Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 21.06.2022r. – 3.07.2022r.

21.06.2022r. dyżurny dwukrotnie, w ciągu dnia, otrzymał zgłoszenie ws.rannych ptaków. W obu przypadkach, zwierzęta przekazana zostały weterynarzowi.

22.06.2022r. wykonano cztery kontrole nieruchomości, pod kątem realizowania przez ich właścicieli, ciążących na nich obowiązków.

22.06.2022r. patrol ujawnił sprzedaż alkoholu osobie nieletniej. Sprawa przekazana została policji a nieletniego pod opiekę rodziców.

23.06.2022r. podczas patrolu znaleziono rannego psa. Zwierzę zostało zabezpieczone i przekazane pod opiekę lekarza weterynarii.

24.06.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, przeprowadzili interwencję w sprawie spożywania alkoholu na terenie jednego z osiedli mieszkaniowych. Trzech sprawców ukarano mandatami.

24.06.2022r. dwukrotnie, w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych, zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

25.06.2022r. zabezpieczono imprezę Nocy Świętojańskiej, podczas której dwukrotnie podjęto interwencje stosunku do nietrzeźwych mężczyzn. W obu przypadkach przewieziono ich do miejsca zamieszkania i przekazana pod opiekę rodziny.

26.06.2022r. przeprowadzono intensywne kontrole w rej. ul. Kossaka i przyległych, pod kątem odbywającego się tam odpustu.

26.06.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowych, ujawnionych w rej Łysiny, ukarano mandatami karnymi.

27.06.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. psa bez opieki. Zwierzę nie posiadało czipa i przekazane zostało pod opiekę schroniska.

27.06.2022r. dwóch mężczyzn, spożywających alkohol w miejscu publicznym, ukaranych zostało mandatami karnymi.

28.06.2022r. w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, przeprowadzona została kontrola warunków przetrzymywania psa.

28.06.2022r. wykonano cztery zielone kontrole nieruchomości.

28.06.2022r. trzy osoby, spożywające alkohol w miejscu publicznym, ukarano mandatami karnymi.

29.06.2022r. mandatem ukarany został sprawca spalania odpadów.

29.06.2022r. trzech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami.

29.06.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie psa bez opieki, który błąkał się w rej Rynku. Zwierzę nie posiadało czipa i przekazane zostało do schroniska.

29.06.2022r. do naszej siedziby zgłosiła się dziewczynka, której koleżanka obawiała się os, które jak się okazało miały swoje gniazda wewnątrz jednego z urządzeń na terenie skateparku. Dziewczynce udzielono pomocy w bezpiecznym opuszczeniu skateparku, a na miejsce wezwano OSP Bieruń Nowy, które zajęło się usunięciem os.

30.06.2022r. przeprowadzona została interwencja w sprawie dwóch nietrzeźwych mężczyzn. W celach opiekuńczych umieszczono ich w izbie wytrzeźwień w Chorzowie.

30.06.2022r. podczas patrolu wału rzeki Mlecznej, zauważono dziwnie zachowującego się chłopca. Okazało się, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zajęło się nieletnim i przetransportowało do szpitala w Tychach.

30.06.2022r. w godz. późnowieczornych, przeprowadzona została kolejna interwencja ws. nietrzeźwego mężczyzny, który znajdował się na terenie jednego ze sklepów. Mężczyzna umieszczony został w izbie wytrzeźwień.

1.07.2022r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski przeprowadzili interwencje ws. spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Sprawców wykroczenia ukarano mandatami.

1.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. nietrzeźwego mężczyzny, który opiekował się dwoma kilkuletnimi chłopcami. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i na wezwano policję. W konsekwencji interwencji, małoletni przekazani zostali do rodziny zastępczej. 

2.07.2022r. sześciu sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami. Wystawione zostały także wezwania w związku z innymi, nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami.

2.07.2022r. dyżurny otrzymał zgłoszenie ws. dwóch mężczyzn, którzy wyrwali i zabrali kwiaty z miejskich kwietników. Sprawców wykroczenia ustalono i sporządzono stosowną dokumentację, która następnie przekazana została policji.