednej z ulic.

14.11.2022r. podczas kontroli jednej z ulic, strażnicy ujawnili bardzo duże zadymienie, którego źródłem był dym z komina. Po przeprowadzonej kontroli, okazało się, że dochodzi do spalania paliwa zabronionego przez zapisy uchwały antysmogowej. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem i skorzystał z prawa do odmowy jego przyjęcia. Pamiętać jednak należy, że w takiej sytuacji obligatoryjnie kierowany jest wniosek o ukaranie do Sądu.

14.11.2022r. w godzinach wieczornych, przeprowadzone zostały interwencje w sprawie kierujących rowerami, którzy poruszali się po drodze bez wymaganego oświetlenia. W obu przypadkach, interwencje zakończyły się mandatami.

16.11.2022r. przeprowadzone były intensywne kontrole sposobu parkowania na terenie starówki. Trzech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami karnymi.

16.11.2022r. Przeprowadzono kilka kolejnych zielonych kontroli nieruchomości.

17.11.2022r. ujawniono awarie sygnalizacji świetlnej, na terenie jednego ze skrzyżowań w mieście. Zgłoszenie przekazane zostało do odpowiednich służb.

17.11.2022r. ujawniono zabrudzoną jezdnię jednej z dróg na terenie miasta. Sprawca czynu został pouczony i zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia jezdni, co niezwłocznie uczynił.

18.11.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i wystawiono 10 wezwań do stawienia się w naszej jednostce.

18.11.2022r. strażnicy udzielili pomocy osobie bezdomnej i umieścili ją w noclegowni.

20.11.2022r. przeprowadzono interwencje ws. psa pozostawionego bez opieki.

20.11.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, na ternie jednego z osiedli wielorodzinnych. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i wystawiono wezwania do stawienia się w naszej jednostce.