Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 01.08.2022r. – 14.08.2022r.

1.08.2022r. przeprowadzono cztery zielone kontrole, pod kątem realizacji obowiązków, ciążących na właścicielach nieruchomości.

1.08.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. pożaru traw przy ul. Jagiełły. Na miejscu zgłoszenie zostało potwierdzone, wezwano straż pożarną a miejsce zabezpieczono do czasu ich przyjazdu.

2.08.2022r. przeprowadzono interwencję ws. bezpańskiego, chorego kota, który znajdował się na przy jednej z ulic Starówki.

2.08.2022r. podczas kontroli Łysiny, ujawniono dwa nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawione zostały wezwania do stawienia się w komendzie.

3.08.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

3.08.2022r. mandatem ukarany został sprawca wykroczenia, który wyrzucał gruz. Został również zobowiązany do uprzątnięcia terenu.

4.08.2022r. dwie osoby, spożywające alkohol w miejscu publicznym, ukarane zostały mandatami.

4.082022r. przeprowadzono kolejne cztery zielone kontrole.

5.08.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. spalania odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

5.08.2022r. przeprowadzono interwencję ws. bezdomnej osoby, która znajdowała się na klatce schodowej, jednego z budynków wielorodzinnych. Mężczyzn odmówił oferowanej mu pomocy i opuścił teren.

8.08.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski przeprowadzili interwencje ws. grupy młodzieży, która zachowywała się niewłaściwie w miejscu publicznym.

8.08.2022r. podczas pieszego patrolu, ujawniono niezabezpieczoną studzienkę, która stwarzała zagrożenie dla pieszych. Miejsce doraźnie zabezpieczono i informację przekazano do odpowiednich służb.

9.08.2022r. wykonano kolejne zielone kontrole.

10.08.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. osoby bezdomnej, która znajdowała się na terenie jednych z ogródków działkowych. Odmówiła przyjęcia oferowanej pomocy i oddaliła się z miejsca interwencji.

10.08.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, przeprowadzili dwie interwencje w sprawie spożywania alkoholu w miejscu publicznym. W obu przypadkach, sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami.

11.08.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie właściciela nieruchomości, który wystawiał odpady niezgodnie z przyjętym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Bierunia.

11.08.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o konarach drzewa, które spadły na jezdnię ul. Wawelskiej. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że działania w tym zakresie prowadzi już OSP.

11.08.2022r. strażnicy ujawnili kilka podrzuconych worków z odpadami. Ustalono sprawcę wykroczenia, który ukarany został wysokim mandatem.

11.08.2022r. przeprowadzono interwencję ws. grupki młodzieży, która zachowywała się niewłaściwie. Interwencje zakończyła się wystawieniem trzech mandatów za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

13.08.2022r. przeprowadzone zostały wzmożone kontrole w rej. ul. Granitowej, z uwagi na odbywający się tam festyn.

14.08.2022r. mandatem ukarano osobę, która spożywała alkohol w miejscu publicznym.

14.08.2022r. ujawniono sprzedaż alkoholu osobie nieletniej. Z uwagi na fakt, że czyn ten nosi znamiona przestępstwa, sprawa została przekazana skierowanej na miejsce Policji.