Wybrane interwencje z notatnika strażnika w okresie 7.06.2021 r. – 20.06.2021 r.

7.06.2021 podczas kontroli przestrzegania przepisów drogowych na terenie miasta: ukarano mandatem sprawcę jednego wykroczenia, wystosowano wezwanie do stawienia się w komendzie.

7.06.2021 sprawca wykroczenia, polegające na spalaniu odpadów, ukarany został mandatem karnym.

8.06.2021 podczas kontroli otoczenia Łysiny: ukarano mandatami dwóch sprawców wykroczeń drogowych, dwóch pouczono, wystawiono dwa wezwania do stawienia się w komendzie.

8.06.2021 dwóch sprawców wykroczeń porządkowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

8.06.2021 sprawca zaśmiecenia miejsca publicznego ukarany został mandatem karnym.

9.06.2021 przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania, przez ich właścicieli, obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

9.06.2021 dwóch sprawców wykroczeń drogowych zostało pouczonych.

10.06.2021 Przeprowadzona została interwencja w sprawie nieprawidłowego parkowania w rej. Powiatowego Zespołu Szkół przy ul. Granitowej. Pięciu sprawców wykroczeń zostało pouczonych.

10.06.2021 dwóch sprawców wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, zostało pouczonych.

11.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie bezdomnego mężczyzny, który przebywał w budynku jednego z bankomatów.

12.06.2021 podczas kontroli przestrzegania przepisów porządkowych na terenie miasta: pouczono pięciu sprawców wykroczeń, wystawiono siedem wezwań do stawienia się w komendzie.

12.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie bezpańskiego psa.

13.06.2021 prowadzone były kontrole przestrzegania przepisów porządkowych w rejonie odpustu przy ul. Kossaka.

13.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie lisa, który dostał się na teren prywatnej posesji.

13.06.2021 podczas kontroli przestrzegania przepisów drogowych na terenie miasta: wystawiono 6 wezwań, pouczono jedną osobę.

14.06.2021 przeprowadzone zostały kontrole nieruchomości pod kątem realizacji obowiązków przez ich właścicieli.

14.06.2021 dwóch sprawców wykroczeń drogowych ukaranych zostało mandatami karnymi.

15.06.2021 mandatami karnymi ukaranych zostało trzech sprawców wykroczeń drogowych.

15.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie awarii wodociągu na terenie ul. Szynowej.

15.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie niewłaściwych warunków przetrzymywania psa.

16.06.2021 podczas kontroli rej. Chełmeczek ujawniono wykroczenia polegające na: zaśmieceniu miejsca publicznego i spożywania alkoholu w miejscu publicznym. W obu przypadkach sprawcy wykroczeń ukarani zostali mandatami karnymi.

16.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie spalania odpadów w ognisku. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

16.06.2021 dyżurny dwukrotnie otrzymał zgłoszenie w sprawie niewykoszonych działek. Ustalono właścicieli, którzy zobowiązali się je wykosić.

17.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie osoby, która spożywała alkohol w miejscu publicznym. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.

17.06.2021 podczas kontroli przestrzegania przepisów porządkowych w rej Łysiny: wystawiono pięć wezwań do stawienia się w komendzie, dwóch sprawców wykroczeń zostało pouczonych.

18.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Z uwagi na znaczny stopień upojenia alkoholowego osoba przewieziona została do izby wytrzeźwień.

18.06.2021 interweniowano w sprawie awarii sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z Chemików.

18.06.2021 dwie osoby, które spożywały alkohol w miejscu publicznym na terenie Rynku, ukarane zostały mandatami.

18.06.2021 podczas kontroli rej. Łysiny ujawniono pięć nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Wystawione zostały wezwania do stawienia się w komendzie.

19.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie trzech osób spożywających alkohol w miejscu publicznym. Osoby zostały pouczone.

19.06.2021 podczas kontroli przestrzegania przepisów drogowych w rej. Łysiny: wystawiono pięć wezwań, zastosowano blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

20.06.2021 strażnicy, wraz z innymi służbami, zabezpieczali Bieg Utopca na terenie miasta.

20.06.2021 przeprowadzona została intensywna kontrola w rej. Łysiny. Wystawiono łącznie trzydzieści wezwań, osiem osób ukaranych zostało mandatami karnymi a pięciu kolejnych sprawców wykroczeń zostało pouczonych.

20.06.2021 przeprowadzona została interwencja w sprawie mężczyzny, który w rej. Łysiny zachowywał się w nieodpowiedni sposób i używał słów nieprzyzwoitych. Sprawca wykroczenia ukarany został mandatem karnym.