Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.

30.08.2021 r. Strażnicy interweniowali w sprawie psa, który biegał bez opieki w rej. ruchliwej drogi. Po sprawdzeniu, że zwierzę posiada czipa, ustalono jego właściciela. Zwierzę zostało mu zwrócone a właściciel pouczony o ciążących na nim obowiązkach.

30.08.2021 r. Sprawca wykroczenia polegającego na naruszeniu znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach” ukarany został mandatem karnym.

31.08.2021 r. w związku z intensywnymi opadami deszczu, wspólnie z PSP Tychy i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zrządzania Kryzysowego, koordynowano działania związane z wypompowywaniem wody z podtopionych posesji oraz niedopuszczeniem do podtopienia kolejnych – strażnicy dostarczali mieszkańcom worki z piaskiem.

1.09.2021 r. w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, przeprowadzana została akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, polegająca na kontrolach w rejonach przejść dla pieszych umiejscowionych przy szkołach.

1.09.2021 r. strażnicy dokonywali kontroli stanu rzek oraz przepustów.

2.09.2021 r. właściciel psa, który dopuścił do sytuacji, że jego zwierzę pozostało bez nadzoru, pouczony został za popełnione wykroczenie.

2.09.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie zanieczyszczonej jezdni. Sprawca wykroczenia został pouczony i uprzątnął jezdnię.

3.09.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych zostało pouczonych.

3.09.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie właściciela psa, który wypuszczał swoje zwierzę luzem i nie sprawował nad nim opieki, co było uciążliwe dla sąsiadów. Sprawca wykroczenia został pouczony.

4.09.2021 r. dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na niewłaściwym parkowaniu przy ul. Spyry, został pouczonych.

4.09.2021 r. przy ul. Królikowskiego ujawniono dwa miejsca, w których doszło do podrzucenia odpadów. Sporządzona została dokumentacja zdjęcia a dalsze czynności są w toku.

4.09.2021 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące martwej sarny. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie a zwierzę przekazane zostało pod opiekę lekarza weterynarii.

4.09.2021 r. podczas kontroli ul. Łysinowewj ujawniono dwa nieprawidłowo zaparkowane pojazdu. W związku z powyższym wystawione zostały wezwania celem stawienia się w naszej siedzibie.

5.09.2021 r. wspólny patrol strażnik miejski i policjant zabezpieczyli punkt szczepień tymczasowych, który znajdował się przy Kościele Św. Barbary.

5.09.2021 r. Dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu przy ul. Węglowej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie i ukarał sprawcę wykroczenia mandatem karnym.

6.09.2021 r. mandatem karnym ukarany został sprawca spalania odpadów.

6.09.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych zostało ukaranych MKK.

7.09.2021 r. podczas kontroli os. Granitowego ujawniono nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Wystawione zostały 3 wezwania do stawienia się w naszej jednostce.

7.09.2021 r. pouczono dwóch kierowców, którzy niestosowali się do znaku B-36

7.09.2021 r. dwóch sprawców wykroczenia polegającego na niszczeniu zieleni, ukaranych zostało mandatami karnymi.

8.09.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie psa bez opieki. Zwierzę nie posiadało czipa i przekazane zostało do schroniska.

8.09.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie właściciela nieruchomości, który niezgodnie z obowiązującym w naszym mieście regulaminem, wystawiał odpady.

8.09.2021 r. trzech sprawców wykroczeń drogowych zostało ukaranych mandatami.

8.09.2021 r. właściciel psa, który kolejny raz nie realizował ciążących na nim obowiązków, ukarany został mandatem.

9.09.2021 r. dwie osoby, spożywające alkohol w miejscu publicznym, ukarane zostały mandatami.

9.09.2021 r. wystawiono wezwania właścicielom trzech pojazdów, którzy zaparkowali swoje pojazdy w taki sposób, że doszło do zniszczenia zieleni.

9.09.2021 r. podczas patrolu ul. Warszawskiej zauważono pojazd, który blokuje ruch. Ustalono, że doszło do awarii. Strażnicy pomogli przepchnąć zepsuty pojazd, udrażniając w ten sposób ruch.

10.09.2021 r. dyżurny otrzymał nietypowe zgłoszenie w sprawie kota, który nie potrafi sam zejść z drzewa. Strażnicy ściągnęli przerażone zwierzę z drzewa.

12.09.2021 r. strażnicy interweniowali w sprawie nieprawidłowo działającej sygnalizacji świetlnej przy przejeździe kolejowym. Zgłoszenie przekazane zostało do odpowiednich służb a awaria usunięta.

11 i 12.09.2021 r. strażnicy zabezpieczali imprezy związane z Dniami Bierunia i Dożynkami.