Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 18.07.2022r. – 29.07.2022r.

18.07.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

18.07.2022r. przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości, pod kątem realizacji obowiązków nałożonych na ich właścicieli.

19.07.2022r. w przypadku dwóch sprawców wykroczeń drogowych, zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

20.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. osoby, która spożywała alkohol w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia, ukarany został mandatem.

20.07.2022r. przeprowadzono intensywne kontrole parkowania w rej. Łysiny. W związku z nieprawidłowym parkowaniem wystawiono pięć wezwań do stawienia się w naszej jednostce, a dwie osoby na miejscu ukarano mandatami karnymi.

20.07.2022r. Podczas jednej z kontroli posesji, ujawniono poważne nieprawidłowości przy pozbywaniu się odpadów. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

21.07.2022r. mandatem ukarana została osoba, która paliła papierosy na terenie jednego z placów zabaw.

21.07.2022r. dwukrotnie przeprowadzono interwencje ws. wjazdu do lasu, bez wymaganego zezwolenia. Sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami.

21.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nietrzeźwego mężczyzny, który leżał przed blokiem jednego z osiedli mieszkaniowych. Osobę, w celach opiekuńczych, przewieziono do izby wytrzeźwień.

21.07.2022r. przeprowadzono interwencję ws. Spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

22.07.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, udzielili wsparcia załodze pogotowia ratunkowego, podczas udzielania pomocy nietrzeźwej osobie. Następnie przewieziono ją do izby wytrzeźwień.

23.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, na terenie jednego z osiedli wielorodzinnych. Zgłoszenie zostało potwierdzone. Na miejscu, wystawione zostały dwa wezwania do stawienia się w naszej jednostce i jeden mandat karny.

23.07.2022r. na prośbę dyżurnego KPP w Bieruniu, przeprowadzona została interwencja ws. nietrzeźwej osoby przy jednym z bloków wielorodzinnych. Mężczyznę przewieziono do izby wytrzeźwień.

24.07.2022r. Podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny: wystawiono trzy wezwania do stawienia się w naszej jednostce, dwie osoby ukarano mandatami, w przypadku jednej interwencja zakończyła się na pouczeniu.

24.07.2022r. w trakcie patrolu ul. Warszawskiej, zauważono awarię sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu z ul. Wawelską. Zgłoszenie przekazane zostało do pogotowia sygnalizacyjnego.

25.07.2022r. mandatem zakończyła się interwencja w sprawie mężczyzny spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

25.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. plamy substancji ropopochodnej na ul. Kossaka. Na miejscu zgłoszenie zostało potwierdzone. Miejsce zabezpieczono do czasu przyjazdu na miejsce załogi OSP.

25.07.2022r. mandatem zakończyła się interwencja ws. osoby, która zaparkowała swój pojazd na zieleńcu.

26.07.2022r. przeprowadzono interwencję ws. usiłowania spożycia alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia mandatu i w związku z powyższym, sprawa zostanie skierowana do sądu.

26.07.2022r. przeprowadzone zostały dwie interwencje ws. rowerzystów, którzy poruszali się po drodze publicznej bez wymaganego oświtlenia. Obie osoby ukarano mandatami. Jeden z kierujących okazał się nietrzeźwy. Sprawę w tym zakresie przejęła policją a sprawca tego czynu ukarany został bardzo wysokim mandatem.

27.07.2022r. mandatem ukarano osobę, która zaśmieciła chodnik.

27.07.2022r. przeprowadzone zostały kolejne zielone kontrole.

27.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

28.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. nietrzeźwej osoby.

29.07.2022r. przeprowadzono interwencje ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a sprawców wykroczenia ukarano mandatami.

29.07.2022r. dwóch sprawców wykroczeń drogowy, ukarano mandatami.