Wybrane interwencje z notatnika strażnika za okres 2.08.2021 r. – 15.08.2021 r.

2.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie zanieczyszczonej jezdni ul. Logistycznej po, której została ona wyczyszczona.

2.08.2021 r. mandatem ukaranych zostało dwóch sprawców wykroczeń drogowych.

3.08.2021 r. przeprowadzono została kontrola w rej. parku kulturowego dla obszaru staromiejskiego pod kątem umieszczania tam banerów wbrew wprowadzonym przepisom. W uzgodnieniu z właścicielem usunięty został jeden baner.

3.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie gniazda szerszeni. Po zlokalizowaniu jego miejsca wezwano na miejsce Straż Pożarną w celu usunięcia zagrożenia dla mieszkańców.

3.08.2021 r. mandatem ukarany został sprawca spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

4.08.2021 r. podczas patrolu ul. Borowinowej zauważono duży odłamany konar drzewa, który wisiał bezpośrednio nad jezdnią i stwarzał zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów i przemieszczających się tam pieszych. Zabezpieczono miejsce do czasu przyjazdu na miejsce Straży Pożarnej, która usunęła konar.

4.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie śpiącego na ławce mężczyzny.

4.08.2021 r. Mandatami ukarano dwie osoby, które naruszyły zakaz wjazdu pojazdem silnikowym do nienależącego do nich lasu.

5.08.2021 r. Dyżurny zastosował pouczenie w odniesieniu do sprawcy wykroczenia drogowego, który zgłosił się do komendy w związku z wystawionym wcześniej wezwaniem.

6.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie rannej sarny, która znajdowała się na terenie jednej z posesji. Zwierzę przekazane zostało pod opiekę lekarza weterynarii.

6.08.2021 r. z uwagi na intensywne opady przeprowadzona została kontrola stanu wód w rzekach na terenie miasta.

7.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, którego stan spowodował konieczność umieszczenia go w izbie wytrzeźwień.

7.08.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukarano mandatami.

8.08.2021 r. strażnicy zastosowali pouczenie w sprawie osoby, która usiłowała spożyć alkohol w miejscu publicznym.

8.08.2021 r. dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukarano mandatami.

9.08.2021 r. podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny: wystawiono cztery wezwania, dwóch sprawców wykroczeń pouczono i dwóch ukarano mandatami.

9.09.2021 r. wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przeprowadzone zostały kontrole posesji pod kątem realizowania przez ich właścicieli nakazanych obowiązków.

10.08.2021 r. po zgłoszeniu mieszkańca, przeprowadzona została kontrola warunków przetrzymywania psa.

10.08.2021 r. podczas kontroli przestrzegania na terenie miasta przepisów ruchu drogowego: pouczono dwóch kierowców a trzech ukarano mandatami karnymi.

11.08.2021 r. przeprowadzona została interwencja w sprawie zakłócania ciszy nocnej.

11.08.2021 r. wraz z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przeprowadzone zostały kontrole siedmiu pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta.

12.08.2021 r. podczas kontroli ul. Starówki pouczono kierowców trzech nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

12.08.2021 r. ujawniono uszkodzenie sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Logistycznej i Oświęcimskiej. Zgłoszenie przekazane zostało do MZUiM w Tychach – zarządcy drogi.

12.08.2021 r. pouczono kierowców trzech pojazdów, którzy nieprawidłowo zaparkowali swoje samochody w rej. Łysiny.

13.08.2021 r. strażnicy interweniowali w sprawie bezpańskiego psa. Zwierzę nie posiadało czipa i w związku z tym przekazane zostało do chroniska.

13.08.2021 r. wspólny patrol policjant i strażnik miejski interweniowali w sprawie nietrzeźwego kierującego, który była sprawca kolizji przy ul. Warszawskiej.

14.08.2021 r. mandatami karnymi ukarano cztery osoby, które spożywały alkohol w pobliżu jednego z placów zabaw.

15.08.2021 r. podczas kontroli parkowania w rej. Łysiny: wystawiono osiem wezwań do stawienia się w komendzie, ośmiu kierujących ukarano mandatami.

15.08.2021 r. w godzinach wieczornych, patrol odnalazł torebkę z zawartością dokumentów i pieniędzy, która następnie zwrócona została właścicielce.

15.08.2021 r. w związku z działaniem mobilnego punktu szczepień przy Kościele św. Bartłomieja, wspólny patrol strażnik miejski i policjant kontrolowali wskazany rejon.