Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 4.07.2022r. – 17.07.2022r.

4.07.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowy, ukarano mandatami karnymi. Wystawiono również dwa wezwania, celem stawienia się w naszej jednostce.

4.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. osoby spożywającej alkohol w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem.

4.07.2022r. podczas kontroli ul. Węglowej, ujawniono uszkodzenie stacji naprawy rowerów. Zgłoszenie, celem naprawy urządzenia, przekazano do odpowiedniej komórki urzędu miejskiego.

5.07.2022r. mandatem karnym zakończyła się interwencja w sprawie właściciela psa, który wypuszczał swoje zwierzę bez opieki.

5.07.2022r. w związku z wypadkiem, który miał miejsce na DK-44 w Babicach, kierowano pojazdy ciężarowe na objazd (DK-44 była dla nich zamknięta). Całe działania trwały łącznie kilka godzin.

6.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa bez opieki, który znajdował się na terenie jednego z zakładów na terenie miasta. Pies nie posiadał czipa, ale dzięki udostępnieniu informacji na profilu w mediach społecznościowych naszej jednostki, właściciel został ustalony. Odebrał psa i został pouczony o ciążących na nim obowiązkach.

6.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. kierującego pojazdem, który pomimo zmroku nie miał obowiązkowego oświetlenia.

7.07.2022r. podczas patrolu, ujawniono wyciek z hydrantu. Zgłoszenie zostało przekazane do RPWiK.

7.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. zatrzymania pojazdu zbyt blisko skrzyżowania. Kierujący otrzymał zgłoszenie celem stawienia się w naszej jednostce.

8.07.2022r. przeprowadzona została nietypowa interwencja ws. rannego gołębia. Dzięki obrączce, którą posiadało zwierzę, udało się ustalić jego właściciela i ptak został mu zwrócony.

8.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie intensywnego zadymiania z komina jednej z posesji. Na miejscu przeprowadzona została kontrola, która nie stwierdziła spalania odpadów, zabronionych paliw czy innych nieprawidłowości.

9.07.2022r. przeprowadzonych zostało pięć kolejnych zielonych kontroli nieruchomości.

10.07.2022r. przeprowadzone zostały kontrole parkowania w rej. Łysiny. Dwóch sprawców wykroczeń pouczono.

10.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym, na terenie centrum przesiadkowego. Sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia mandatu i w związku z powyższym skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

11.07.2022r. dwóch sprawców wykroczeń, polegających na zaśmieceniu miejsca publicznego ukarano mandatami.

11.07.2002r. przeprowadzone zostały kontrole parkowania w rej. Starówki. Stosowane były pouczenia i mandaty karne, w związku z ujawnionymi wykroczeniami drogowymi.

11.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. bezpańskiego psa, który znajdował się w pobliżu jednego ze sklepów. Zwierzę nie posiadało czipa i w konsekwencji zostało przekazane do schroniska.

12.07.2022r. przeprowadzona została interwencja ws. niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa. Właściciel, a zarazem sprawca wykroczenia, ukarany został mandatem.

13.07.2022r. przeprowadzonych zostało kolejnych sześć zielonych kontroli.

14.07.2022r. dyżurny otrzymał informację o rowerze, który znajduje się w rowie przy wysokiej skarpie. Skierowany na miejsce patrol nie ujawnił właściciela. Rower został zabezpieczony i przekazany do biura rzeczy znalezionych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

14.07.2022r. przeprowadzona została nietypowa interwencja, w sprawie grupy łabędzi, która spacerowała po ruchliwych drogach miasta, stwarzając tym samym zagrożenie w ruchu drogowym i dla siebie samych. Zwierzęta przetransportowano do rzeki Mlecznej.

15.07.2022r. przeprowadzono kolejne cztery zielone kontrole.

15.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa bez opieki, który znajdował się w rejonie jednego z placów zabaw. Zwierzę przekazane zostało do schroniska.

16.07.2022r. osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym, ukarane zostały mandatami.

17.07.2022r. dwukrotnie interweniowano w sprawie spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Łącznie trzy osoby, ukarane zostały mandatami.

17.07.2022r. dwóch kierujących, którzy wjechali do lasu bez stosownego zezwolenia, ukarano mandatami.