Wybrane interwencje z notatnika strażnika w okresie 27.09.2021 r. – 10.10.2021 r.

27.09.2021 r. podczas kontroli ul. Jaworowej, na terenie leśnym ujawniono podrzucone odpady gabarytowe. Po zgłoszeniu tego faktu właścicielowi terenu, odpady zostały usunięte.

27.09.2021 r. trzech sprawców wykroczeń drogowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

28.09.2021 r. przeprowadzone zostały wzmożone kontrole przestrzegania przepisów ruchu drogowego: trzech sprawców wykroczeń ukarano mandatami, czterech pouczono, wystawiono trzy wezwania w związku z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami.

28.09.2021 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie prawdopodobnie chorej sarny, która leżała na polu w rej. ul. Ekonomicznej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Powiadomione zostały odpowiednie służby.

29.09.2021 r. podczas kontroli os. Granitowego wystawione zostały trzy wezwania w związku z nieprawidłowym parkowaniem.

29.09.2021 r. przeprowadzona została kontrola w związku z podejrzeniem spalania odpadów na terenie jednej z nieruchomości. Na miejscu przeprowadzono kontrolę z zakresu ochrony środowiskai.

29.09.2021 r. w godzinach wieczornych, dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na terenie jednego z osiedli. Na miejscu zgłoszenie potwierdzono i wystawiono wezwanie do stawienia się w komendzie.

30.09.2021 podczas kontroli ul. Łysinowej ujawniono na zakręcie plamę substancji ropopochodnej, która stwarzać mogła zagrożenie w ruchu drogowym. Plama została zneutralizowana.

1.10.2021 r. patrol SM ujawnił, przy ul. Ofiar Oświęcimskich, podrzucony worek z odpadami. W toku dalszych czynności udało się ustalić sprawcę wykroczenia i ukarać go wysokim mandatem karnym.

1.10.2021 r. W stosunku do ujawnionych sprawców wykroczeń drogowych: zastosowano jeden mandat karny, jedno pouczenia i wystawiono jedno wezwanie do stawienia się w komendzie.

2.10.2021 r. strażnicy, wspólnie z policjantami, interweniowali w sprawie próby samobójczej – mężczyzna chciał rzucić się pod pociąg. Osoba została ujęta i przekazana załodze pogotowia ratunkowego, które podjęło decyzje o umieszczeniu go w szpitalu.

3.10.2021 r. dyżurny otrzymał nietypowe zgłoszenie. Dotyczyło agresywnego psa, który nie chciał wypuścić swojego właściciela z pokoju. Wezwani na miejsce pracownicy schroniska zajęli się agresywnym zwierzęciem.

4.10.2021 r. Wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, przeprowadzone zostały kontrole posesji pod kątem realizacji obowiązków przez ich właścicieli.

5.10.2021 r. podczas kontroli os. Granitowego ujawnione zostały nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawione zostały trzy wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

5.10.2021 r. sprawca wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsca publicznego, ukarany został mandatem karnym.

5.10.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

5.10.2021 r. podczas kontroli terenu tzw. Paciorkowców, odnaleziony został telefon komórkowy, który następnie przekazany został do biura rzeczy znalezionych.

6.10.2021 r. podczas kontroli os. Granitowego, ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawione zostały trzy wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

6.10.2021 r. na dwóch sprawców wykroczeń drogowych, nałożony został mandat karny.

7.10.2021 r. dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, ukaranych zostało mandatami.

7.10.2021 r. w związku ze zgłoszeniem mieszkańca, przeprowadzona została kontrola warunków, w których przebywa pies.

8.10.2021 r. podczas patrolu ujawnione zostały przepełnione kontenery na odzież używaną. Zgłoszenie ,w sprawie ich uprzątnięcia, przekazane zostało do ich właściciela.

8.10.2021 r. przeprowadzono interwencje w sprawę pojazdu, który blokował wyjazd.

9.10.2021 r. mandatem karnym zakończyła się interwencja w sprawie kierowcy, który nie dostosował się bo znaku „zakaz zatrzymywania się”

9.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który znajdował się w rej. jednego ze sklepów. Mężczyzna przewieziony został do miejsca zamieszkania i przekazany pod opiekę rodziny.

10.10.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie włączonego alarmu na terenie jednego z budynków komunalnych.

10.10.2021 r. mandatem ukarany został sprawca wykroczenia drogowego.