Wybrane interwencje z notatnika strażnika w okresie 11.10.2021 r. – 24.10.2021 r.

11.10.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziały Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, przeprowadzono kontrole nieruchomości pod kątem realizacji obowiązków spoczywających na ich właścicielach.

11.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie potraconego kota, który znajdował się na jezdni jednej z ulic. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę weterynarza.

12.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie bezpańskiego psa. Zwierzę zostało przekazane do schroniska.

12.10.2021 r. na dwóch sprawców wykroczeń drogowy, nałożono mandaty karne.

13.10.2021 r. na sprawcę wykroczenia, polegającego na niszczeniu zieleni na terenie jednego z osiedli, nałożono wysoki mandat karny.

13.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w rej. wjazdu na teren K.S. Unia przy ul. Chemików.

14.10.2021 r. strażnicy udzielili pomocy przedmedycznej starszej osobie, która przewróciła się na chodniku. Osobę ostatecznie przekazano pod opiekę pogotowia ratunkowego.

14.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie braku oświetlenia ulicznego przy jednej z ulic.

15.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie psa, który biegał bez opieki. Ustalono właściciela, przekazano mu zwierzę i pouczono o ciążących na nim obowiązkach.

15.10.2021 r. w stosunku do dwóch sprawców wykroczeń drogowych, zastosowane zostały mandaty karne.

15.10.2021 r. na ul. Granitowej odnaleziony został portfel, który następnie powrócił do właściciela.

16.10.2021 r. przeprowadzono interwencję w sprawie bezpańskiego psa. Na miejsce skierowani zostali pracownicy schroniska.

16.10.2021 r. w godzinach wieczornych, dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu przy ul. Węglowej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie i wystawił wezwanie.

17.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie poturbowanego psa, który znajdował się przy ul. Warszawskiej. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę lekarza weterynarii.

17.10.2021 r. w godz. wieczornych zabezpieczono miejsce akcji gaśniczej przy ul. Latochy.

18.10.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziały Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, przeprowadzono kontrole nieruchomości pod kątem realizacji obowiązków spoczywających na ich właścicielach.

18.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie zaśmieconej jezdni.

19.10.2021 r. podczas patroli os. Granitowego, wystawiono wezwania w związku z parkowaniem pojazdów na zieleńcach. Wezwania były również zastosowanego w przypadku nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w rej. Rynku.

19.10.2021 r. w stosunku do dwóch sprawców wykroczeń drogowych, zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

20.10.2021 r. strażnicy zwrócili się do właścicieli kilku posesji, którzy zbyt wcześnie wystawiali swoje odpady przed teren swojej nieruchomości. Odpady zostały uprzątnięte

21.10.2021 r. strażnicy wystawili łącznie aż siedem wezwań właścicielom pojazdów, którzy w sposób nieprawidłowy zaparkowali je na zieleńcach.

21.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w stosunku do osoby nietrzeźwej, która następnie udała się do miejsca zamieszkania.

21.10.2021 r. Przeprowadzona została interwencja w sprawie mocno pochylonych drzew przy ul. Wita, które mogły stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym. Zgłoszenie przekazano do PSP.

22.10.2021 r. na sprawcę wykroczenia, polegającego na spalaniu odpadów, nałożony został mandat karny.

22.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie dwóch pojazdów, które blokowały przejazd w rej. przychodni przy ul. Granitowej.

23.10.2021 r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski, przeprowadzili interwencję w sprawie dwóch osób, które w miejscu gdzie wciąż obowiązuje taki nakaz, nie nosili maseczki ochronnej.

24.10.2021 r. strażnicy przeprowadzili interwencję w sprawie czterech osób, które zaśmieciły teren Plant Karola. Sprawcy wykroczenia posprzątali teren a następnie zostali pouczeni.