Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 13.09.2021 r. – 26.09.2021 r.

13.09.2021 r. pies, który biegał bez opieki, przekazany został do schroniska.

13.09.2021 r dyżurny otrzymał zgłoszenie o gnieździe szerszeni, które znajdowało się w rej. placu zabaw przy ul. Chemików. Gniazdo zostało usunięte.

13.09.2021 r. wystawione zostały łącznie 3 wezwania nieprawidłowo zaparkowanym na Rynku pojazdom.

14.09.2021 r. przeprowadzona została interwencja, w związku z odpadami gabarytowymi wystawionymi niezgodnie z obowiązującym regulaminem. Sprawca uprzątnął teren.

14.09.2021 r. dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na usiłowaniu spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zostało pouczonych.

15.09.2021 r. sprawca wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów, ukarany został mandatem.

15.09.2021 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej na jednym z bieruńskich osiedli. Na miejscu informację potwierdzono i zabezpieczono teren do czasu przybycia na miejsce policjantów drogówki.

16.09.2021 r. strażnicy wystawili dwa wezwania, w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rej. Starówki.

16.09.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie agresywnego psa, który wszedł na obca posesję. Zwierzę zostało odłowione przez pracowników schroniska.

17.09.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

17.09.2021 r. podczas patrolu ul. Granitowej ujawnione zostało wykroczenie polegające na niszczeniu zieleni poprzez parkowanie na niej pojazdami. Wystawione zostały wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

18.09.2021 r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski interweniowali w sprawie nietrzeźwego kierującego.

19.09.2021 r. czterech sprawców wykroczeń drogowych ukarano mandatami karnymi.

20.09.2021 r. przeprowadzono została interwencja w sprawie nietrzeźwej osoby, która znajdowała się w rej. ul. Warszawskiej. Koniecznym okazało się umieszczenie jej w izbie wytrzeźwień.

20.09.2021 r. w związku z pożarem hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów, patrol zabezpieczał miejsce zdarzenia.

21.09.201 r. wystawione zostały cztery wezwania właścicielom pojazdów, którzy zaparkowali swoje auta na zieleńcach.

21.09.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie zanieczyszczenia jezdni ul. Oświęcimskiej. Sprawca wykroczenia został pouczony a następnie uprzątnął jezdnię.

22.09.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który leżał w rejonie jednego ze sklepów. Po udzieleniu mu pomocy ze strony pogotowia ratunkowego, przewieziony został do izby wytrzeźwień.

22.09.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

22.09.2021 sprawca wykroczenia,polegającego na bezprawnym parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych, ukarany został wysokim mandatem. 

 

23.09.2021 r. przeprowadzono interwencję w sprawie dwóch osób spożywających alkohol w miejscu publicznym. Nałożone zostały mandaty karne.

23.09.2021 r. sprawca wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” ukarany został mandatem.

24.09.2021 r. na jezdni, w rej. skrzyżowania ul. Krakowskiej i Chemików ujawniono znaczącą ilość rozlanej substancji ropopochodnej. Z uwagi na śliskość zabezpieczono miejsce do czasu zneutralizowania substancji przez straż pożarną.

24.09.2021 r. bezdomna osoba, która spała w rej. bloków przy os. Granitowym, przewieziona została do noclegowni.

24.09.2021 r. czterech sprawców wykroczeń drogowych, ukarano mandatami. 24.09.2021 r. trzech sprawców wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, ukaranych zostało mandatami.

25.09.2021 r. osoba spożywająca alkohol w rej. centrum przesiadkowego przy ul. Zdrowia, ukarana została mandatem.

25.09.2021 r. przeprowadzone zostały kontrole pod kątem realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków, wynikających z regulaminu utrzymania porządku i czystości. Kilku osobom zwrócono uwagę na zbyt wczesne wystawianie odpadów przed nieruchomość.

26.09.2021 r. mandatem ukarano sprawcę spalania odpadów. 26.09.2021 r. mandatem ukarano osobę spożywającą alkohol w miejscu publicznym.